Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
Elanur Yılmaz Karabulutlu
Prof. Dr.

30 Nisan 1968’de Trabzon Sürmene’de doğan Çakmak, ortaokulu ve liseyi Erzurum’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Doktora derecesini 2000 yılında İngiltere’de bulunan University of Bristol’dan aldı. Yurda döndüğünde Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör unvanını aldı.

Yurt içi ve yurt dışındaki pek çok dergide “Lazerler” konusunda yayımlanan çalışmalarının yanı sıra Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli Savunma Teknolojileri projelerinde hakemlik ve izleyicilik görevlerini de yürütmektedir. Yaptığı çalışmalarla iki defa İngiltere Kraliyet Akademisi (The Royal Society) bursunu kazanan Çakmak, 2003 ve 2004 yıllarında İngiltere’de bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesinin kuruluş aşamasında Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü ve Bölüm Başkanı olarak aktif görev alan Dr. Çakmak, üniversitenin ileri teknoloji alanında önemli alt yapısını oluşturan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM) projesinin yürütücülüğünü üstlendi.

22 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak, evli ve 3 çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Doktora İç Hastalıkları Hemşireliği Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2005

Yüksek Lisans İç Hastalıkları Hemşireliği Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2001

Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1997

1. Hemşirelik Saha Rehberi, Bölüm adı: Solunum sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı Elanur Yılmaz Karabulutlu (Editör: Hayriye Ünlü, Sevgisun Kapucu, Ayfer Aydın, Ebru Akgün Çıtak, Gülten Koç, Fatoş Korkmaz) (Basımda)
2. Yılmaz Karabulutlu Elanur. Hastalıklar Bilgisi (Editör). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. 2016
3. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği, Bölüm adı: Bronkoskopik islemlerde hemşirenin rolü (2018)., Yılmaz Karabulutlu Elanur, Bilimsel Tıp Yayınevi, Editör: Eyüp Sabri Uçan, Zehra Durna, Nermin Olgun, Rahsan Çevik Akyıl, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-68474-0-0, Türkçe (Bilimsel Kitap)
4. Oxford Hemşirelik Sözlüğü (2017)., Öz Fatma, Keser Neslihan, Buzlu Sevim, Pektekin Çaylan, Şirin Ahsen, Çetınkaya Duman Zekiye, Kellecı Meral, Kutlu Fatma Yasemin, Küçük Leyla, Hiçdurmaz Duygu, Yiğit Feride, Yılmaz Karabulutlu Elanur, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör:Pektekin Ç, Dursun S., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 604, Türkçe(Kitap Tercümesi),
5. Yılmaz Karabulutlu Elanur. Üriner Sistem Hastalıkları. İn: İç Hastalıkları ve Kadın Sağlığı (Ebeler İçin) Ed: Zengin N, Ören B. Nobel tıp Kitabevleri, 2017
6. Yılmaz Karabulutlu Elanur. Afetlerde Kronik Hastalıkların Yönetimi. İn: Afetlerde Halk Sağlığı Hizmetleri. Ed: Kılıç D, Çapık C. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. 2017.
7. Yılmaz Karabulutlu Elanur. Gastrointestinal Sistem ve Metabolik Hastalıklarda Aciller. İn: Acil Hasta Bakımı. Ed: Bayramoğlu A, Karaman Özlü Z. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. 2016.
8. Yılmaz Karabulutlu Elanur. Onkolojik Hastalarda Acil Bakım. İn: Acil hasta bakımı. Ed: Bayramoğlu A, Karaman Özlü Z. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. 2016.
9. Yılmaz Karabulutlu Elanur. Endokrin Sistem Hastalıkları. İn: Hastalıklar Bilgisi. Ed: Tan M, Yılmaz Karabulutlu E. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. 2016.
10. Yılmaz Karabulutlu Elanur. Deri Hastalıkları. İn: Hastalıklar Bilgisi. Ed: Tan M, Yılmaz Karabulutlu E. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. 2016.
11. Yılmaz Karabulutlu Elanur. Onkolojik Hastalıklar. İn: Hastalıklar Bilgisi. Ed: Tan M, Yılmaz Karabulutlu E. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. 2016.
12. Yılmaz Karabulutlu Elanur. Görüntüleme Sürecinde Hasta ve Çalışan Güvenliği. İn: Hasta ve Çalışan Güvenliği. Ed: Pasinlioğlu T. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. 2016.
13. Yılmaz Karabulutlu Elanur. Zehirlenmelerde İlk Yardım. İn: İlk Yardım Ve Acil Sağlık Hizmetleri. Ed: Özer N. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları. 2016.
14. Yılmaz Karabulutlu Elanur. Kanserle Yaşam ve Yaşam Kalitesi . İn. Onkoloji Hemşireliği. Hipokrat yayınevi (basımda)

 Yılmaz Karabulutlu E. Bahçecioğlu T, Gündüz Oruç F, Balcı Akpınar R Effect of nursing intership program on professional satisfaction of students. Poster presentation second award
 Hacialioğlu N, Özer N, Yılmaz Karabulutlu E, Erdem N, Erci B. The quality of life of family caregivers of cancer patients in the East of Turkey. European Journal of Oncology Nursing 2010; 14: 211–217. TÜBİTAK Yayın teşvik
 Okanlı A, Erdem N, Yılmaz Karabulutlu E. Hemodiyaliz hastalarında duygu kontrolü ve etkileyen faktörler. Anatolian Journal of Psychiatry 2008; 9:156-161. TÜBİTAK Yayın teşvik
 Yılmaz Karabulutlu E, Sungur A, Dalmışlar M, Alkanat M. Kanser hastalarında tedavi süresince yaşanan fiziksel semptomların anksiyete ve depresyon düzeyine etkisi. MN Dahili Tıp Bilimleri 2007; 2 (5-6): 183-189. Onkoloji Hemşireliği Derneği Öğrenci Kongresi 2007 Araştırma Teşvik Ödülü Birinciliği
 Tan M, Karabulutlu E. Social support and hopelessness in Turkish patients with cancer. Cancer Nursing 2005; 28(3): 236-240. TÜBİTAK Yayın teşvik

1.Yılmaz Karabulutlu Elanur, Yaralı Süheyla, Karaman Seda (2017).Evaluation of Distress and religious Coping Among Cancer Patients in Turkey.J Relig Health(2019) 58:881–890
2.Yılmaz Karabulutlu Elanur, İlknur Aydın Avcı, Karayurt Özgül, Gürsoy Ayla, Köşgeroğlu Nedime, Tuna Arzu, Ersin Fatma, Arıkan Fatma, karaman Seda.Evaluation of Illness Perception of Women with Breast Cancer in Turkey.European Journal of Breast Health 2019; 15(2): 98 - 104
3.Okanlı Ayse, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Asi Karakaş Sibel,Sahin Altun Özlem, Yıldırım Naci (2018).Alexithymia and perception of illness in patients with cancer.European Journal Of Cancer Care, 27(3), 12839, Doi: 10.1111 / ecc.12839
4.Atan Gülden, Yılmaz Karabulutlu Elanur(2017).Relationship between demographic features, adherence to treatment and quality of life of hypertension patients in Turkey.International Journal of Caring Sciences, 10(31), 1624 - 1632.
5.Ası Karakaş Sibel, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Çevik Akyıl Rahşan, Erdem Neşe, Bahçecioğlu Turan Gülcan(2016).An Analysis of Alexithymia and Social Support in Patients With Hypertension and Asthma.Psikiyatri Hemsireligi Dergisi, 7(2), 68 - 74.
6.Gündüz Fatma, Yılmaz Karabulutlu Elanur(2016).Tıp II Dıyabetes Mellituslu Hastalarda Hastalık Algısı Psikososyal Uyum Ve Glısemik Kontrolün Değerlendirilmesi.Anadolu Hemsirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(2), 106 - 115.
7.Karaca Sivrikaya Sibel, Ünsal Ayla, Yılmaz Karabulutlu Elanur(2014).Sexual Dysfunction and Depression in Turkish Women with Type 2 Diabetes Mellitus.Sexuality and Disability, 32, 3 - 13.
8.Yılmaz Karabulutlu Elanur(2014).Coping with stress of family caregivers of cancer patients in Turkey.Asian Pacific Journal of Oncology Nursing, 1(1), 55 - 60.
9.Kocaman Yıldırım Nazmiye, Okanlı Ayşe, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Karahisar Fadime, Özkan Sedat(2013).Hemodiyaliz hastalarının anksiyete ve depresyon belirtilerine hastalık algısının etkisi Çok merkezli bir çalışma.Anatolian Journal of Psychiatry, 14, 252 - 259.
10.Güngörmüs Zeynep, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Yıldız Esra(2011).Determining the knowledge and behavior of the individuals about earthquake preparedness at home.HealthMed, 6(1), 232 - 237.
11.Okanlı Ayse, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Karaca Sivrikaya Sibel(2011).Psychosocial adjustment and affecting factors in Turkish patients with cancer.HealthMed, 4(4), 782 - 788.
12.Yılmaz Karabulutlu Elanur, Okanlı Ayse, Karaca Sivrikaya Sibel(2011).Sexual dysfunction and Depression in Turkish female hemodialysis patients.Pakistan Journal of Medical Sciences, 24(4), 842 - 846.
13.Tezel Ayfer, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Sahin Altun Özlem(2011).Depression and perceived social support from family in Turkish patients with chronic renal failure treated by hemodialysis.Journal of Research in Medical Sciences, 16(5), 666 - 673.
14.Hacıalıoglu Nazlı, Özer Nadiye, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Erdem Nese, Erci Behice(2010).The quality of life of family caregivers of cancer patients in the East of Turkey.European Journal of Oncology Nursing, 14(14), 211 - 217.
15.Aydın Avcı İlknur, Okanlı Ayşe, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Bilgili N(2009).Women s marital adjusment and hopelessness levels after mastectomy.European Journal of Oncology Nursing, 13, 299 - 303.
16.Okanlı Ayşe, Erdem Neşe, Yılmaz Karabulutlu Elanur(2008).Hemodiyaliz hastalarında duygu kontrolü ve etkileyen faktörler.Anatolian Journal of Psychiatry, 9, 156 - 161.
17.Tan Mehtap, Yılmaz Karabulutlu Elanur(2005).Social support and hopelessness in Turkish patients with cancer.Cancer Nursing, 28, 236 - 240. 18.Erdem Nese, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Okanlı Ayşe, Tan Mehtap(2004).Hemodiyaliz hastalarında umutsuzluk ve yasam doyumu.Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1 - 15.
19.Yılmaz Karabulutlu Elanur, Gündüz Oruç Fatma, Bahçecioğlu Turan G.Öğrencilerin Hemşirelik Eğitimi Sürecinde Yaşadıkları Stresin Profesyonel Benlik Gelişimlerine Etkisi.GÜSBD 2019; 8(1): 10 - 17
20.Yılmaz Karabulutlu Elanur, Yılmaz Merve.Hemodiyaliz tedavisi alan bireylerin sıvı kısıtlamasına uyum düzeyleri. ACU Sağlık Bil Derg,
21.Üren Yavuz, Yılmaz Karabulutlu Elanur.Tip 2 diyabet hastalarında diyabet kontrolünü zorlaştıran faktörlerin incelenmesi.HSP 2018; 5(3):376 - 386
22.Yağcı S, Yılmaz Karabulutlu E.Tip 2 diyabetli hastaların sağlık inancı, hastalık tutumları ve metabolik kontrolünün değerlendirilmesi.Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017; 19(3): 149 - 157
23.Şireci E, Yılmaz Karabulutlu E.Tip 2 Diabetes Mellituslu hastaların hastalıklarını kabullenme ve kendi bakımlarındaki öz yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 20:1
24.Gündüz F, Yılmaz Karabulutlu E.Tip II Diyabetes Mellituslu hastalarda hastalık algısı, psikososyal uyum ve glisemik kontrolün değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016; 19:2
25.Akkuş Y, Yılmaz Karabulutlu E, Yağcı S. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında anksiyete ve depresyonun bilişsel duruma etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016; 18(3): 94 - 100
26.Atan G, Yılmaz Karabulutlu E.Esansiyel hipertansiyonu olan hastaların yaşam biçimi, yaşam kalitesi ve tedaviye uyumunun incelenmesi.Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2016; 8(1):17 - 25
27.Yılmaz Karabulutlu E, Karaman S.Kanser hastalarında hastalık algısının değerlendirilmesi.HSP 2015; 2(3):271 - 284
28.Atan G, Yılmaz Karabulutlu E.Esansiyel Hipertansiyonlu hastaların öfke düzeyi ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi Ş.E.E.A.H.Tıp Bülteni 2015; 49(3):200 - 6
29.Yılmaz Karabulutlu E, Akyıl R, Karaman S, Karaca M.Kanser hastalarına bakım verenlerin uyku kalitesi ve psikolojik sorunlarının incelenmesi. Türk Onkoloji Dergisi 2013; 28(1):1 - 9
30.Yılmaz Karabulutlu E, Atman R, Yağcı S. Kronik hastalığı olan bireylere verilen bakımın değerlendirilmesi.Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2015; 3(1): 16 - 30
31.İçyeroğlu G, Karabulutlu E. Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 6(17), 67 - 81 pp., 2011
32.Yılmaz Karabulutlu E, Okanlı A.Hemodiyaliz hastalarında hastalık algısının değerlendirilmesi.Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt 14; (4), 25 - 31 pp, 2011
33.Yılmaz Karabulutlu E, Yılmaz S, Yurttaş A. Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi.Cilt 2(2), 75 - 79 pp, 2011
34.Akyıl M Ş, Duymuş Z, Akova T, Kürklü D, Yılmaz Karabulutlu E.Tam protez hastalarında aileden algılanan sosyal destek ve stresle başetme stratejilerinin protez memnuniyeti üzerine etkisinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, Cilt, 18(1), 1 - 7 pp., 2008
35.Balcı Akpınar R, Yılmaz Karabulutlu E. Hemşirelik tanıları. Hastane ve Yaşam Akademik ve Aktüel Tıp Dergisi, Cilt 3(28), 90 - 94 pp., 2007
36.Akyıl R, Yılmaz Karabulutlu E, Urçar H, Gözeler E, Alpay A, Saban F.Hemşirelik hizmetleri verilirken hasta hakları ne ölçüde göz önünde bulunduruluyor? Hastane ve Yaşam Akademik ve Aktüel Tıp Dergisi Cilt, 3(28), 79 - 84 pp., 2007
37.Yılmaz Karabulutlu E, Akpınar R.Temiz aralıklı kateterizasyon.Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt, 10(4); 83 - 90 pp., 2007
38.Yılmaz Karabulutlu E, Sungur A, Dalmışlar M, Alkanat M.Kanser hastalarında tedavi süresince yaşanan fiziksel semptomların anksiyete ve depresyon düzeyine etkisi. MN Dahili Tıp Bilimleri, Cilt 2; 5 - 6, 183 - 189 pp., 2007
39.Karabulutlu E, Ergüney S. Hemodiyaliz tedavisi alan hastalara uygulanan hastalık ve stresle başetme bilinçlendirmesinin depresyon eğilimi ve anksiyete düzeyine etkisi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi, Cilt Mart-Haziran, 36 - 41 pp., 2006
40.Karabulutlu E, Tan M. SAPD(Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi) hastalarında yaşam kalitesi ve öz bakım gücünün değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt, 8(2):1 - 11 pp., 2005
41.Karabulutlu E, Tan M, Erdem N, Okanlı A. Hemodiyaliz hastalarında stresle baş etme ve sosyal destek. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 8(3); 56 - 66 pp., 2005
42.Tan M, Karabulutlu E. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD)uygulanan hastaların beden saygısı ve beden imajını algılayışları.Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt, 7(3):67 - 73 pp., 2004

 Türk Hemşireler Derneği (Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği) 2009-2012
 İç Hastalıkları Hemşireliği Derneği 2006…
 Onkoloji Hemşireliği Derneği 2009…
 Hemşirelikte Eğitim Derneği 2011…
 Türk Toraks Derneği 2015……..

1. Onkoloji Hastalarının Eğitiminde Hemşirenin Rolü. 1st International – 4th Traditional Health Professional Days Symposium, 12-16 Kasım 2019 Erzurum
2. Kanser güçlendirme ölçeği’nin türkçe geçerlik güvenirlik çalışması. 1.Uluslararası Yenilikçi Hemşirelik Kongresi, 20-22 Haziran 2019 Erzurum
3. Yaşlı Sağlığı Güçlendirme Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması. 1.Uluslararası Yenilikçi Hemşirelik Kongresi, 20-22 Haziran 2019 Erzurum
4. Palyatif bakım Hastalarına Bakım verenlerin bakım yükü ve bakıma hazır oluşluluklarının değerlendirilmesi. Uluslararsı Palyatif bakım Kongresi, 04-04 Ekim 2019 Malatya
5. Yavuz Üren, Elanur Yılmaz Karabulutlu. Tip 2 diyabet hastalarında diyabet kontrolünü zorlaştıran faktörlerin incelenmesi I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi 4-6 Mayıs 2018 Şanlıurfa
6. Atan Gülden, Demir Sevgi, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Üren Yavuz, Demirok Ercan (2018). The Effect Of Acupressure Onsymptoms Management. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Yasam Kongresi, 1, 364-365. (Özet Bildiri/Poster)
7. Yılmaz Karabulutlu Elanur, Karaman Seda, Atan Gülden, Yaralı Süheyla (2017). Determination of spiritual care-related opinions of nurses who provide care for cancer patient. 32. Euro Nursing and Medicare Summit, 6(4) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
8. Yılmaz Karabulutlu Elanur, Bahçecioglu Turan Gülcan, Gündüz Oruç Fatma, Balcı Akpınar Reva (2017). Effect of nursing internship program on professional satisfaction of students. Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
9. Yılmaz Karabulutlu Elanur, Gündüz Fatma,Bahçecioglu Turan Gülcan,Balcı Akpınar Reva (2017). Effect of stress experienced by students during nursing education on the development of professional self concept. Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
10. Yılmaz Karabulutlu Elanur, Bahçecioglu Turan Gülcan, Gündüz Fatma, Balcı Akpınar Reva (2017). Effect of nursıng ıiternshıp program on professional satisfaction Of students. Uluslararası Karadeniz Hemsirelik Egitimi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
11. Bahçecioglu Turan Gülcan, Türkben Polat Hilal, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Karaman Seda (2017). Opinions of Nurses About palliative Care in Turkey. 1. International and 4. Natonal Oncology Nursing Concensus Meeting. Evidence-Based Palliative Care in Cancer (Özet Bildiri/Poster)
12. Yılmaz Karabulutlu Elanur, Karaman Seda, Atan Gülden, Ası Karakaş Sibel (2016). Onkoloji hemşirelerinin yasam ve mesleki değerlerinin incelenmesi. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
13. Sakar Tugçe, Ejder Apay Serap, Gürol Ayse, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Özorhan Elif Yagmur (2016). Determination of correlation between birth perception and satisfaction of postpartum womwn. 18 th ISPOG CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
14. Ası Karakaş Sibel, Yılmaz Karabulutlu Elanur, Çevik Akyıl Rahşan, Erdem Neşe, Bahçecioglu Gülcan (2015). Investigating Alexithymia And Social Support In Patients With Hypertensıon And Asthma. ENDA-WANS-CONGRESS 2015 (Özet Bildiri/)
15. Gündüz Fatma, Yılmaz Karabulutlu Elanur (2015). Assess of illness perception psychosocial adjustment and glycemic control in type II diabetic mellitus patients. ENDA_WANS CONGRESS 2015 (Özet Bildiri/)
16. Yılmaz Karabulutlu Elanur, Yaralı Süheyla, Karaman Seda (2014). The determination of distress and the religious coping in cancer patients. European of Oncology Society Congress, 18(1), 41 (Özet Bildiri/)
17. Yılmaz Karabulutlu Elanur, Karaman Seda, Yaralı Süheyla (2014). Determination of the psychological problems and care burden of caregivers at home to cancer patients. European of Oncology Society Congress, 18(1), 43 (Özet Bildiri/)
18. Elanur Yılmaz Karabulutlu (2010). Coping of family caregivers of cancer patients in Turkey. 7 th EONS Spring Convention (Özet Bildiri/)
19. Yılmaz Karabulutlu E. Coping of family caregivers of cancer patients in Turkey. 7 th EONS Spring Convention, 15-16 April 2010 The Hague, The Netherlands (Poster)
20. Avcı Aydın İ, Okanlı A, Karabulutlu E, Bilgili N. Couples’ adjustment after the operation for the women, who had mastectomy, and assessing their hopelessness levels. 1st İnternational Congress on Nursing Education, Research & Practice. October 15 th-17 th 2009, Thessaloniki, Greece (Sözel)
21. Özer N, Hacıalioğlu N, Erdem N, Karabulutlu E. Kanser hastaları ve bakım verenlerin yaşam kalitesi. 3. Uluslararası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir (Poster)
22. Okanlı A, Erdem N, Karabulutlu E. Hemodiyaliz hastalarında duygu kontrolünün değerlendirilmesi. 3. Uluslararası - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir (Poster)
23. Yılmaz Karabulutlu E, Atman R, Yağcı S. Kronik hastalığı olan bireylere verilen bakımın değerlendirilmesi. 14. Ulusal Hemşirelik kongresi, 2013 Bodrum, Muğla
24. Balcı Akpınar R, Yılmaz Karabulutlu E, Şirin M. Türkiye’de hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumlarının belirlemesi. 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2013 Bodrum, Muğla.
25. Yılmaz Karabulutlu E, İkde Öner Ö. KOAH’ lı hastaların bilgi gereksinimlerinin incelenmesi. 15. Ulusal iç hastalıkları Kongresi, 2013, Antalya pp:462
26. Karaman S, Yılmaz Karabulutlu E. Kanserli hastalarda algılanan sosyal desteğin fonksiyonel duruma etkisi. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2013, Antalya pp: 462
27. Yılmaz Karabulutlu E, Karaman S. Meme kanseri olan hastalarda hastalık algısının değerlendirilmesi. 15. Ulusal iç hastalıkları Kongresi, 2013, Antalya pp: 468
28. Yılmaz Karabulutlu E, Karaman S. Kanser hastalarında hastalık algısının değerlendirilmesi. 10. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 28-30 Ekim 2010, Erzurum. (Poster)
29. Kocaman Yıldırım N, Özkan S, Okanlı A, Yılmaz Karabulutlu E, Karahisar F. Hemodiyaliz hastalarında hastalık algısı ile anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi ilişkisi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 05-09 Ekim 2010, İzmir (Poster)
30. Kocaman Yıldırım N, Özkan S, Okanlı A, Yılmaz Karabulutlu E, Karahisar F. Hemodiyaliz hastalarının hastalık algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 05-09 Ekim 2010, İzmir (Poster)
31. Şahin Altun Ö, Yılmaz Karabulutlu E, Tezel A. Hastaların Hastanede Sunulan Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyleri. T.S.K. III. Ulusal-Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi. 8-11 Mayıs 2007, Erzurum (Poster)
32. Tezel A, Yılmaz Karabulutlu E, Şahin Altun Ö. Hemodiyaliz Hastalarının Ailelerinden Aldıkları Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri. T.S.K. III. Ulusal-Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi. 8-11 Mayıs 2007, Erzurum (Poster)
33. Öztürk D, Yılmaz Karabulutlu E. Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V' nin Yaşam Kalitesine Etkisi. 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. 2006, Antalya (Poster)
34. Okanlı A, Yılmaz Karabulutlu E, Karahisar F, Öztürk D. İki Üniversite Hastanesinde Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Depresyonla Başa Çıkma Becerilerinin Karşılaştırılması. 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. 2006, Antalya (Poster)
35. Akyıl R, Yılmaz Karabulutlu E, Urçar H, Gözeler E, Alpay A, Saban F. Hemşirelik hizmetleri verilirken hasta hakları ne ölçüde göz önünde bulunduruluyor? 6. Ulusal – Uluslararası katılımlı hemşirelik öğrencileri kongresi 26-29 Haziran 2007, İstanbul (Poster)
36. Yılmaz Karabulutlu E, Sungur A, Dalmışlar M, Alkanat M. Kanser hastalarında tedavi süresince yaşanan fiziksel semptomların anksiyete ve depresyon düzeyine etkisi. 6. Ulusal-Uluslararası katılımlı hemşirelik öğrencileri kongresi. 26-29 Haziran 2007, İstanbul (Poster)
37. Karabulutlu E, Tan M. Lösemi hastalarında yaşam kalitesi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 13-17 Eylül 2006, Antalya (Sözel-Poster)
38. Yavuzyılmaz N, Karabulutlu E. Organ bağışı ve transplantasyonda etik sorunlar. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 5-6 Mayıs Ordu, 2005 (Poster)
39. Altınyürek D, Özer H, Karabulutlu E, Hacıalioğlu N. Öğrencilerde stresle başa çıkma ve anksiyete ilişkisi. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 5-6 Mayıs Ordu, 2005 (Poster)
40. Özer H, Altınyürek D, Karabulutlu E. Öğrencilerde depresyon ve algılanan sosyal destek ilişkisi. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 5-6 Mayıs Ordu, 2005 (Poster)
41. Bilici M, Çayır K, Karabulutlu E, Tekin SB, Özyurt R. Kanser hastalarında yorgunluk. 2. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 7-11 Eylül Kremlin Palace- Aksu, Antalya, 2005 (Poster)
42. Bilici M, Çayır K, Karabulutlu E, Tekin SB, Özyurt R. Kanser hastalarında yaşam doyumu. 2. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. 7-11 Eylül Kremlin Palace- Aksu, Antalya, 2005 (Poster)
43. Hacıalioğlu N, Özer N, Karabulutlu E, Erdem N, Erci B. Kanserli hastalara bakım veren hasta yakınlarının yaşam kalitesi. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 2004 (Sözel-Poster)
44. Tan M, Karabulutlu E. Kanserli bireylerde algılanan sosyal destek ile umutsuzluk arasındaki ilişki. 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 25-29 Eylül Kemer- Antalya, 2002 (Poster)

İç Hastalıkları Hemşireliği (Hemşirelik Fakültesi) (2+12)
İç Hastalıkları Bakımı (SBF Ebelik Bölümü) (2)
Diyabet ve Bakım (2)

1. Yüksek Lisans Gülden İçyeroğlu. Hipertansiyon hastalarının tedaviye uyumu ve yaşam kalitesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2012)
2. Yüksek Lisans Emine Şireci. Tip II Diyabetus Mellituslu hastaların hastalıklarını kabullenme ve kendi bakımlarındaki özyeterlilik düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2012)
3. Yüksek Lisans Özlem Öner. Onkoloji hastalarına bakım verenlerin bakım verme yükü ve algıladıkları sosyal desteğin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2012)
4. Yüksek Lisans Seda Karaman. Kanserli hastalarda algılanan sosyal desteğin fonksiyonel duruma etkisi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2013)
5. Yüksek Lisans Fatma Gündüz. Tip II Diyabetes Mellitus’lu Hastalarda Hastalık Algısı, Psikososyal Uyum ve Glisemik Kontrolün Değerlendirilmesi. tatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2014)
6. Yüksek Lisans Selin Yağcı Tip II Diyabetli Hastaların Sağlık İnancı, Hastalık Tutumu ve Metabolik Kontrolünün Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2017)
7. Yüksek Lisans Yavuz Üren. Tip 2 Diyabet Hastalarında Diyabet Kontrolünü Zorlaştıran Faktörlerin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2017)
8. Yüksek Lisans Ruken Kol. Kronik Hastalığa Sahip Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Yükü Ve İyilik Halinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2019)
9. Yüksek Lisans Ümmü Cansu Ayık. Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Hastalığı Kabullenmesi ve Dini Başetme Tarzlarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2019)
10. Yüksek Lisans Hemodiyaliz Tedavisi alan hastaların öz yeterlik düzeyleri ve sıvı kontrolüne uyumlarının değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Devam ediyor...)
11. Doktora Merve Çayır Yılmaz. Hemodiyaliz tedavisi alan bireylere Roy adaptasyon modeline göre verilen eğitimin hastalığı kabullenme ve sıvı uyumuna etkisi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2017)
12. Doktora Gülden Atan. Akupresurun Hipertansiyonu Olan Bireylerde Kan Basıncı ve Hastalığa Bağlı Semptomlara Etkisi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2019)
13. Doktora Fatma Gündüz Oruç. Akupresur Uygulamasının Tip 2 Diyabet Hastalarında Nöropatik Ağrı ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Devam ediyor...)

- Dekan: Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. 2019.......
- Bölüm Başkanlığı: Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanlığı. 2006-2009
- Yönetim Kurulu Üyeliği: Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu 2009-2010
- Fakülte Kurulu Üyeliği: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2017-2018
- Erasmus Koordinatörü: Atatürk Üniversitesi/Erzurum Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik Bölümü 2007-2009
- Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü: Atatürk Üniversitesi/Hemşirelik Fakültesi 2017…
- Program Başkanı: Atatürk Üniversitesi/Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Yönetimi Bölümü/Sağlık Yönetimi Pr. (Açıköğretim) (Lisans Tamamlama) 2017-2019

 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
 Koruyucu Hekimlik Bülteni Danışma Kurulu Üyeliği
 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi
 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi