Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat Bölümü
Esra Sena Türko
Doktor Öğretim Üyesi

30 Nisan 1968’de Trabzon Sürmene’de doğan Çakmak, ortaokulu ve liseyi Erzurum’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Doktora derecesini 2000 yılında İngiltere’de bulunan University of Bristol’dan aldı. Yurda döndüğünde Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör unvanını aldı.

Yurt içi ve yurt dışındaki pek çok dergide “Lazerler” konusunda yayımlanan çalışmalarının yanı sıra Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli Savunma Teknolojileri projelerinde hakemlik ve izleyicilik görevlerini de yürütmektedir. Yaptığı çalışmalarla iki defa İngiltere Kraliyet Akademisi (The Royal Society) bursunu kazanan Çakmak, 2003 ve 2004 yıllarında İngiltere’de bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesinin kuruluş aşamasında Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü ve Bölüm Başkanı olarak aktif görev alan Dr. Çakmak, üniversitenin ileri teknoloji alanında önemli alt yapısını oluşturan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM) projesinin yürütücülüğünü üstlendi.

22 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak, evli ve 3 çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Araştırma Alanları Bölgesel İktisat, Uluslararası Ticaret, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR), 2006, 2013

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2003, 2006

Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, 1995, 2002

1- Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar Projesi ,Tamamlandı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, ULUSAL

2- NUTS II (Erzurum-Erzincan-Bayburt) Bölgesinde Mevcut Ve Potansiyel Girişimcilerin Yatırım Eğilimlerinin Belirlenmesi Ve Mevcut Yatırım Alanlarıyla Karşılaştırılması Projesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

3- Doğu Anadolu Kalkınma Programı Linking Eastern Anatolia to Progress Programme ,Tamamlandı, Diğer (Uluslararası), Uzman, ULUSLARARASI

4- Takı Tasarımı ve Mesleki Eğitim Programı ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Eğitmen, ULUSLARARASI

5- KOBİ ve Yeni Girişimci Kapasite Geliştirme Projesi ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Eğitmen, ULUSLARARASI

6- Endüstriyel Bölgelerde Dışsal Ekonomiler ve İşbirliği Türkiye Ayakkabı Endüstrisinde Bir Uygulama Doktora Tezi Projesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

7- Hanımeli Projesi ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü, ULUSLARARASI

1- GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN TEORİK TEMELLERİ ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: TÜRKO ESRA SENA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 128 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7130-08-0

2- Endüstriyel Bölgelerde Dışsal Ekonomiler ve İşbirliği, Ayakkabı Endüstrisinde Bir Uygulama Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: TÜRKO ESRA SENA ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 240 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-9336-64-2

1- Gönüllü Enformasyon Memuru , 1990, 1994, yaz tatillerinde gönüllü enformasyon memuru

2- İşletme ortağı , 1998, 2002,

3- Değerlendirme Komitesi Üyesi , 2015, 2015, KUDAKA 2014 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Yerel Kapasitenin Artırılması hibe programına başvuran projelerin bağımsız değerlendirici raporlarının incelenmesi.

1- Ulusal , Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Semineri Türkiye Kalkınma Bankası, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Eğitimi, 22.09.2003,03.10.2003

2- Ulusal , Proje Döngü Yönetimi Eğitimi, Proje yazma ve yönetme eğitimi., 30.08.2004,01.09.2004

3- Ulusal , 2. Ulusal Girişimcilik Kongresi, Girişimcilik Kongresi, 30.04.2004,01.05.2004

4- Uluslararası , OECD Kadın Girişimciliği Forumu, Uluslararası katılımlı OECD Kadın Girişimciliği Forumu, alt çalıştaylar ve grup çalışmalarına katılım., 05.06.2004,07.06.2004

5- Ulusal , Girişimcilik Eğitici Eğitimi, Girişimcilik eğitim içeriği ve yöntemi., 18.09.2006,06.10.2006

6- Ulusal , Nihai Teknik ve Nihai Mali Rapor Hazırlama Eğitimi, Katılım Öncesi Mali Yardım Kapsamında Türkiye’xxde AB tarafından Kadın İstihdamının ve Girişimciliğin Geliştirilmesi programı kapsamında desteklenen prolerin koordinatörlerine verilen teknik eğitim., 08.06.2011,10.06.2011

7- Uluslararası , AB Bilgi Ağı Toplantısı, Avrupa Dokümantasyon Merkezi (EDC) ve EUi koordinatörlerinin katıldığı toplantı. TBMM, ODTÜ ziyaretleri., 15.10.2008,16.10.2008

8- Ulusal , TULIP Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı., TULIP Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı., 13.01.2020,15.01.2020

9- Uluslararası , Sürdürülebilir Girişimcilik Eğitici Eğitimi, Sürdürülebilir Girişimcilik Eğitici Eğitimi, yeni iş modelleri, yeni girişimcilik eğitimi içerikleri, kanvas iş modeli, yalın girişimcilik, 04.11.2013,09.11.2013

10- Uluslararası , Eğitici Eğitimi, KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (KUYAP). Avrupa Birliği, TOBB ve ÇSGB tarafından yürütülmüştür., 05.05.2014,10.05.2014

11- Ulusal , 3. Araştırma Yöntemleri Semineri METİOD, Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi. METİOD, 24.01.2018,27.01.2018

1- Avrupa Birliği tarihinde bir geri adım: Brexit , TR DİZİN, TÜRKO ESRA SENA,Gökçenoğlu Sümeyye, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi,2020

2- Girişimci ve İhracat Kararı: İhracat Yapan ve Yapmayan İşletmelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma , TR DİZİN, TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK, Turkish Studies - Economics, Finance, Politics,2020

3- Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama , TR DİZİN, TÜRKO ESRA SENA,Tulan Duygu, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2019

4- Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama , ASOS, DRJI, Google Scholar, Tulan Duygu,TÜRKO ESRA SENA, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,2018

5- Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği , DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Cite Factor, KADİROĞLU AHMET,TÜRKO ESRA SENA, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,2018

6- İhracat yapmak ya da yapmamak... İhracat kararında belirsizliğe tolerans: Bursa’da tekstil endüstrisinde bir uygulama , sobiad, index copernicus, cite factor, TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK, the Journal of Academic Social Sciences,2017

7- Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat: Erzurum ilinde bir uygulama , index copernicus international, SOBİAD, OAJİ.net, TÜRKO ESRA SENA,KADİROĞLU AHMET, the Journal of Academic Social Sciences,2017

8- Business Plan Vs Business Model Canvas in Entrepreneurship Trainings: A Comparison of Students\u2019 Perceptions , Scopus, Ulrich’xxs, Open J-Gate, Google Scholar, TÜRKO ESRA SENA, Asian Social Science,2016

9- Can Entrepreneurship Education Reduce Stereotypes Against Women Entrepreneurship , Ulrich’xxs, Open J-Gate, Google Scholar, TÜRKO ESRA SENA, International Education Studies,2016

10- Yeni endüstriyel bölgelerde işbirliği , TR DİZİN, TÜRKO ESRA SENA,ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2016

11- Marshall tipi dışsal ekonomiler, endüstriyel bölgeler ve çağdaş yaklaşımlar , TR DİZİN, TÜRKO ESRA SENA,ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2013

1- Lisans Bitirme Tezi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

2- Girişimcilik ve KOBİ'ler , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

3- LİSANS BİTİRME PROJESİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

4- GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ’LER , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

5- LİSANS BİTİRME PROJESİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

6- GİRİŞİMCİLİK BİLGİ VE İNOVASYON EKONOMİSİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

7- İktisadi Kalkınma , Doktora, 2018-2019, Türkçe, 3

8- İleri Düzey Uluslararası İktisat , Doktora, 2018-2019, Türkçe, 3

9- GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ’LER , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

10- Lisans Bitirme Projesi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

11- Lisans Bitirme Projesi , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 2

12- Lisans Bitirme Projesi , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 2

13- Uluslararası İktisadi Analiz , Doktora, 2017-2018, Türkçe, 3

14- Girişimcilik Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

15- Uluslararası İktisat II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

16- Uluslararası İktisat I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

17- Girişimcilik ve KOBİ'ler , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

18- Uluslararası İktisat II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

19- Uluslararası İktisat Teorisi , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

20- Girişimcilik ve KOBİ'ler , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

21- Uluslararası İktisat I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

22- Uluslararası Parasal İktisat , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 3

23- Uluslararası İktisat II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

24- Girişimcilik ve KOBİ'ler , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

25- Bölgesel İktisat , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

26- Uluslararası İktisadi Analiz , Doktora, 2015-2016, Türkçe, 3

27- Uluslararası İktsat I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

28- Uluslararası İktisat Teorisi , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

29- Uluslararası İktisat Politikası , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

30- Uluslararası İktisat Teorisi , Yüksek Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

31- Uluslararası İktisat Teorisi , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

32- İktisadi Büyüme ve Kalkınma , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

33- Girişimcilik, Bilgi ve İnovasyon Ekonomisi , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

34- Girişimcilik ve KOBİ'ler , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

35- İşletmeciliğin Temelleri , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

36- İşletmeciliğin Temelleri , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama, DUYGU, Tamamlandı, DUYGU TULAN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Bölgesel kalkınma ajansları ve yenilik faaliyetleri: Erzurum-alt bölgesinde bir uygulama, AHMET, Tamamlandı, AHMET KADİROĞLU, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Kümelenme ve ihracat karar süreci: Bursa'da tekstil kümesinde bir uygulama, BERRAK, Tamamlandı, BERRAK YELLİCE, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği müktesebatının Türk dış ticareti üzerindeki etkileri: karşılaştırmalı bir uygulama, SÜMEYYE, Tamamlandı, SÜMEYYE GÖKÇENOĞLU, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Bölgesel kalkınma ve turizmde marka şehir imajı: Erzurum ili üzerine bir uygulama, SİNEM, Tamamlandı, SİNEM DİZLEK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

1- Farabi Koordinatörü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016, 2016

3- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2013, 2016

2013 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 UZMAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 UZMAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 UZMAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2003 UZMAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ