Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Bölümlerimiz

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği, insanoğlunun fiziksel yeteneklerini geliştirmek ve genişletmek için gerekli olan ve içerisinde enerji dönüşümü olan bütün sistemlerin tasarımı, imalatı, montajı, bakim-onarımı ve işletmesini gerçekleştiren bir mühendislik dalıdır. Geçmişte ve günümüzde Makine Mühendislerince geliştirilen tasarımlardan etkilenmeyen bir alan veya nesne bulmak oldukça zordur. Bu; bir uçak tasarımı, bir binanın havalandırma sistemi, bir otomobilin yakıt ekonomisinin iyileştirilmesi, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, yeni ve akıllı mühendislik malzemelerinin geliştirilmesi veya biyomühendislik alanında yapılan tasarımlar olabilir. Bu bağlamda Makine Mühendisliği alanındaki ilerlemeler; sanayi, teknoloji ve sonuçta insan hayatını etkilemede çok güçlü bir potansiyele sahiptir. Makine Mühendisliğinin odaklandığı araştırma ve çalışma alanları şunlardır: •Mekanik •Tasarım, üretim ve ürün geliştirme •Enerji bilimi ve mühendisliği •Kontrol, otomasyon ve robotik •Biyomühendislik •Nano/mikro bilim ve teknolojileridir. Makine Mühendisliği, endüstriyel ve teknolojik açıdan gelişen günümüz dünyasında ve ülkemizde, sanayi kurulusları-işletmeler (imalat sanayi, otomotiv, inşaat sektörü, kimya-gıda-ilaç sanayi, enerji sektörü, tekstil sektörü gibi), özel mühendislik büroları, akademik alanlar ve kamu kuruluşlarınca yoğun talep gören bir meslektir. Mezun olan öğrencilerin söz konusu kurum ve kuruluşlarda üstleneceği görevleri ve kariyer fırsatlarını su şekilde sıralamak mümkündür: •Proje mühendisi •Tasarım mühendisi •Otomasyon ve kontrol sistemleri mühendisi •Kalite güvence sorumlusu •AR-GE mühendisi •Yeni ürün geliştirme •Malzeme analizi •Montaj-bakim-onarım mühendisi •Pazarlama ve satış
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Günümüzde bilim ve teknoloji alanında hızla değişen ve gelişen, topluma katma değer sağlayan en önemli mühendislik disiplinlerinden biri de Elektrik-Elektronik Mühendisliği’dir. Elektromanyetik alan teorisinden anten ve mikrodalga tekniklerine, temel elektriksel çözüm tekniklerinden büyük ölçekli tümleşik devre tasarımına, kompleks değişkenli matematiksel analiz yöntemlerinden bulanık mantık tekniklerine, sayısal sistem tasarımından haberleşme teknolojilerine, güç elektroniğinden yüksek gerilim uygulamalarına, sembolik mantıktan yapay zekaya, biyomedikal mühendislikten mikro elektroniğe kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu mühendislik dalı enerjiden iletişime, sağlık sektöründen uzay teknolojisine, birçok alanda, diğer programlarla multidisipliner çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ayrıca zekâ ve yaratıcılık odaklı çözüm ve ürünler geliştiren bir mühendislik dalıdır. Bölümümüzün amacı, teoriği pratiğe dönüştürüp çalışma ve araştırmalarda etkin bir şekilde rol oynayabilen Elektrik-Elektronik Mühendisi ve bilim adamı yetiştirmektir. Program, yaratıcı ve analitik düşünebilme yeteneğini öğrencilere kazandırır. 4 yıllık lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması ve "Elektrik-Elektronik Mühendisi" ünvanı verilir.
İnşaat Mühendisliği

Bölümümüzdeki eğitim, öğrencilerimizi alanında lider inşaat mühendisleri olmaya hazırlamaktadır. Bölümümüz teorik ve pratik eğitimi bir arada vermektedir. Bölümümüzün ana hedefi dünyayı anlamak için keşfetmek ve geliştirmek, değişen çevre koşulları karşısında yaratıcı ve sürdürülebilir tasarımlar üretmektir. Üniversitemiz 2010 yılında Türkiye’nin 6. teknik üniversitesi olarak kurulmuştur. Geçen süre içerisinde nitelikli akademik personel istihdamı ve teknik alt yapı oluşturma çalışmaları yürütülerek 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında inşaat mühendisliği lisans programı eğitimine başlanmıştır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik


Bilgisayar Mühendisliği

İçinde bulunduğumuz çağda, gelişen teknoloji hayatın her alanına etki etmekte, teknolojiyi takip etmek ve onunla yaşamak bir ilgi mevzusundan çok, bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda, Bilgisayar Mühendisliği Lisans programının amacı, bu teknolojik gelişmelerin dayandığı en temel disiplinlerden biri olan Bilgisayar Mühendisliği konularının, teorik alt yapılarının anlaşılmasının sağlanmasının yanı sıra, mevcut teknolojilerin en doğru ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve bunlardan hareketle, yeni gelişimlere uyum sağlayıp, öncü olan nitelikli mühendisler yetiştirmektir.
Matematik Bölümü


Endüstri Mühendisliği

Endüstri mühendisliğinin temel amacı verimliliğin arttırılması, kaynakların etkin şekilde kullanılması, işletmelerin rekabet gücünün daha üst seviyeye taşınmasıdır.Bölümümüzün temel çalışma alanları arasında kalite yönetimi, insan kaynakları, üretim planlama ve kontrol, tedarik zinciri yönetimi, lojistik yönetimi, veri analitiği, yapay zekâ ve bilgi sistemleri yönetimi bulunmaktadır. Bu alanların yanı sıra disiplinler arası bir köprü olan endüstri mühendisliği bölümü teknolojinin iş süreçleri üzerindeki etkisi, hem imalat hem de hizmet sektörlerinde dijital dönüşümün sağlanması, Ar-Ge faaliyetlerinin planlanması, büyük veri uygulamaları ile sistem performanslarının arttırılması, bilgi teknolojilerinin sistemlere uygulanması gibi güncel konularda da çalışmalar gerçekleştirmektedir.Bölümümüz lisans eğitim programı analitik düşünebilme ve problemleri belirleyip çözebilme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim dili %100 Türkçe olup lisans ders programı dahilinde öğrencilerin derslerde edindiği teorik bilgileri uygulayabilmesi için zorunlu iki staj eğitimini de tamamlamaları beklenir. 4 yıllık lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Endüstri Mühendisi” ünvanı verilir. Endüstri mühendisliği mezunları, üretim, bankacılık, perakende, bilişim, sağlık, enerji, gıda, otomotiv gibi çeşitli sektörlerde iş imkânı bulabilmektedir. Endüstri mühendisliği mezunları bu sektörlerde Üretim Planlama Mühendisi, İş Analisti, Proje Yöneticisi, Tedarik Zinciri Planlama Uzmanı, Lojistik Müdürü, Kalite Mühendisi, ERP Danışmanı, İnsan Kaynakları Müdürü/Sorumlusu, Risk Yönetimi Uzmanı, İş Geliştirme Uzmanı, Müfettiş, Veri Analisti gibi pozisyonlarda çalışmaktadırlar. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alacak olan Erzurum Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden, aldığı eğitim ile edindiği bilgi ve teknolojileri kullanma becerisine sahip, ülkemizin gelişmesine değer katacak endüstri mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Tarih Bölümü

Sosyal bilimler arasında önemli bir yer tutan Tarih, geçmişi aydınlattığı gibi günümüzdeki sosyal ve siyasi hadiseleri anlamlandırmaya ve geleceği planlamaya katkı sağlayan önemli bir disiplindir. Günümüz dünyasında ve özellikle Türkiye’de önemli ve büyük dönüşümlerin yaşandığı dikkate alınırsa geçmişteki olayların doğru ve gerçeğe en yakın bir şekilde tespit edilmesinin ne kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü sosyal ve siyasi bütün büyük dönüşümler belli bir geçmişe ve tecrübeye sahiptir. Medeni dünyanın özellikle son yüzyıllarda geçirdiği hızlı dönüşüm, bu dönüşüm sırasında yaşanan olumlu ve olumsuz tecrübeler, günümüz dünyasındaki yeni dönüşüm dalgasına ışık tutacaktır. Dolayısıyla günümüz insanının geleceğe yönelik programlar yaparken, geçmişte yaşanan dönüşüm ve tecrübeleri dikkate alması zorunludur. Bunun için de Tarihin bilimsel metotlarla ortaya koyduğu geçmişe dair tespitleri önemsemek, Tarihin bir hikâyeden ibaret olmadığını ve gerçeklere ulaşabilmek için ciddi ve mantıklı bir düşünme yeteneğine sahip olmak gerektiğini kabul etmek kaçınılmazdır. Buradan da anlaşılacağı üzere tarih, toplumların ve insanlığın hatıra defteridir. İnsanoğlunun bıraktığı her iz bir sonraki kuşağın yolunu aydınlatır. Yeni kuşağın yapması gereken sadece bu izleri doğru yorumlamaktır. İçinde bulunduğu coğrafyanın, yani Anadolu, Kafkasya ve Ortadoğu üçgeninin önemli ve stratejik bir şehri olan Erzurum’da kurulmuş olan Üniversitemizin Tarih Bölümünde, Erzurum ve çevresinin derin tarihi köklerini ortaya çıkarıp geleceğe aktarmak, amaçlarımız arasında yer almaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, Tarih Bölümü Programında bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte tarih dersleri konularak, geçmişini bilen, günü anlamlandıran ve geleceğe yönelik hedefler koyabilen araştırmacı, akademisyen ve öğretmen adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Tarihî geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Türk dilinin ve edebiyatının gelişimini inceleyen ve değerlendiren programımızda Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili olmak üzere beş ayrı anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarıyla ilgili zorunlu ve seçmeli derslerin yanında Batı Edebiyatı, Edebiyat Teorisi, Türk Tiyatro Tarihi, çağdaş Türk Lehçeleri gibi seçmeli derslerle öğrencilerin dil ve edebiyat bilimi yeterliliklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Sekiz yarıyıldan oluşan eğitim süreci 4 yılda tamamlanmaktadır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan bölümde birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Yüksek lisans programına da öğrenci kabul eden bölümümüzde kütüphane, araştırma ve geliştirme imkânları en üst seviyededir. Genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine sunduğu kültürel, sanatsal ve akademik olanaklarla hızlı gelişimini sürdürmektedir.Psikoloji Bölümü

Psikoloji programı olarak amacımız; psikoloji biliminin bilgi, kuram ve uygulamalarını akademik düzeyde öğrenciye kazandırmak, psikoloji bilimini üretmek ve nitelikli bilim insanı ve psikologlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programımız psikolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmış genç ve dinamik akademik kadrosuyla 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımına başlanmıştır. Programımızda Gelişim Psikolojisi, Klinik Psikoloji ve Sosyal Psikoloji olmak üzere üç ayrı anabilim dalı bulunmaktadır. Programımızın eğitim-öğretim süresi 8 yarıyıl olup 4 yılda tamamlanmaktadır. Ders müfredatımızda temel psikoloji dersleri, biyolojiden felsefeye kadar psikoloji temelini sağlayan dersler ve mesleki İngilizce dersleri bulunmaktadır. Bunların yanında ilgi alanlarına göre seçilebilecek psikoloji ve staj dersleriyle programımız zenginleştirilerek, öğrencilerimizin evrensel standartlarda psikoloji eğitimi alması hedeflenmiştir. Staj eğitiminde hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, yuvalar, yaşlı bakımevleri gibi birçok kurum ve kuruluşa yer verilerek, teoride öğrenilen konular uygulamalı olarak gösterilmektedir.İşletme Bölümü

İşletme alanında gerekli yetkinliğe sahip olmak yanında, analitik düşünen, sentez yapabilen, sorgulayan, yorumlayan, geleceğe dair projeksiyonlar yapabilen ve bu sayede kamu ve özel kesimce tercih edilen üstün niteliklere sahip işletmeci yetiştirme amacındadır. Bu amaç doğrultusunda, Öğrenim Programı çok sayıda seçimlik ders açmaya olanak sağlayarak esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapıda oluşturulmuştur. İşletme bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. İlaveten, öğrencilerin en az bir dili iyi derecede anlayabilme, okuyup yazabilme ve işletme literatürünü takip edebilme becerilerini kazanmaları amacıyla 4 dönem zorunlu İngilizce dersi verilmektedir.Felsefe Bölümü

Başta insanın kendisi olmak üzere toplumu, dünyayı, yaşamı ve varlığı anlamanın ve anlamlandırmanın temel yollarından biri de felsefedir. Felsefe, bir düşünme, bir eyleme etkinliğidir. Felsefe olmuş bitmiş bir şey de değildir, bir süreçtir. İnsan bu süreçte adım adım hakikatle yüzleşmeye çalışır. Felsefe, uçsuz bucaksız bir okyanusta kaybolan bir hazineyi arayan bir gizem avcısı gibi insanın bizzat kendisinin, yaşamın ve varlığın gizine nüfuz etmesini, onunla yüzleşmesini sağlar. Felsefe, bilgelik sevgisidir. Bilgiye olan susuzluğun giderilebileceği umudunu taşıyan bir dipsiz kuyu, insanın hakikat arayışıdır. Aynı zamanda felsefe dünya, yaşam ve varlık üzerine sorgulamadır. Felsefe programının amacı; felsefi düşünceyi, iyiyi, doğruyu, güzeli ve insanın dünyadaki yeri ve anlamını kavramış, felsefi, bilimsel, sanatsal ve teknik bilgi üretebilen, gündelik yaşama ilişkin sorunlara çözümler getirebilen, sahasında nitelikli araştırmalar yapabilen, felsefi ve düşünsel alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilen, lisansüstü öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi ilke edinmiş, kültürel mirasları koruyan, rekabetçi ve çevreye duyarlı araştırmacılar yetiştirmektir.İktisat Bölümü

İktisat bölümü öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanlarda karşılaşılan ekonomik problemleri tanımlayacak ve çözebilecek teorik bilgi ile donanımı kazandırmanın yanı sıra öğrencilerimizin edindikleri teorik bilgiyi kullanarak ekonomi alanında politika geliştirme yeteneğine sahip olabilmelerini hedeflemektedir. Bölüm, öğrencilere iktisat eğitimi vermenin yanı sıra, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetler, spesifik olarak ise çalışma yaşamına ilişkin konularda araştırma faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır. Uygulanan eğitim programları bu hedef doğrultusunda geliştirilmekte ve güncellenmektedir.İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı programı; edebiyat ve dil öğrenimi, insani ve etik değerlerin korunması, kültürel ve evrensel değerlerin öğrenimi ve birbirine saygı duyan toplumların oluşturulması ve geliştirilmesi açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programının kurulmasının başlıca amacı, yerelden evrensele eleştirel bir bakış açısıyla geliştirilmiş bir edebiyat görüşü ve dil anlayışını edinmelerini sağlamaktır. İngiliz dilinin yazılı ve sözlü olarak yaratıcı bir şekilde kullanımı, eleştirel ve analitik olarak çözümlenmesi vasıtasıyla bütünlüklü bir düzeyde entelektüel ve görüş sahibi bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yalnızca İngiltere'de yazılmış eserler veya kuramlar değil aynı zamanda dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen edebi ve dilbilimsel gelişmeleri de takip eden programımız küresel bir yaklaşıma sahiptir ve bu sebeple diğer dil ve edebiyat programlarından ayrılmaktadır. Bu bağlamda, mezunlarımızın dünyada ortak bir dil olarak kabul edilen İngiliz dili ve dünya edebiyatları arasında önemli bir konuma sahip olan İngiliz edebiyatı alanında uzman olmaları amaçlanmaktadır. İngiliz romanı, şiiri, tiyatrosu, düzyazı türlerini yer aldıkları tarihsel, kültürel, ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmeler bağlamında eleştirel bir bakış açışıyla irdeleyebilen akademisyen ve dil uzmanı bireyler yetiştirmekte en önemli hedeflerimizdendir. İngiliz Dili ve Edebiyatı konularını derin bir bakış açısı ile irdeleyebilen, yorumlayabilen ve bilgi birikimini kullanarak bu konularda bağımsız araştırma yapabilen ve bu doğrultuda, bilim dünyasını, ulusal/uluslararası projeleri/yayınları takip edebilen lisansüstü öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen üretken araştırmacıları ülkemize kazandırmak hedeflerimizden bir diğeridir. Ayrıca, sosyoloji, felsefe ve psikoloji alanlarıyla etkileşim içinde olan lisans programımız ile fakülte ve üniversite bazında diğer bölümler ile birlikte disiplinler arası çalışmaların yürütülmesi ve böylelikle disiplinler arası bilgi alış-verişi sağlanarak iletişimin güçlendirilmesi de planlanmaktadır.