English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Bilimsel Etkinliklere Katılım Destekleme Yönergesi ve Akademik Teşvik Uygulama Esasları Hakkında

Facebookta Paylaş Tweetle

 Bilimsel Etkinliklere Katılım Destekleme  ve Akademik Teşvik Uygulama Esasları Üniversitemiz Senatosunun 08.09.2018 tarih ve 02/03 - 02/06 sayılı kararlarıyla uygun görülerek yürürlüğe girmiştir. Söz konusu usul ve  esaslara Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından ulaşılabilir.

Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım formuna  aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM FORMU

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM