;
Eski Site e-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları

KAZANANLARIN LİSTESİ

Kazananların Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

NOT: İlan edilen adaylardan, başvuru formunda bulunan YÖS puanı (Ülkemizdeki Üniversitelerde yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavı puanı) yanlış olan ve istenilen belgeleri getirmeyenlerin kayıtları yapılmayacaktır.

Not: Kabul mektupları, başvuru formunda belirtmiş olduğunuz mail adreslerinize gönderilmiştir.

KAYIT TARİHLERİ

3 Eylül 2018 – 7 Eylül 2018

-Kayıt hakkı kazanan ancak mazeret beyan eden (ülkesinden pasaport veya çıkış izni alamayan, işlemleri uzun sürdüğü için kayıt tarihlerini kaçıran adaylar için) ek kayıt süresi verilecektir.

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler

-Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Yurt dışı eğitim müşavirliğinden herhangi birisinden alınacak Lise diploma denklik belgesinin aslı.

-Lise Diplomasının aslı

-Not döküm belgesinin (transkript) aslı ve Türkçeye çevrilmiş sureti

-YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sonuç belgesi

-Pasaportun noter onaylı örneği

-Öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu (Harç ücreti, Üniversiteye kesin kayıt için başvuranların belgeleri kontrol edilip uygun bulunduktan sonra yatırılacak)

-2 Adet fotoğraf (son üç ay içerisinde çekilmiş)

Not: Türkçe Yeterliliği olmayan adaylar için Üniversitemiz tarafından Türkçe Dil sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler eğitimlerine devam edecek ancak başarılı olamayan öğrencilere Dil merkezlerinde Türkçe öğrenmeleri için 1 yıl izin verilecek. Bu süre sonunda Türkçe yeterliliği elde edemeyen adaylara 1 yıl daha ek süre verilecektir. Ek sürenin sonunda yeterliliği olmayan adayların kayıtları silinecektir.

Fakültelere Göre Öğrenim Ücretleri

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yurt Dışı Kontenjanından Öğrenci Alan Fakültelerin

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri

I. Öğretim

 

Toplam (TL)

1.Taksit (TL)

(Güz Dönemi)

2.Taksit (TL)

(Bahar Dönemi)

Edebiyat Fakültesi

568 TL

284 TL

284 TL

Fen Fakültesi

568 TL

284 TL

284 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

626 TL

313 TL

313 TL

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

774 TL

387 TL

387 TL

II. Öğretim

 

Toplam (TL)

1.Taksit (TL)

(Güz Dönemi)

2.Taksit (TL)

(Bahar Dönemi)

Edebiyat Fakültesi

2054 TL

1027 TL

1027 TL

Fen Fakültesi

2562 TL

1281 TL

1281 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2310 TL

1155 TL

1155 TL

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

3058 TL

1529 TL

1529 TL

 

 


BAŞVURU KOŞULLARI

(APPLICATION REQUIREMENTS)

 

BAŞVURU ve KAYIT TARİHLERİ

(APPLICATION and REGISTRATION DATES)

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

(QUOTAS  FOR THE FOREIGN STUDENTS)

  

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(TUITION FEE FOR FOREIGN STUDENTS)

 

ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ (Başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri okuyunuz.)

(CLICK FOR ONLINE APPLICATION) (Please read the following information before application)

 

 Not(es):

- Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı’na (ETÜYÖS)  giren öğrencilere yerleştirme işleminde öncelik tanınacaktır.

- During the application process a priority will be given to the students participating in the Examination for Foreign or Overseas Students of Erzurum Technical University (ETÜYÖS) 


-ETÜYÖS’e girmeyen adaylar için 27-29 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvuru alınacaktır. Bu tarihten önce başvuru yapmayınız.

-Candidates not participating in ETÜYÖS can apply in 27-29 August 2018.  Please do not make an application earlier.  

- Üniversitemize başvuru yapabilmek için, adayın Türkiye’de bulunan Üniversitelerin yaptığı YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) puanı olması gerekmektedir.

- To make an application to our university, the candidate has to have a point of the Examination for Foreign or Overseas Students (YÖS) in one of the Turkish universities. 

 

-Diploma puanı ile başvuru yapmayınız. Kazandığınız ilan edilse bile YÖS puanınız yoksa veya beyanda yanlış bilgi doldurduysanız kaydınız yapılmayacaktır.

- Do not apply with the diploma point. Even announced in deficiency of YÖS point or false information on the application form the registration will be invalid.

 

-Başvuru baraj puanı;

*Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için en az ‘70’

*Diğer fakülteler için en az ‘60’ puanı olan adayların başvuruları değerlendirilecektir.

- Minimum passing score for the evaluation of the application;

* Faculty of Engineering and Architecture ‘70’ points

*Other faculties ‘60’ points