Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Hukuk Müşavirliği

Hakkımızda

Erzurum Teknik Üniversitesi Etik Kurulu'nun inceleme alanı;

- Üniversite mensuplarınca yapılan her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar, lisansüstü eğitim sırasında yapılan tezler, üniversite fonlarınca desteklenen ve üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı ve etkinlikler ile ilgili araştırma etiği konuları,

-Üniversite mensuplarınca hazırlanan yurt içi ve yurt dışı kökenli olmak üzere yazılı, basılı ve elektronik ortamda yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilen kitap, broşür, araştırma, derleme yazı, editöre mektup, vaka sunumu, rapor, tez, projelerden üretilmiş bilimsel yayınlar, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde sunulan bildiriler ile ilgili bilimsel etik sorunları,

Üniversitemiz fakülte, enstitü ve merkezlerde veya bu birimler dışında üniversitemiz mensupları tarafından insan katılımcılarla yürütülecek her türlü anket, gözlem, girişimsel olmayan ve insan katılımcıların dâhil olduğu deneysel ve yarı deneysel çalışmalar, arşiv çalışmaları, bilgisayar ortamında test, mülakat, ses/video kaydı ile toplanacak olan verilerin kullanılacağı bilimsel araştırmalar ile ilgili araştırma etiği konularını ve Sağlık Bilimleri açısından, girişimsel olmayan aşağıdaki konuları;

*Anket çalışmalarını,

*Dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılan retrospektif arşiv taramaları ve benzeri gözlemsel çalışmaları,

*Kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle yapılacak çalışmaları,

*Rutin tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak çalışmaları,

*Hücre ve doku kültürü çalışmalarını,

*Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmaları,

*Antropometrik ölçümlere dayalı olarak yapılan çalışmaları,

*Yaşam alışkanlıklarını değerlendirme çalışmalarını,

*İnsana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmaları,

 

- Biyomedikal veya diğer araştırmalarda kullanılacak deneklerde ve ekoloji ile ilgili çalışmalarda yapılan etik ihlallerini,

- Üniversite ve diğer kurum ve kuruluşların desteğinden yararlanmakta olan ya da yararlanmak üzere başvuran Üniversite mensuplarının kuruluşlarla ilgili akademik etik konularının değerlendirilmesi işlemlerini,

-Üniversitenin paydaşları ve üniversitenin farklı birimleri, çalışanları arasındaki ilişkileri ile ilgili etik konuları,

- Üniversitede eğitim-öğretim süreçlerinde ortaya çıkan etik konuları,

- Üniversitenin topluma hizmet sürecinde ortaya çıkan etik konuları,

- Etik Kurulun yapısını, görevlerini ve çalışma biçimini,

- Etik Kurula başvuru ve ilgili değerlendirme süreçlerine ilişkin konuları,

kapsamaktadır.