English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Prof. Dr. Vedat KAYA
Prof. Dr. Vedat KAYA
Dekan  /  Öğretim Üyesi
Tel :
444 5 388 - 1018
Dahili 2 :
2312960
E-Posta :
vkaya@erzurum.edu.tr
E-Posta :
vkaya@atauni.edu.tr
Kişisel Sayfa :
Akademik Üniversite Fakülte Bölüm Ana Bilim Dalı Yıl
Lisans Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 1996
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 1999
Doktora Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 2005
Yrd. Doç. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası 2005
Doçent Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası 2009
Profesor Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası 2014
Hizmet Süresi Kuruluş Pozisyon
1997 - 2005 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arş.Gör.
2005 - 2009 Atatürk Üniversitesi İİBF Yrd.Doç.
2009 - 2014 Atatürk Üniversitesi İİBF Doç.
1998 - 2014 Atatürk Üniversitesi İİBF Spor Koordinatörü
2010 - 2013 Atatürk Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı
2010 - 2014 Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim Komisyonu Üyeliği
2011 - 2014 Atatürk Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği
2011 - 2014 Atatürk Üniversitesi İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği
2014 - Erzurum Teknik Üniversitesi İİBF Dekan
Ödül Adı Kuruluş YılKuruluş Üyelik Türü Görev Hizmet Yılları
Yayınlar

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

Makroiktisat Öğrenmek Zor mu? Lisans Düzeyi İçin Bir Uygulama (2014).ALKAN Ömer, KAYA Vedat, BEKA MEDYA, Basım sayısı:1, ISBN:978- 605-85081-0-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1290430)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

İKTİSADA GİRİŞ, Bölüm adı:(MAKRO İKTİSAT: TANIM, TARİHSEL GELİŞİM VE HASILA) (2011)., VEDAT KAYA, SELİM BAŞAR, MUHSİN DOĞAN, KEREM KARABULUT ALAATTİN KIZILTAN METİN BAYRAK FATMA G ODABAŞIOĞLU, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Editör:MUHSİN DOĞAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 337, ISBN:978-975-442-166- 8, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 257018)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

VEDAT KAYA, ÖMER YALÇINKAYA (2016). İmalat Sanayinin Gelişimi, Ekonomik Büyüme ve Cari Açık İlişkisi: BRICS+Seçilmiş Yükselen Pİyasa Ekonomileri(1992-2012). ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 30(1), 91-119.

VEDAT KAYA, İBRAHİM HÜSEYNİ (2015). İhracatın Sektörel Yapısı ve Ülkelere Dağılımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 29(4), 722-749.

VEDAT KAYA, AHMET ÇELİK (2015). Küresel Finans Krizi Sürecinde Merkezi Yönetim Bütçe Harcamalarının Görünümü. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 29(2), 279-291.

VEDAT KAYA, GÜRKAN EFE (2015). Yurtiçi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme: Dünyanın En Büyük İlk Yirmi Ekonomisi Üzerine Teorik Bir Değerlendirme ve Panel Veri Analizi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 29(2), 251-278.

KAYA VEDAT (2014). “DEMOKRATİK ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK BEKLEYİŞLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AĞRI İLİ ÖRNEĞ. EKEV AKADEMİ DERGİSİ(60) (Kontrol No: 1067034)

VEDAT KAYA, ŞUAYİP DURAK (2014). TÜRKİYEDE İŞSİZLİK VE İŞSİZLİĞİ AZALTMAYA YÖNELİK POLİTİKİLAR: TARİHSEL BİR BAKIŞ. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 28(2), 35-46. (Kontrol No: 255769)

VEDAT KAYA, ÖMER YALÇINKAYA (2014). Nüfus Ekonomik Büyüme Kaynağı Olabilir Mi?:“En Az Üç Çocuk” Politikasına Tarihsel Bir Bakış. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 28(1), 165-198. (Kontrol No: 201047)

VEDAT KAYA, ADEM TÜRKMEN (2013). Küresel Krizin Üst Orta Gelir Gurubu Ülkelere Makro Ekonomik Yansımaları. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 27(4), 303-324. (Kontrol No: 201481)

VEDAT KAYA, ÖMER YALÇINKAYA, İBRAHİM HÜSEYNİ (2013). Ekonomik Büyümede İnşaat Sektörünün Rolü:Türkiye Örneği (1987-2010). ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 27(4), 148-165. (Kontrol No: 201200)

VEDAT KAYA, SÜLEYMAN UĞURLU (2013). AR-GE HARCAMALARI İLE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 1990-2011. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 17(57), 269-282. (Kontrol No: 202398)

KURTULUŞ MERDAN, VEDAT KAYA (2013). Türkiye’deki Organik Tarımın Ekonomik Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 239-252. (Kontrol No: 201762)

YILMAZ Ömer, KAYA Vedat, AKINCI Merter (2011). Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Ekonomik Büyümeye Etkisi (1980-2008). Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 25(3) (Kontrol No: 985152)

KAYA Vedat, YILMAZ Ömer, TALAŞ Emrah (2009). Yükselen Piyasa Ekonomileri Ve Türkiye, 1990– 2006: Neredeyiz?. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der, 13(1) (Kontrol No: 985142)

YILMAZ Ömer, KAYA Vedat (2008). Bölgesel Kamu Harcamaları Ve Bölgesel Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2) (Kontrol No: 985143)

KAYA VEDAT, YILMAZ ÖMER (2007). PARA KRİZLERİ ÖNGÖRÜSÜNDE LOGIT MODEL ve SİNYAL YAKLAŞIMININ DEĞERİ : TÜRKİYE TECRÜBESİ. Türkiye Ekonomi Kurumu (Kontrol No: 985199)

YILMAZ Ömer, KAYA Vedat (2007). İhracat, ithalat ve reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye için bir VAR modeli. İktisat İşletme ve Finans, 22(250), Doi: 10.3848/iif.2007.250.0396 (Kontrol No: 985138)

YILMAZ ÖMER, KAYA VEDAT (2006). Bölgesel Enflasyon Bölgesel Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Zaman Serisi ve Panel veri Analizi. İktisat-İşletme ve Finans, 21(247) (Kontrol No: 985111)

 Ömer Yılmaz, Bener Güngör Vedat Kaya (2006). Cointegration and Causality Between Macroeconomic Variables and Share Prices. ISE Review (Kontrol No: 985140

Ömer YILMAZ,Vedat KAYA (2006). Para Krizleri Tahmininde Sinyal Yaklaşımı: Türkiye Örneği, 1990-2002. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61(1), Doi: 10.1501 /SBFder_0000001342 (Kontrol No: 985141)

YILMAZ Ömer, KAYA Vedat (2006). Finansal kalkınma ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik. İktisat İşletme ve Finans, 21(244), Doi: 10.3848/iif.2006.244.3148 (Kontrol No: 985136)

YILMAZ ÖMER, GÜNGÖR BENER, KAYA VEDAT (2006). Hisse Senetleri Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik. İMKB Dergisi, 9(34), 1-16. (Kontrol No: 985135)

YILMAZ ÖMER, KIZILTAN ALAATTİN, KAYA VEDAT (2005). İktisadi Kriz Kuramları, Küreselleşme ve Para Krizleri. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi(24), 77-96. (Kontrol No: 985139)

 YILMAZ Ömer, KAYA Vedat (2005). BÖLGESEL DEVLET HİZMETLERİ VE BÖLGESEL BÜYÜME İLİŞKİSİ. Gazi Üniversitesi Iibf Dergisi, 7(3) (Kontrol No: 985145)

 KAYA Vedat, YILMAZ Ömer (2005). FİNANSAL KÜRESELLEŞME – PARA KRİZİ NEDENSELLİĞİ VE PARA KRİZLERİNİN TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE, 1990–2002. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 33 (Kontrol No: 985150)

YILMAZ Ömer, KAYA Vedat (2005). Kamu Harcama Çeşitleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Selçuk Üniversitesi İİBFSosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5(9) (Kontrol No: 985146)

YILMAZ Ömer, KAYA Vedat (2005). Genişleme Sürecindeki Avrupa Birliği: Ekonomik Performansa Dayalı Kümeleme Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1) (Kontrol No: 985147)

 Ömer YILMAZ,Vedat KAYA,Alaattin KIZILTAN (2005). İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ. Kayseri Erciyes Üniversitesi İibf Dergisi, 24, 77-96. (Kontrol No: 985151)

Ömer YILMAZ,Vedat KAYA (2004). Marmara Bölgesi Öngörü ve Benzetim Modeli. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 265-285. (Kontrol No: 985148)

KAYA Vedat, YILMAZ Ömer (2003). TÜRKİYE'DE DOĞRUDAN YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ: 1970 - 2000. Atatürk Üniversitesi, İibf Dergisi, 17(3) (Kontrol No: 985144)

Ömer YILMAZ,Vedat KAYA (2003). Bölgesel Hâsıla Bileşenleri ve Bölgesel Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Çok Bölgeli Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi İibf Dergisi, 22(2) (Kontrol No: 985149)

Yayın Hakemliği:

1.      Dergi Alan endeksleri, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:5

2.      Dergi Alan endeksleri, EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:4

3.      Dergi Alan endeksleri, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:5

Editörlük:

1.     ULUSLARARASI BANKACILIK, Kitap, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

2.     ULUSLARARASI KATILIMLI BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, Kitap, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM