;

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015 yılından itibaren Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

Erzurum doğumlu olan Songül Duman, Erzurum Lisesinden mezun olduktan sonra, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna, 2010 yılında Doçentlik kadrosuna ve 2015 yılında aynı üniversitede Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 5 Şubat 2016 tarihinden itibaren Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde Bölüm Başkanı ve 21 Eylül 2016 tarihinden itibaren de Rektör Yardımcısı olarak Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Dr. Duman'ın araştırma alanları yarıiletken malzemelerin büyütülmesi; yarıiletken malzemelerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi; metal/yarıiletken, metal/yalıtkan/yarıiletken, metal/organik/yarıiletken yapılar ve güneş pilleridir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 90 civarında yayını mevcuttur. Dr. Duman, SCI indekslerinde taranan çok sayıda dergide (Materials Chemistry and Physics, Materials Science in Semiconductor Processing, Journal of Alloys and Compounds, Materials Research Bulletin, Current Applied Physics, Microelectronic Engineering, Electrochemical and Solid-State Letters, Physica Status Solidi, Indian Journal of Physics, Turkish Journal of Physics, Journal of Modern Physics, Silicon) hakemlik yapmıştır.

1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Üç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde mikroiktisat asistanı olarak göreve başladı. Aynı fakültede 1984 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

1984-1986 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Yabancı Sermaye Başkanlığı’nda Başkan Müşaviri olarak görev yaptı. İktisat Teorisi Anabilim Dalında 1988 yılında doçent ve 1994 yılında profesör oldu. 1993-1995 yılları arasında Bayburt MYO’da üç yıl kurucu müdür olarak görev yaptı.

1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Roger Williams Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu’nda görev aldı.

‘İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi’ ve ‘Mikroiktisat’ adlı iki telif eseri ve Mikroiktisat alanında bir kitap çevirisinin yanı sıra ‘Yatırım Teşvik Politikalarının Alternatif Bir Yaklaşımı’ konulu bir de araştırması bulunmaktadır.

Ayrıca proje lideri olduğu bir ekiple altmış üniversiteyi kapsayan ‘Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili’, ‘Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentileri’ ve ‘Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları’ konularında geniş çaplı üç ayrı çalışması bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra birçok makalesi ve kongre/sempozyumlarda yayınlanmış çok sayıda bildirisi mevcuttur.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

1- Uzundalga Boylu 1 3 M Inp Indiyum Fosfat Tabanlı Kuantum Çukur Iki Bölmeli Yarıiletken Lazer Fabrikasyonu Ve Q Anahtarlama Ile Yüksek Güçlü Kısa Süreli Optik Darbe Üretimi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, ULUSAL

2- Uzun dalga boylu yarıiletken lazer fabrikasyonu ve Q anahtarlama ve mod kip kilitleme teknikleriyle kısa süreli optik darbe üretimi ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

3- Uzundalga Boylu 1 3 M Inp Indiyum Fosfat Tabanlı Kuantum Çukur Iki Bölmeli Yarıiletken Lazer Fabrikasyonu Ve Q Anahtarlama Ile Yüksek Güçlü Kısa Süreli Optik Darbe Üretimi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, ULUSAL

4- Uzun dalga boylu yarıiletken lazer fabrikasyonu ve Q anahtarlama ve mod kip kilitleme teknikleriyle kısa süreli optik darbe üretimi ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

1- Elektronik Mühendisi , 2007, 2008, Elektrik ve Elektronik Mühendisi olarak çeşitli projelendirme ve ihale işlemleri gerçekleştirildi.

2- Elektronik Mühendisi , 2007, 2008, Elektrik ve Elektronik Mühendisi olarak çeşitli projelendirme ve ihale işlemleri gerçekleştirildi.

1- Comparative modeling results for ridge waveguide MQW and hybrid Si/III-V lasers , ESCI: Emerging Sources Citation Index, DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, Journal of Radiation Research and Applied Sciences,2017

2- Influence of annealing and optical aging on optical and structural properties of ZnO thin films obtained by SILAR method , SCI-Expanded, DUMAN ÇAĞLAR,GÜNEY HARUN, Lithuanian Journal of Physics,2017

3- Comparative modeling results for ridge waveguide MQW and hybrid Si/III-V lasers , ESCI: Emerging Sources Citation Index, DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, Journal of Radiation Research and Applied Sciences,2017

4- Influence of annealing and optical aging on optical and structural properties of ZnO thin films obtained by SILAR method , SCI-Expanded, DUMAN ÇAĞLAR,GÜNEY HARUN, Lithuanian Journal of Physics,2017

5- Experimental and theoretical investigation of fabricated long wavelength tapered semiconductor lasers , SCI-Expanded, Çakmak Bulent, Duman Çağlar, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University,2012

6- Experimental and theoretical investigation of fabricated long wavelength tapered semiconductor lasers , SCI-Expanded, Çakmak Bulent, Duman Çağlar, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University,2012

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Influence of Te and Se doping on ZnO films growth by SILAR method, GÜNEY HARUN,DUMAN ÇAĞLAR, TÜRKİYE, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Dependence of Modulation Responce on Laser Parameters in Hybrid Lasers, ÇODUR MUHAMMET MUSTAFA,DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, , 8th International Advanced Technologies Symposium, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Chaotic Communication Systems Using Semiconductor Lasers, KOCAMAN FATMANUR,DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, , 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, Porous Silicon Waveguides for Hybrid Silicon/III-V Lasers, AKBULUT ÖZLEM,DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, , 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5- Ulusal , Sözlü Bildiri, Uzun dalga boylu yarıiletken lazerlerin çıkış karakteristiklerinin incelennesi, Çakmak Bülent, Duman Çağlar, TÜRKİYE, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

6- Uluslararası , Sözlü Bildiri, A comparative study of fabrication of long wavelength diode lasers using CCl2F2 O2 and H2 CH4, Cakmak B., Biber M., Karacali T., Duman C., , The International Symposium on Photonics and Optoelectronics (SOPO 2013), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

7- Ulusal , Sözlü Bildiri, Bragg ve Çirpli Aynalı Tek Parça Yarıiletken Lazerler, Duman Çağlar, Çakmak Bülent, TÜRKİYE, Elektrik - Elektronik, Bilgisayar Ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

8- Uluslararası , Sözlü Bildiri, Generation of optical pulses from long wavelength semiconductor lasers using Q switching technique, Çakmak Bülent, Karacalı Tevhit, Biber Mehmet, Duman Çağlar, , Electrical and Electronics Engineering (ELECO), 2011 7th International Conference on, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

9- Uluslararası , Tam metin bildiri, Influence of Te and Se doping on ZnO films growth by SILAR method, GÜNEY HARUN,DUMAN ÇAĞLAR, TÜRKİYE, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES: ICANAS 2016, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, Dependence of Modulation Responce on Laser Parameters in Hybrid Lasers, ÇODUR MUHAMMET MUSTAFA,DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, , 8th International Advanced Technologies Symposium, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, Chaotic Communication Systems Using Semiconductor Lasers, KOCAMAN FATMANUR,DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, , 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

12- Uluslararası , Tam metin bildiri, Porous Silicon Waveguides for Hybrid Silicon/III-V Lasers, AKBULUT ÖZLEM,DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, , 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

13- Ulusal , Sözlü Bildiri, Uzun dalga boylu yarıiletken lazerlerin çıkış karakteristiklerinin incelennesi, Çakmak Bülent, Duman Çağlar, TÜRKİYE, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

14- Uluslararası , Sözlü Bildiri, A comparative study of fabrication of long wavelength diode lasers using CCl2F2 O2 and H2 CH4, Cakmak B., Biber M., Karacali T., Duman C., , The International Symposium on Photonics and Optoelectronics (SOPO 2013), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

15- Ulusal , Sözlü Bildiri, Bragg ve Çirpli Aynalı Tek Parça Yarıiletken Lazerler, Duman Çağlar, Çakmak Bülent, TÜRKİYE, Elektrik - Elektronik, Bilgisayar Ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

16- Uluslararası , Sözlü Bildiri, Generation of optical pulses from long wavelength semiconductor lasers using Q switching technique, Çakmak Bülent, Karacalı Tevhit, Biber Mehmet, Duman Çağlar, , Electrical and Electronics Engineering (ELECO), 2011 7th International Conference on, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1- ELEKTRONİK 2 , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

2- SAYISAL HABERLEŞME , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 5

3- BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 2

4- ANALOG HABERLEŞME , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

5- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

6- BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 3

7- HABERLEŞME TEKNİĞİ , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

8- GÖRSEL PROGRAMLAMA , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

9- RF TEKNİĞİ , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

10- FİZİK 2 , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 5

11- RF TEKNİĞİ , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

12- TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

13- TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

14- TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

15- TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

16- RF TEKNİĞİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

17- RF TEKNİĞİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

18- ELEKTRONİK 2 , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

19- ELEKTRONİK 2 , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

20- ELEKTRONİK 2 , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

21- ELEKTRONİK 2 , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

22- ELEKTRONİK 1 , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

23- ELEKTRONİK 1 , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

24- ELEKTRONİK 1 , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

25- ELEKTRONİK 1 , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

26- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2009-2010, Türkçe, 4

27- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

28- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

29- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

30- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

31- BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 3

32- BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 3

33- BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 3

34- ARIZA ANALİZİ , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 2

35- ARIZA ANALİZİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 2

36- ARIZA ANALİZİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 3

37- ANTENLER VE MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

38- ANTENLER VE MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

39- ANALOG HABERLEŞME , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

40- ANALOG HABERLEŞME , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

41- ANALOG HABERLEŞME , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

42- ELEKTRONİK 2 , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

43- SAYISAL HABERLEŞME , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 5

44- BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 2

45- ANALOG HABERLEŞME , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

46- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

47- BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 3

48- HABERLEŞME TEKNİĞİ , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

49- GÖRSEL PROGRAMLAMA , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

50- RF TEKNİĞİ , Önlisans, 2014-2015, Türkçe, 4

51- FİZİK 2 , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 5

52- RF TEKNİĞİ , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

53- TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

54- TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

55- TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

56- TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

57- RF TEKNİĞİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

58- RF TEKNİĞİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

59- ELEKTRONİK 2 , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

60- ELEKTRONİK 2 , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

61- ELEKTRONİK 2 , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

62- ELEKTRONİK 2 , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

63- ELEKTRONİK 1 , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

64- ELEKTRONİK 1 , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

65- ELEKTRONİK 1 , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

66- ELEKTRONİK 1 , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

67- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2009-2010, Türkçe, 4

68- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

69- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

70- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

71- DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

72- BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 3

73- BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 3

74- BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 3

75- ARIZA ANALİZİ , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 2

76- ARIZA ANALİZİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 2

77- ARIZA ANALİZİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 3

78- ANTENLER VE MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

79- ANTENLER VE MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

80- ANALOG HABERLEŞME , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

81- ANALOG HABERLEŞME , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

82- ANALOG HABERLEŞME , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik , Journal of Radiation Research and Applied Sciences, Dergi, İngilizce,

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik , Eastern Anatolian Journal of Science, Dergi, İngilizce,

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik , Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials, Dergi, İngilizce,

4- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Dergi, İngilizce,

5- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik , Turkish Journal of Physics, Dergi, İngilizce,

6- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik , Journal of Radiation Research and Applied Sciences, Dergi, İngilizce,

7- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik , Eastern Anatolian Journal of Science, Dergi, İngilizce,

8- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik , Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials, Dergi, İngilizce,

9- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Dergi, İngilizce,

10- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik , Turkish Journal of Physics, Dergi, İngilizce,

2014 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2007 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2014 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2007 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ