English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Yabancı Uyruklu Öğrenciler

T.C.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YABANCI UYRUKLU

ÖĞRENCİ KABULÜ


*2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için kayıtlar bitmiştir.

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler

-Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Yurt dışı eğitim müşavirliğinden herhangi birisinden alınacak Lise diploma denklik belgesinin aslı.

-Lise Diplomasının aslı

-Not döküm belgesinin (transkript) aslı ve Türkçeye çevrilmiş sureti

-YÖS ile başvuran adaylar için onaylı YÖS sınav sonuç belgesi

-Pasaportun noter onaylı örneği

-Öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu (Harç ücreti, Üniversiteye kesin kayıt için başvuranların belgeleri kontrol edilip uygun bulunduktan sonra yatırılacak)

-6 Adet fotoğraf (son üç ay içerisinde çekilmiş)

Not: Türkçe Yeterliliği olmayan adaylar için Üniversitemiz tarafından Türkçe Dil sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler eğitimlerine devam edecek ancak başarılı olamayan öğrencilere Dil merkezlerinde Türkçe öğrenmeleri için 1 yıl izin verilecek. Bu süre sonunda Türkçe yeterliliği elde edemeyen adaylara 1 yıl daha ek süre verilecektir. Ek sürenin sonunda yeterliliği olmayan adayların kayıtları silinecektir.

Fakültelere Göre Öğrenim Ücretleri

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yurt Dışı Kontenjanından Öğrenci Alan Fakültelerin

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri

I. Öğretim

 

Toplam (TL)

1.Taksit (TL)

(Güz Dönemi)

2.Taksit (TL)

(Bahar Dönemi)

Edebiyat Fakültesi

568 TL

284 TL

284 TL

Fen Fakültesi

568 TL

284 TL

284 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

626 TL

313 TL

313 TL

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

774 TL

387 TL

387 TL

II. Öğretim

 

Toplam (TL)

1.Taksit (TL)

(Güz Dönemi)

2.Taksit (TL)

(Bahar Dönemi)

Edebiyat Fakültesi

2054 TL

1027 TL

1027 TL

Fen Fakültesi

2562 TL

1281 TL

1281 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2310 TL

1155 TL

1155 TL

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

3058 TL

1529 TL

1529 TL

 

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM