English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Dr. Öğr. Ü. Merve SAĞIROĞLU
Dr. Öğr. Ü. Merve SAĞIROĞLU
Öğretim Üyesi
Tel :
444 5 388 - 2148
E-Posta :
merve.sagiroglu@erzurum.edu.tr
Akademik Üniversite Fakülte Bölüm Ana Bilim Dalı Yıl
Lisans Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2004
Doktora Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı 2013
Yrd. Doç. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2013
Yrd. Doç. Penn State University Architectural Engineering Deparment Research Program 2015
Hizmet Süresi Kuruluş Pozisyon
Ödül Adı Kuruluş Yıl
The best paper GCEC2017- UPM/KUALA LUMPUR/MALAYSIA 2017Kuruluş Üyelik Türü Görev Hizmet Yılları
Yayınlar

HAKEMLI ULUSLARARASI DERGI (SCIENCE CITATION INDEXED – SCI)

1.      Maali, M., Kılıç, M., Sagiroglu, M. and Aydın, A.C.,"Experimental Model For Predicting The The Semi-Rigid Connections’ Behaviour With Angles And Stiffeners", Advances in Structural Engineering, Vol. 20(6), June 2017, pp. 884-895.

2.     Maali, M., Aydin, A.C. and Sagiroglu, M., "Investigation of innovative steel runway beam in industrial building", Microsilica SADHANA Academy Proceedings in Engineering Sciences,  Vol. 40, October 2015, pp. 2239-2251.

3.     Aydın, A.C., Maali, M., Kılıç, M. and Sagiroglu, M., "Experimental Investigation of Sinus Beams with End-Plate Connections", Thin-Walled Structures, Vol. 97, December 2015, pp.35-43.

4.    Aydın, A.C., Kılıç, M., Maali, M. and Sagiroglu, M., "Experimental Assessment of the Semi-rigid Connections Behavior with Angles and Stiffeners", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 114, November 2015, pp.338-348. 

5.    Sagiroglu, M., Aydin, A.C., "Design and analysis of non-linear space frames with semi-rigid connections", Steel and Composite Structures, Int. J., Vol. 18, No. 6, June 2012, pp.1405-1421.

BOOK CHAPTER

1Maali, M., Sagiroglu, M., and Solak M.S.,  Lecture Notes in Civil Engineering, GCEC2017 Proceedings of the 1st Global Civil Engineering Conference, Springer Verlag, Singapore, Haziran, 2018.

HAKEMLI ULUSLARARASI DİĞER DERGILER

1. Maali, M., Sagiroglu, M., Kılıç, M.  and Aydın, A.C.,"Investigation of moment resistance characteristic of bolted semi-rigid connections: An experimental study",  Int. J. Eng. Res. in Mech.l and Civil Eng.  (IJERMCE), Vol. 2 (12), December 2017, pp. 85-88. 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ

1. Aydın, A.C., Kılıç, M., Maali, M. and Sagiroglu, M., "Alt ve Üst Korniyerlerli Yarı-Rijit Birleşimlerde Kaynak Boyu Etkisi", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(4), 2015, 41-55.

ULUSLARARASI KONFERANS

1.   Maali, M., Sagiroglu, M., Kılıç, M., and Aydın, A.C.,  An experimental study of the capacity of top and seat T connections with stiffeners, "3rd World Congress and Exhibition on Construction and Steel Structure (Steel Structure 2017), October 16-18, 2017, Atlanta, USA ".

2.  Maali, M., Sagiroglu, M., and Solak M.S.,  Experimental Behavior of Screwed Beam-to-Column Connections in Cold-formed Steel Frames, "GCEC2017 Global Civil Engineering Conference, 25-28 June 2017, Kuala Lumpur, Malaysia". (The Best Paper Award)

3.   Sagiroglu, M., Kılıç, M., Maali, M., and Aydın, A.C.,  Behavior of Bolted Connections with T-shaped Element and Seat Angle, "GCEC2017 Global Civil Engineering Conference, 25-28 June 2017, Kuala Lumpur, Malaysia".

4.  Maali, M., Kılıç, M., Sagiroglu, M. and Aydın, A.C.,  Behavior of the Moment-Rotation Curves of Bolted T-Stub Connections, "41st IAHS World Congress-Sustainability and Innovation for the Future, 13-16 September 2016, Albufeira, Algarve, Portugal".

5.  Sagiroglu, M. ve Memari A., Review of Developments and New Innovations in Temporary Housing and Foldable Buildings, "41st IAHS World Congress-Sustainability and Innovation for the Future, 13-16 September 2016, Albufeira, Algarve, Portugal".

6.   Aydın, A.C., Maali, M., Kılıç, M. and Sagiroglu, M. Experimental Model of the Behavior of the Bolted Angles Connections with Stiffeners, "ICCCE 2016: 18th International Conference on Construction and Civil Engineering, 29-30 September 2016,London, United Kingdom".

7.  Aydin, A.C., Sagiroglu, M., Maali, M. and Kilic, M., Experimental Investigation of Moment-Rotation Curve of End-Plate Connection with Sinus Beam, "Steel Structure-2015 Conference, 16-18 November 2015, Dubai". 

8. Sagiroglu, M. ve Memari A., Evaluation of Connection Systems in Modular Constructions, "Steel Structure-2015 Conference, 16-18 November 2015, Dubai".

9. Aydın, A.C., Kılıç, M., Maali, M. and Sagiroglu, M., An Experimental Study on the Moment-Rotation of Bolted Beam-Column Connection, "Third International Conference on Advances in Civil, Structural and Environmental Engineering - ACSEE 2015, 10-11 October 2015, Zurich, Switzerland".

10. Sagiroglu, M. ve Aydin, A.C., Design and Analysis of Steel Space Frame with Semi-Rigid Beam-to Column Connections Using Stiffness, "10th Pacific Structural Steel Conference (PSSC 2013), 8-11 September 2013, Singapore".

ULUSAL KONFERANS

1.  Sagiroglu, M. ve Aydın, A.C., “Uzay Çelik Çerçevelerin Analiz ve Dizaynında Birleşim Elemanlarının Boyutlarının Birleşim Davranışına Etkisi”, 5. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu, 13-15 Kasım 2013, İstanbul. 

2.  Sagiroglu, M. ve Aydın, A.C., “Yarı-rijit Bağlantılı Üç Boyutlu Çelik Çerçevelerin Rijitlik Matiris Metoduyla Çözümü ”, 4. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu, 24-26 Ekim 2011, İstanbul.

PROJELER

1. “Berkitmeli ve Korniyerli Birleşimlerde Moment-Dönme Eğrilerinin Deneysel Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi-BAP 2015/126, Araştırmacı,  23.07.2015-23.07.2016.

2. “Yarı-Rijit Birleşimlerde Moment-Dönme Davranışlarının Deneysel ve Sayısal İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi-BAP 2015-125, Araştırmacı, 23.07.2015-23.07.2016

3. “Yarı-Rijit T ve Alt Korniyerli Birleşimlerde Moment-Dönme Eğrilerin Davranışlarının Deneysel İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi-BAP 2015-124, Araştırmacı, 23.07.2015-23.07.2016

4. “Yarı-rijit Birleşim Tiplerinin Modellenmesi ve 3 Boyutlu Yapıların Analiz ve Dizaynına Etkisi”, ETU-BAP 2013-017, Yürütücü, 09.04.2013-09.09.2016

5. “Kirişin Kolon Gövdesinde Birleştirildiği Korniyerli Birleşim Davranışlarının Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi-BAP 2014-075, Araştırmacı, 10.07.2014-10.07.2015.

6. “Kirişin Kolon Gövdesine Birleştirildiği T Birleşimler için Moment Dönme Özelliklerinin Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi-BAP 2014-076, Araştırmacı, 10.07.2014-10.07.2015.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM