English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
BAP-Koordinatörlüğü

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ


Erzurum Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi (ETÜBAPKO) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.  

    ETÜBAPKO birimi aracılığı ile; 

    Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bilim politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarınıN ve konularının belirlenmesi ve ilgili bütçelerinin oluşturulması, 

    ETÜ öğretim üyeleri tarafından yapılması planlanan Bilimsel ve Teknolojik araştırma projelerinin desteklenerek ilgili araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslararası nitelikte yayınlar yapılması ile Üniversitemizin bilimsel etkinliğinin arttırılabilmesi,

    Üniversitemiz bilimsel araştırma projeleri kapsamında öğretim üyelerine sunulacak destekler aracılığıyla yurtdışında gerçekleştirilen sempozyum, eğitim veya konferanslara katılımlarının sağlanarak, bilim alanlarındaki gelişmeleri takip etme, hazırlamış oldukları projeleri yine bu seminer ve konferanslarda sunarak Ülkemizin ve Üniversitemizin bilim alanındaki gelişmesini yurtdışına da duyurma imkanının sağlanabilmesi, 

    Genç ve dinamik bir akademik altyapısı bulunan üniversitemizin doktora sonrası bilim kariyerlerine yeni başlayan ve üniversite dışı kaynaklardan destek alamayan öğretim üyelerine gerekli araştırma altyapıları oluşturabilmeleri ve bir araştırma programı başlatabilmeleri için bir bilimsel araştırma projesi çerçevesinde destek sağlanabilmesi, 
    
    Araştırma sonuçlarının uluslararası yayınlara, patentli veya tescilli ürünlere dönüşümünü artırıcı önlemlerin ve teşviklerin geliştirilmesi amacıyla gereken desteğin sağlanabilmesi mümkün olacaktır. 

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM