Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Hukuk Müşavirliği

Başvuru

I-Araştırmacının başvuruyu projenin/araştırmanın başlangıç tarihinden en az üç hafta önce UBYS üzerinden Bilimsel Yayın Araşatırma ve Etik Kurul Başkanlığı' na iletmesi ayrıca imzalı evrak asıllarını Kurulun sekreteryası Hukuk Müşavirliği birimine sunması yapması gerekmektedir. ARAŞTIRMA BİTTİKTEN SONRA MAKALENİN YAYIMI AŞAMASINDA YAPILAN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

II-Başka araştırmacıların geliştirdiği ölçek ve anketlerin kullanılması durumunda aşağıdaki hususlara riyaet edilmesi gerekmektedir, AKSİ TAKDİRDE BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

1-Eğer araştırmacı geliştirdiği ölçek ve anketi çalışmalarında vermiş (metin içinde veya ekte) ve dolayısıyla kamuyla paylaşmış ise, referansta bulunulması yeterli olacaktır.

2-Eğer araştırmacı geliştirdiği ölçek ve anketi çalışmalarında vermemiş ise, o zaman ölçek sahibinden yazılı izin almak gerekecektir 

3-Eğer araştırmacının geliştirdiği ölçek ve anket üçüncü şahıslar tarafından kullanılmışsa ve çalışmalarında verilmişse, referansta bulunmak yeterli olacaktır.

4-Eğer araştırmacının geliştirdiği ölçek ve anket üçüncü şahıslar tarafından kullanılmışsa ancak çalışmalarında vermemişse, ölçeği ve anketi geliştiren araştırmacıdan yazılı izin almak gerekecektir; ölçeği ve anketi geliştiren araştırmacıya ulaşılamıyorsa, a. referansta bulunulmalı, b. dipnotta izin almak için kendilerine ulaşılamadığına ilişkin açıklama yapılmalı, c. yazışma mailleri muhtemel bir şikayet için saklanmalıdır.

III-Başvuruda sorumlu araştırmacıcı tarafından aşağıda belirtilen belgeler sunulur;

1-Başvuruda belirtilen araştırmaya ilişkin tüm bilgileri içerir evrak

2-Formlar bölümünde yer alan,

* Başvuru Dilekçesi

* Başvuru Formu

* Gönüllü Katılım Formu (varsa) 

* Ebeveyn Onay Formu (varsa)

* Taahhütname

* Kişisel veriler işlenecek ise Ayındınlatma Metni veya Açık Rıza Metni 

3-Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler

4-Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri

5-Tüm araştırmacıların CV'si