Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS ÖBS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

KPSS 2019/1 yerleştirme sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen adaylardan istenen belgeler.

T.C.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Personel Daire Başkanlığı

 

 

1-KPSS 2019/1 yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz kadrolarına yerleşen adayların aşağıdaki evrakları tamamlayarak, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 29.08.2019 tarihi mesai bitimine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

2-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesine göre; ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

3-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir. 

4-Süresi içerisinde evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecek olup, Üniversitemizde bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

5-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

6-Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Üniversitemize göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Üniversitemize bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir. 

7-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bi̇lgi̇sayar ortamında doldurulacak olup i̇si̇m ve adreslerde kısaltma yapılmayacak ve ıslak i̇mzalı olarak tesli̇m edi̇lecekti̇r.)

 GEREKLİ EVRAKLAR

1-Atama Başvuru ve Taahhüt Formu (Form İçin Tıklayınız)

2-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form İçin Tıklayınız)

3-Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli sureti)

4-Nüfus Cüzdanının fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası beyanı için)

5-6 adet fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 10. maddesine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı),

6-KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

7-Mal Bildirim Beyannamesi (Başvuru Esnasında Doldurulacak)

8-Hizmet Belgesi (Önceden Kamu Kurumunda Çalışanlar için),

 

İLETİŞİM ADRESİ: 

Erzurum Teknik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı
Ömer Nasuhi Bilmen Mah.

Havaalanı Yolu Cad.

No:53 Yakutiye / ERZURUM 25070
Tel: 444 5 388 - 2086 (Dahili)

 
Diğer Haberler