Üniversite Kayıt Bilgi Rehberi
saat
ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ

-E- kayıt ile kayıt yaptıran öğrencilerden herhangi bir belge alınmayacaktır.
-Üniversitemize gelerek kayıt yaptıran öğrenciler ise Lise diplomalarıyla başvuracaklardır. Lise diplomasının aslı görüldükten sonra öğrenciye geri verilecektir.


Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Foreign Students)
Kayıt İçin Gerekli Belgeler (Required Documents For The Registration)
1-Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak) ''Denklik Belgesi'',
1-Original high school diploma and ''equivalency certificate''(it will be obtained from Turkish Embassy or Consulate or Ministry of National Education of Turkish Republic) showing that the diploma is equivalent to diplomas given by Turkish high schools
2-Not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği
2-Original transcript and a copy of it in English or Turkish,approved by the Turkish Embassy or Consulate in their countries.
3-Öğrenim vizesi alınmış pasaport (Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği)
3-Passport With Study Visa (Certified Turkish Translation By The Turkish Consulate/Embassy In Your Country)
4- 6 Adet Fotoğraf
4- 6 Passport Photographs
5-İkamet Tezkeresi(Emniyet Müdürlüğünden)
5-Residence Permit(From Police Station)
6-Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu
6-Payment Receipt Of Study Fee
7-Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil-Türkçe yeterlilik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,
7-A copy of Foreign Language-Turkish competency document valid internationally and approvedby the Turkish Embassy or Consulate.
8-Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi,
8-Original passport and approved copy of it which is translated into Turkish.
0442 666 25 27