English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Mustafa YAZICI
Mustafa YAZICI
Uzman
Tel :
444 5 388 (2271)
E-Posta :
mustafa.yazici@erzurum.edu.tr
Akademik Üniversite Fakülte Bölüm Ana Bilim Dalı Yıl
Lisans Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik 2011
Lisans Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 0
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Ensititüsü Nanobilim ve Nanomühendislik Nanomalzeme 2013
Doktora Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanobilim ve Nanomühendislik Nanomalzeme 0
Hizmet Süresi Kuruluş Pozisyon
2014 - Erzurum Teknik Üniversitesi Uzman
Ödül Adı Kuruluş YılKuruluş Üyelik Türü Görev Hizmet Yılları
Yayınlar


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETIM TUBA,YETIM ALI FATIH,ÇELIK AYHAN (2017). The Effects of Aging Time on the Structural and ElectrochemicalProperties of Composite Coatings on CP-Ti Substrate. Journal of Bionic Engineering, 14, 532-539. (Yayın No: 3657631)

- ASLAN MEVRA,ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETIM ALI FATIH,BAYRAK ÖZGÜ,ÇELIK AYHAN (2017). THE EFFECT OF PLASMA OXIDATION AND NITRIDATION ON CORROSION BEHAVIOR OF CoCrMo ALLOY IN SBF SOLUTION. Surface Review and Letters, 1950024, Doi: 10.1142/S0218625X19500240 (Yayın No: 3884584)

- YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN (2016).  Effect of sol aging time on the wear properties of TiO2 SiO2 composite films prepared by a sol gel method.  Tribology International, 104, 175-182., Doi: 10.1016/j.triboint.2016.08.041 (Yayın No: 2901413)

ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN (2016).  Tribological properties of TiO2  SiO2 double layer coatings deposited on CP Ti.  Surface Review and Letters, Doi: 10.1142/S0218625X17500822 (Yayın No: 2925091)

- ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN (2016).  The effect of calcination temperatures on structural and electrochemical properties of TiO2 film deposited on commercial pure titanium.  Surface and Coatings Technology, 285, 298-303., Doi: 10.1016/j.surfcoat.2015.11.055 (Yayın No: 1847241)

- YETİM ALİ FATİH,ÇODUR MUHAMMED YASİN,YAZICI MUSTAFA (2015).  Using of artificial neural network for the prediction of tribological properties of plasma nitrided 316L stainless steel.  Materials Letters, 158, 170-173., Doi: 10.1016/j.matlet.2015.06.015 (Yayın No: 1847077)

YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN (2015).  The effect of plasma nitriding temperature on the electrochemical and semiconducting properties of thin passive films formed on 316L stainless steel implant material in SBF solution.  Surface and Coatings Technology, 261, 181-188., Doi: 10.1016/j.surfcoat.2014.11.037 (Yayın No: 1846772)

- YETİM ALİ FATİH,YAZICI MUSTAFA (2014).  Wear Resistance and Non Magnetic Layer Formation on 316L Implant Material with Plasma Nitriding.  Journal of Bionic Engineering, 11(4), 620-629., Doi: 10.1016/S1672-6529(14)60073-1 (Yayın No: 1846545)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler;

ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETIM TUBA,YETIM ALI FATIH,ÇELIK AYHAN (2017). Comparison Of Structure And Tribological Properties Of Titanium OxideFilms Fabricated By Thermal Oxidation, DC Plasma Oxidation, And The Sol-Gel. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE )2017 / ELAZIG (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4011844)

YETIM TUBA,ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETIM ALI FATIH,ÇELIK AYHAN (2017). The Corrosion Resistance of Ag2O/ZnO/NiO Nanocomposite Film Coated CP-Ti. 20th. International Conference on Composite Structures (ICCS2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3658570)

ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETIM TUBA,YETIM ALI FATIH,ÇELIK AYHAN (2017). Corrosion and wear behavior of Ti-doped Al2O3 nanocomposite coatings on CP-Ti. 20th. International Conference on Composite Structures (ICCS2017) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3658575)

- TAFTALI Merve,TURALIOGLU Kerem,YETIM TUBA,YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,KOVACI HALIM,YETIM ALI FATIH,ÇELIK AYHAN (2017). Investigation of Corrosion Behavior of Ni-DOPED Al2O3 Film Coated CP-Ti. 2nd International Conference on AdvancedEngineering Technologies
(ICADET’xx17) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4012087)

-  ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETIM TUBA,YETIM ALI FATIH,ÇELIK AYHAN (2017). Comparison of Structure and Corrosion Properties of Titanium Oxide Films Prepared by ThermalOxidation, DC Plasma Oxidation, and by The Sol-Gel. 2ndInternational Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’xx17) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4011954)

ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETIM TUBA,YETIM ALI FATIH,ÇELIK AYHAN (2017). ”Comparison of tribologicalproperties of TiO2, ZrO2 and TiO2–ZrO2 composite films prepared by sol–gel method. 2ndInternational Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’xx17) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4012021)

- ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN (2016).  Corrosion behaviour of plasma oxidized commercial pure titanium under artificial saliva and ringer solution environments.  KORSEM 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2925176)

YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN (2016).  Corrosion performance and Semiconductor properties of SiO2 TiO2 multilayer  TiO2  SiO2 coatings deposited on CP Ti implant material in simulated body fluid  SBF  solution.  KORSEM 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2925166)

YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN (2016).  Tribological properties of SiO2 TiO2 multilayer  TiO2  SiO2 coatings deposited onCP Ti implant material in simulated body fluid  SBF  solution.  ICABEE, Doi: 10.15224/978-1-63248-100-9-58 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2901446)

YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN (2016).  Effect of Sol Aging Time on the Wear Properties of TiO2  SiO2 Composite Films Prepared by a Sol Gel Method.  ipcaap 2016 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2925133)

- ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN (2016).  The Effects of Aging Time on the Structural and Electrochemical Properties of Sol Gel Prepared Composite Coatings on CP Ti.  ipcaap 2016 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2925141)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

- YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN (2015).  INVESTIGATION OF CHARACTERIZATION AND WEARPROPERTIES OF TIO2 AL2O3 COMPOSITE FILM COATED ON CP TI.  Kompege III (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1847576)

- ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN (2015).  INVESTIGATION OF STRUCTURAL ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF TiO2 Al2O3 COMPOSİTE FILMS COATED CP Ti BİOMATERIAL.  Kompege III (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1847980)

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM