Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Hukuk Müşavirliği

Başvuru

Araştırmacının başvuruyu projenin/araştırmanın başlangıç tarihinden en az üç hafta önce ÜBYS üzerinden Bilimsel Yayın Araşatırma ve Etik Kurul Başkanlığı' na iletmesi ayrıca imzalı evrak asıllarını Kurulun sekreteryası Hukuk Müşavirliği birimine sunması yapması gerekmektedir. ARAŞTIRMA BİTTİKTEN SONRA MAKALENİN YAYIMI AŞAMASINDA YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

Başvuruda sorumlu araştırmacıcı tarafından aşağıda belirtilen belgeler sunulur;

1-Başvuruda belirtilen araştırmaya ilişkin tüm bilgileri içerir evrak

2-Formlar bölümünde yer alan,

* Başvuru Dilekçesi

* Başvuru Formu

* Gönüllü Katılım Formu (varsa) 

* Ebeveyn Onay Formu (varsa)

* Taahhütname

3-Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler

4-Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri

5-Tüm araştırmacıların CV'si