English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Elektronik Kaynaklar

VERİTABANI ADI

ERİŞİM ŞEKLİ

TÜRÜ

AÇIKLAMA ve KULLANIM KILAVUZARI

EKUAL

Tam Metin

 

Çeşitli akademik disiplinlerdeki dergi, gazete, e-kitap ve diğer başvuru kaynaklarını kapsayan 20 veritabanını içermektedir. İçerdiği veritabanları şunlardır : Academic Search Complete, Book Index with Reviews, Business Source Complete, ERIC, Computers & Applied Science Complete, Dynamed, Environment Complete, Health Source: Nursing / Academic Edition, History Reference Center, Humanities International Complete, Legal Collection, Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text, MasterFILE Premier, MEDLINE, Newspaper Source, Professional Developmen Collection, Psychology & Behavioral Sciences Collection, Regional Business News, Religion and Philosophy, Serials Directory.

Kullanım Kılavuzu

 

 

EKUAL

Tam Metin

 

Elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri uygulamalı fizik biyomedikal/biyoteknoloji ile ilgili 413 dergi 1220 konferans bildirisi, yıllık toplantılar ve 2400 IEEE standardı.

Kullanım Kılavuzu

 

EKUAL

Bibliyografik

 

Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate, bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Yayıncı ortakları arasında CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE Reference, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Taylor&Francis, PubMed, Pearson, McGrawHill, Wiley ve EBSCOhost gibi büyük yayınevleri bulunmaktadır.

DİKKAT! Bu programı kullanmak isteyen akademisyenlerimizin kütüphaneye, bölüm bilgisi, Ad soyadı, dahili telefon ve kurum elektronik posta adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

Kullanım Kılavuzu

 

EKUAL

Tam Metin

 

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler, ekonomi alanlarında (1995’ten günümüze) tam metin makale koleksiyonudur.

Kullanım Kılavuzu

 

EKUAL

Bibliyografik

Atıf

 

E-atıf veri tabanıdır. Sosyal bilimler, fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında, 20.500'ün üzerindeki hakemli dergi ,%70'i 1996'dan beri yayınlanmış özetler ,web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 49 milyon kayıt içerir.  Medline’in %100’ünü kapsar.İçeriğinde 5.3 milyon konferans bildirisi ve 340 kitap serisi yer alır.

Kullanım Kılavuzu 

EKUAL

Bibliyografik

TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı

 

EKUAL

Bibliyografik

Atıf

 

(Web of Science'ı kapsar):Science Citation Index Expanded (1945-present), Social Sciences Citation Indexes (1956-present) ve Arts & Humanities Citation Index (1975-present) atıf indekslerinin Web ortamında taranmasına imkan veren çok disiplinli bir veritabanıdır.

Kullanım Kılavuzu

 

EKUAL

TAM METİN

Tıp, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler vb. alanlarda tam metin makaleler içerir.

Kullanım Kılavuzu