English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖRTÜCÜ
Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖRTÜCÜ
Öğretim Üyesi
Tel :
0 442 666 25 27
E-Posta :
serkan.ortucu@erzurum.edu.tr
Akademik Üniversite Fakülte Bölüm Ana Bilim Dalı Yıl
Lisans Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji 2008
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ GENEL BİYOLOJİ 2012
Hizmet Süresi Kuruluş Pozisyon
2012 - 2014 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FARABİ KURUM KOORDİNATÖR YARDIMCISI
2014 - ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ
2015 - Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
2015 - 2016 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI
Ödül Adı Kuruluş Yıl
Makale Teşvik Ödülü TÜBİTAK 2010Kuruluş Üyelik Türü Görev Hizmet Yılları
TÜRKİYE BİYOLOJİK MÜCADELE DERNEĞİ Mesleki Üye 2013 - ...
Yayınlar

Yayınlar

 

SCI ve SCI-expanded indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Iskender, N.A., Ortucu, S., Aksu, Y. Saral A., (2017). Isolation, Characterization and Pathogenicity of Fungi from Pristiphora Abietina (Hymenoptera: Tenthredinidae). Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 26 – No. 1a/2017, pages 628-633.
 2. Ortucu, S., Yazici, A., Taskin, M. Cebi, K., (2016). Evaluation of Waste Loquat Kernels as Substrate for Lipid Production by Rhodotorula glutinis SO28. Waste Biomass Valor. doi:10.1007/s12649-016-9615-0.
 3. Taskin, M., Ortucu, S., Aydogan, M.N., Arslan, N.P., (2016). Lipid production from sugar beet molasses under non-aseptic culture conditions using the oleaginous yeast Rhodotorula glutinis TR29. Renewable Energy. 99, pp. 198-204.
 4. Taskin, M., Ucar, M.H., Unver, Y., Kara, A.A., Ozdemir, M., Ortucu, S. (2016). Lipase production with free and immobilized cells of cold-adapted yeast Rhodotorula glutinis HL25. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 8, pp. 97-103.
 5. Taskin, M., Unver, Y., Yildiz, M., Ortucu, S., Askin, H. (2016). Nitric oxide: a novel inducer for enhancement of microbial lipase production. Bioprocess and Biosystems Engineering.pp. 1-8.
 6. Taskin, M., Ortucu, S., Unver, Y., Tasar, O.C. Ozdemir, M.,  Kaymak, H.C. (2016). Invertase production and molasses decolourization by cold-adapted filamentous fungus Cladosporium herbarum ER-25 in non-sterile molasses medium. Process Safety and Environmental Protection.103, pp. 136-143.
 7. Taskin, M., Unver, Y., Firat, A., Ortucu, S., Yildiz, M.(2016). Sheep wool protein hydrolysate: A new peptone source for microorganisms. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. (Article in Press).
 8. Unver, Y., Yildiz, M., Taskin, M., Arslan, N.P., Ortucu, S. (2015). Protease production by free and immobilized cells of the cold-adapted yeast Cryptococcus victoriae CA-8. Biocatalysis and Biotransformation. 33 (2), pp. 105-110.
 9. M.N. Aydogan, M. Taskin, O. Canli, NP Arslan, S. Ortucu., (2014). Tris–sucrose buffer system: a new specially designed medium for extracellular invertase production by immobilized cells of isolated yeast Cryptococcus laurentii MT-61. Folia Microbiol, Volume: 59,   Issue: 1,   p: 9-16.
 10. Taskın, M.,Ortucu, S., Unver, Y., Arslan, NP., Algur, O.,  Saghafian, A. (2013). L-lactic acid production by Rhizopus oryzae MBG-10 using starch-rich waste loquat kernels as substrate. Starch. Volume 65, Issue 3-4, p 322–329.
 11. Taskın, M., Esim, N., Genişel, M., Ortucu, S., Hasenekoglu, I., Canlı, O., Erdal, S. (2013) " Enhancement of Invertase Production by Aspergillus niger OZ–3 Using Low – Intensity Static Magnetic Fields. Preparative Biochemistry and Biotechnology, 43(2):177-88.
 12. Taskın, M., Esim, N., Ortucu, S. (2012) "Efficient production of l-lactic acid from chicken feather protein hydrolysate  and sugar beet molasses by the newly isolated Rhizopus oryzae TS-61.". Food And Bioproducts Processing. Vol. 90, Issue 4, p773.
 13. Kırpık, M.A., Aydoğan, N. M., Örtücü, S., Hasenekoğlu, İ. (2010) Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889) (Hymenoptera: Apidae)’nın, Dış Yüzey ve Sindirim Sistemi  Mikrofungus Florasının Belirlenmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 16 (Suppl-B): S347-S352.

Hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde tam metin olarak yayınlanan makaleler:

 1. Ortucu, S., Albayrak Iskender, N., (2017). DETERMINATION OF THE CONTROL POTENTIAL AGAINST TETRANYCHUS URTICAE KOCH (ACARI: TETRANYCHIDAE) AND ENZYME ACTIVITIES OF BEAUVERIA BASSIANA ISOLATES. Trakya University Journal of Natural Sciences. (Article in Press).
 2. Iskender, N.A.,Ortucu, S.,Aksu, Y. (2017). Insecticidal Activity of Isolated Bacteria from Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae). Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty. Vol: 18, Issue: 1, Pages: 55-61.
 3. Iskender, N.A.,Ortucu, S., Aksu, Y. (2012). PATHOGENICITY OF THREE ISOLATES OF THE ENTOMOPATHOGENIC FUNGI Beauveria bassiana TO CONTROL Hyphantriacunea (DRURY) (LEPIDOPTERA: ARCTIIDAE) LARVAE. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 13, 15-21.
 4. Dönel, G.,Örtücü, S., Doğan S. (2010) Bazı akarların (Acari) vücut yüzeyinden izole edilen mikrofungusların Beauveria bassiana (Balsamo) (Hyphomycetes) ile antagonistik etkileşimlerinin laboratuar şartlarında araştırılması. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi. 1 (2): 119-127.
 5. Sezek F., S. Doğan, D.A., Bal, S. Örtücü. G. Dönel, (2008) Bazı Yalancı Akreplerden (Pseudoscorpion) İzole Edilen Mikrofunguslar. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1-2), 211-221.

 

Uluslararası konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında özet veya tam metin yayınlanan yayınlar:

 1. Yazici, A., Ortucu, S., Taskin, M. (2016). THE NEW PROMISING OLEAGINOUS YEAST FOR BIODIESEL PRODUCTION. Fourth International Conference On Advances In Bio-Informatics And Environmental Engineering - ICABEE 2016. 10.15224/978-1-63248-100-9-59.
 2. Ortucu, S., Arslan, M.E., Yazici, A., Isolation, Characterization and Selection of Non-Toxic Penicilium roqueforti strains from Civil Cheese.
 3. Ortucu S, Taskın, M. Türkiye’de Endüstriyel Biyoteknoloji: Etanol Örneği (2016). 3. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu, 2016, Erzurum, Türkiye.
 4. Turkez, H., Ortucu, S., Görmez, A., (2012). Türkiye ve Diğer Türk Cumhuriyetlerinde Nanoteknolojinin Durumu: OECD Ülkeleri ile Karşılaştırma.  2. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu, 2012, Erzurum, Türkiye.
 5. Ortucu S, Algur OF., Two Entomopathogenic Fungi: Physical and Cultural Comparisons. ICABEE 2015, 10-11 December, 2015, Rome, Italy.
 6. Ortucu,S.,Cacciatore, I., Arslan, M.E., The Oosporein Obtained from Beauveria Species: It’s Advantages in Biological Control, International Conference on Biopesticides 7, 19- 25 Oct. 2014, Antalya, Turkey.
 7. Ozelci, D.,Ortucu, S.,Donel, G., Sevsay, S., Determination of External and Internal Microfungi of Trombidioid Mites, International Conference on Biopesticides 7, 19- 25 Oct. 2014, Antalya, Turkey.
 8. Albayrak Iskender, N.,Ortucu, S., Aksu, Y. (2013). Isolation of Potential Pathogenic Bacteria from Hyphantria cunea (Durty) (Lepidoptera: Arctiidae). International Caucasian Forestry Symposium 24-26 Oct. 2013. Artvin, Turkey.
 9. Iskender, N.A.,Ortucu, S., Aksu, Y. (2012). Pathogenicity of Three Isolates of The Entomopathogenic Fungi Beauveria bassiana to Control Hyphantria cunea (Drury) Larvae. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 September 2012, Bishkek, KYRGYZSTAN.
 10. Iskender, N.A.,Ortucu, S., Aksu, Y., Saral, A.  (2012). Picea orientalis Ormanlarında Zarar Yapan Pristiphora abietina (Christ.) Larvalarının İç ve Dış Yüzey Mikrofungus Florasının Belirlenmesi. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 September 2012, Bishkek, KYRGYZSTAN.

Ulusal konferans/sempozyumlarda sunulan ve tam metin yayınlanan yayınlar:

 1. Örtücü S, Erdal S,  Kacı FN, Hasenekoğlu İ. Endofit Funguslar: Entomopatojenik Perspektif. 2. Mikoloji Günleri Sempozyumu, 9-11 Eylül 2015, İstanbul.
 2. Cacciatore, I.,Ortucu, S., Carvacrol derivatives: codrug strategy to discover novel agents against C. albicans. 1. Mikoloji Günleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2014, Erzurum.
 3. Özdemir, M., Aydoğan, MN., Örtücü, S., Mazıdağı Fosfatı Eklenmiş Ortamda Fosfat Çözücü Mikrofungus Penicillium sp. MÖ15’in Mısır (Zea mays L.) Bitkisinin Büyüme ve Gelişimi Üzerine Etkisi. 1. Mikoloji Günleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2014, Erzurum.
 4. Albayrak İskender, N.,Ortücü, S., Aksu, Y., Lymantaria dispar (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) Larvalarının Kontrolü İçin Çeşitli Böceklerden İzole Edilen Beauveria bassiana Suşlarının Değerlendirilmesi, 1. Mikoloji Günleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2014, Erzurum.
 5. Gür, Ö.,Özdal, M., Algur, ÖF., Kurbanoğlu, EB., Örtücü, S., Organoklorlu Bir Pestisit Olan α Endosulfan’ın Funguslar Tarafından Biyodegredasyonu, 1. Mikoloji Günleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2014, Erzurum.
 6. Gürkök, S., Yanmış, D., Örtücü, S., Görmez, A., Manyezit Madeninden İzole Edilen Mikrofunguslar, 1. Mikoloji Günleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2014, Erzurum.
 7. Yıldız, M., Ünver, Y., Örtücü, S., Taşkın, M., Aspergillus flavus K-7 ile lipaz üretiminde atık kızartma yağının substrat olarak kullanımı, 1. Mikoloji Günleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2014, Erzurum.
 8. Ortucu, S.,Ozdal, M., Albayrak Iskender, N., Algur, OF. A Study on the Production, Purification and Acaricidal Activity of a Red Pigment from Beauveria bassiana isolate Paf04. VI. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, 11-14 Eylül 2013. Artvin, Türkiye.
 9. Ortucu, S.,Ozdal, M., Albayrak Iskender, N., Aydogan MN. Role of Prodigiosin on the Acaricidal Activity of Entomopathogen Serratia marcescens. VI. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, 11-14 Eylül 2013. Artvin, Türkiye.
 10. Albayrak Iskender, N.,Ortucu, S., Saral, A., Aksu, Y. The First Study on Pathogenicity of Entomopathogenic Fungi Beauveria bassiana to Control The Little Spruce Sawfly Pristiphora abietina (Christ.) (Hymenoptera: Tenthredinidae) in Turkey. VI. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, 11-14 Eylül 2013. Artvin, Türkiye.
 11. Albayrak Iskender, N.,Ortucu, S., Kılıç, E., Aksu, Y. Assessment of Beauveria bassiana Strains Isolated From Various Insects to Control Dendroctonus micans (Kugel.) Larvae.VI. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, 11-14 Eylül 2013. Artvin, Türkiye.
 12. Albayrak Iskender, N.,Ortucu, S., Saral, A., Aksu, Y. Pathogenity on The Pest of Bacteria Isolated from Pristiphora abietina (Christ.) (Hymenoptera: Tenthredinidae). VI. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, 11-14 Eylül 2013. Artvin, Türkiye.
 13. Örtücü, S.,Aydoğan,M.N., Özdal, M., Emsen, B. (2012). The Use of Bromocresol Purple Dye at Determination of Chitinase Activity of Locally Isolated Trichoderma spp. And Molecular Identification of High Chitinase Producing Isolates. 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi. 15-18 Kasım. Antalya, Türkiye.
 14. Örtücü, S.,Aydoğan,M.N., Yüce, N., Özdal, M., Algur, Ö.F. (2012). Bazı Aspergillus Türlerinin Kitinaz Aktivitelerinin Belirlenmesinde PH İndikatörü Bromocresol Purple Boyasının Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye.
 15. Aydoğan,M.N., Çınar, Z., Örtücü, S., Canlı, Ö., Özdal, M. (2012). Dut Pekmezi Üretiminden Arta Kalan Dut Posasının Asit Hidrolizasyonunun Optimizasyonu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye.
 16. Algur, Ö.F.,Ergön, T., Örtücü, S., Baltacı Kadıoğlu, G., Özdal, M., Gürbüz, H. (2012). Ulothrix sp. Ve Spirogyra sp. Türlerinden Elde Edilen Hidrolizatın Maya Ekstraktı Yerine Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye.
 17. Özdal, M., Gür, Ö., Yüce, N., Örtücü, S.,Algur, Ö.F. (2012). Mısır Maserasyon Sıvısından Elde Edilen Asit Hidrolizatının Mikroorganizma Sayımında Pepton Kaynağı Olarak Kullanımı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye.
 18. Algur, Ö.F.,Ergön, T., Baltacı Kadıoğlu, G., Gür, Ö., Örtücü, S.,Aslan,A. (2012). Umbilica riavellea ve Ramalina polymorpha Türlerinden Elde Edilen Asit Hidrolizatının Bazı Mikrofungusların Biyomas Verimine Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye.
 19. Gür, Ö.,Algur, Ö.F., Özdal, M., Kurbanoğlu, E.B., Örtücü, S. (2012). Organoklorlu Bir Pestisit Olan Endosulfan’ ın Acitenobacter woffii E2 Straini Tarafından Biyodegredasyonu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye.
 20. Özdal, M.,Kurbanoğlu, E.B., Gür, Ö., Örtücü, S.,Algur, Ö.F. (2012). Koç boynuzu peptonu kullanılarak Serratia marcescens MO-67 tarafından prodigiosin pigmentinin üretimini. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye.
 21. Örtücü, S., Dönel, G., Doğan, S., Hasenekoğlu, İ., Algur, Ö.F. (2011) Bazı Toprak Funguslarının Entomopatojen Fungus Beauveria bassiana (Balsamo)’ nın Miselyal Gelişimi Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi. 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş (SÖZLÜ).
 22. Örtücü, S., Doğan, S., Hasenekoğlu, İ., Eken, C., Algur, Ö.F. (2011) İkinoktalı Kırmızıörümcek [Tetranychus urticea Koch (Acari: Tetranychidae )] Akarının Fungal Üreme Yapısı Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi. 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş.
 23. İskender, N.A.,Algur, O.F., Aksu, Y., Örtücü, S., Saral, A. Ladin Küçük Yaprak Arısı, Pristiphora abietina (Christ) (Hymenoptera: Tenthredinidae), Zararlısının Potansiyel Biyolojik Kontrol Ajanlarının İzolasyonu ve Tanısı. Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu. 23-25 Kasım 2011. Antalya.
 24. Kırpık, M.A., Aydoğan, N. M., Örtücü, S.,Hasenekoğlu, İ. (2010) Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889) (Hymenoptera: Apidae)’nın, Dış Yüzey ve Bağırsak Mikrofungus Florası Üzerine Bir Çalışma. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21–25 Haziran 2010, Denizli. (SÖZLÜ).
 25. Örtücü, S.,Algur, Ö.F., Aydoğan, M.N. (2010) Entomopatojen Fungus Toksinlerinin İnsektisidal Etkileri. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010, Erzurum.
 26. Aydoğan, M.N.,Örtücü, S., Kıvrak, E., Özdemir, M., Gürbüz, H. (2010) Cyanobacteria Toksinleri ve  Antimikrobiyal Etkileri. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010, Erzurum.
 27. Dönel, G.,Örtücü, S., Doğan S. (2009) Research on the antagonistic interactions between microfungi isolated from the body surfaces of some mites (Acari) and an entomopatgogen fungus Beauveria bassiana (Balsamo) (Hyphomycetes) under laboratory conditions. II. Internationally participated symposium on Entomopathogens and Microbial Control. 24-27 September 2009, Muğla.
 28. Doğan S., Aydoğan M.N., Hasenekoğlu İ., Ayyıldız N., Dönel G., Örtücü S. (2008) Erzincan, Erzurum ve Trabzon’dan Yakalanan Bazı Cryptognathid ve Stigmaeid Akarların (Acari: Cryptognathidae, Stigmaeidae) Vücut Yüzeyinden İzole Edilen Funguslar.19. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23–27 Haziran 2008, Trabzon.
 29. Sezek F., S. Doğan, M.N., Aydoğan, E. Kılıç, G. Dönel, S. Örtücü. (2008) Bazı Yalancı Akreplerin (Pseudoscorpion) Vücut Yüzeyi Fungus Florası Üzerine Bir Ön Çalışma. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23–27 Haziran 2008, Trabzon.

 

Diğer yayınlar

1.Moleküler Mikoloji Kursu El Kitabı, 1. Mikoloji Günleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2014, Erzurum. (Editörler: Serkan ÖRTÜCÜ, İskender KARALTI)

 

Ulusal & Uluslararası Projeler (BAP, DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

 1. Fungal Biyopreparatların Ticari Formülasyonlarında Kullanılabilecek UV-Koruyucu Pigment Üreten Fungusların İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu (2015/011)  (Yürütücü)
 2. Beauveria bassiana Metabolitlerinin Quorum Sensing Modülatörü Olarak Değerlendirilmesi. (2015/021)  (Yürütücü)
 3. Fasülyede (Phaseolus vulgaris L.) Beauveria bassiana ile Oluşturulan Endofitik Kolonizasyonun, Bitkide Çeşitli Büyüme Parametreleri ve Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri B.A. Projesi. (2013/011) (Yürütücü)
 4. Anti-UV etkili pigment üreten bakterilerin izolasyonu, karakterizasyonu ve sıvı kültürde pigment üretiminin optimizasyonu. B.A. Projesi. (2012/169).
 5. Erzurum topraklarından izole edilen Trichoderma spp. Türlerinin kitinaz enzim aktivitelerinin belirlenmesi. B.A. Projesi. (2011/357).
 6. Dut Pekmezi Üretiminden Arta Kalan Dut Posasının Mikrofunguslar İçin Besiyeri Olarak Değerlendirilmesi. B.A. Projesi. (2011/81).
 7. Picea orientalis Ormalarında Zarar Yapan Pristiphora abietina’nın Mikrobial Kontrolü. Artvin Çoruh Üniversitesi B.A. Projesi. (2011.F15.02.18).
 8. Biyoloji Laboratuarının Modernizasyonu Ve Aktif Öğrenme Yaklaşımına Uygun Olarak Genel Biyoloji-I Ve Genel Biyoloji-II Konularıyla İlişkili Deneylerin Tasarlanması. Altyapı Projesi. (2010/193).
 9. Uzunoluk Ormanının (Erzurum) Stigmaeid Akar Faunası. B.A. Projesi. (2009/350).
 10. İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) İle Biyolojik Mücadelede Kullanılabilecek Entomopatojen Fungusların İzolasyonu ve Biyopestisit Olarak Kullanılabilme Potansiyellerinin Belirlenmesi. B.A. Projesi. (2009/96).

 

9.Diğer Faaliyetler

 

1.Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği (2. Mikoloji Günleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2015, İstanbul)

2.Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığı (1. Mikoloji Günleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2014, Erzurum)

3.Çağrılı Konuşmacı (VI. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, 11-14 Eylül 2013)

4. Bilim Kurulu Üyeliği (VI. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, 11-14 Eylül 2013)

 

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM