;

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015 yılından itibaren Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

Erzurum doğumlu olan Songül Duman, Erzurum Lisesinden mezun olduktan sonra, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna, 2010 yılında Doçentlik kadrosuna ve 2015 yılında aynı üniversitede Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 5 Şubat 2016 tarihinden itibaren Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde Bölüm Başkanı ve 21 Eylül 2016 tarihinden itibaren de Rektör Yardımcısı olarak Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Dr. Duman'ın araştırma alanları yarıiletken malzemelerin büyütülmesi; yarıiletken malzemelerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi; metal/yarıiletken, metal/yalıtkan/yarıiletken, metal/organik/yarıiletken yapılar ve güneş pilleridir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 90 civarında yayını mevcuttur. Dr. Duman, SCI indekslerinde taranan çok sayıda dergide (Materials Chemistry and Physics, Materials Science in Semiconductor Processing, Journal of Alloys and Compounds, Materials Research Bulletin, Current Applied Physics, Microelectronic Engineering, Electrochemical and Solid-State Letters, Physica Status Solidi, Indian Journal of Physics, Turkish Journal of Physics, Journal of Modern Physics, Silicon) hakemlik yapmıştır.

1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Üç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde mikroiktisat asistanı olarak göreve başladı. Aynı fakültede 1984 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

1984-1986 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Yabancı Sermaye Başkanlığı’nda Başkan Müşaviri olarak görev yaptı. İktisat Teorisi Anabilim Dalında 1988 yılında doçent ve 1994 yılında profesör oldu. 1993-1995 yılları arasında Bayburt MYO’da üç yıl kurucu müdür olarak görev yaptı.

1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Roger Williams Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu’nda görev aldı.

‘İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi’ ve ‘Mikroiktisat’ adlı iki telif eseri ve Mikroiktisat alanında bir kitap çevirisinin yanı sıra ‘Yatırım Teşvik Politikalarının Alternatif Bir Yaklaşımı’ konulu bir de araştırması bulunmaktadır.

Ayrıca proje lideri olduğu bir ekiple altmış üniversiteyi kapsayan ‘Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili’, ‘Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentileri’ ve ‘Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları’ konularında geniş çaplı üç ayrı çalışması bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra birçok makalesi ve kongre/sempozyumlarda yayınlanmış çok sayıda bildirisi mevcuttur.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

1- Tarihi Köprü Sismik Davranış Parametrelerinin Operasyonel Modal Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

2- Trafik ve Ortam Gürültüsü Kaynaklı Titreşimlerin Erzurum Merkez Yakutiye Medresesi ve Lala Mustafa Paşa Camii Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

3- Betonarme Elemanlar İçin Hasar Sınırlarının Analitik Olarak Belirlenmesi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, ULUSAL

1- Evaluation of approximate nonlinear procedures for observed response of a shear wall structure , Bilimsel Kitap, Uluslararası, HOLLANDA, Editörler: Syed Tanvir Wasti, Guney Ozcebe

1- Taş yığma camilerin sismik yük kapasitelerinin değerlendirilmesi , SCI-Expanded, KAZAZ İLKER,KOCAMAN İRFAN, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi,2018

2- Tarihi Erzurum Yakutiye Medresesi nin Yapısal Davranışının İncelenmesi , TR DİZİN, KOCAMAN İRFAN,KAZAZ İLKER,OKUYUCU DİLEK, Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik,2018

3- Image Processing Based Analysis of the Compressive Strength for the Stones Used In Historical Masonry Structures , Google Scholar, ÖZKAYA SUAT GÖKHAN,BAYĞIN MEHMET,ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER, International Journal of Computer Science and Software Engineering (IJCSSE),2017

4- Evaluation and comparison of ultimate deformation limits for RC columns , SCI, ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER,ÖZKAYA SUAT GÖKHAN, Engineering Structures,2017

5- A New Approach Based On Image Processing for Measuring Compressive Strength of Structures , TR Index, Index Copernicus, BAYĞIN MEHMET,ÖZKAYA SUAT GÖKHAN,ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering,2017

6- Seismic deformation demands on rectangular structural walls in frame wall systems , SCI-Expanded, KAZAZ İLKER, Earthquakes and Structures,2016

7- Dynamic shear force amplification in regular frame wall systems , SCI-Expanded, KAZAZ İLKER,GÜLKAN HAKKI POLAT, The Structural Design of Tall and Special Buildings,2016

8- Analytical Study on Plastic Hinge Length of Structural Walls , SCI, KAZAZ İLKER, Journal of Structural Engineering,2013

9- Performance limits for structural walls An analytical perspective , SCI, KAZAZ İLKER,GÜLKAN HAKKI POLAT,YAKUT AHMET, Engineering Structures,2012

10- Deformation Limits for Structural Walls with Confined Boundaries , SCI, KAZAZ İLKER,GÜLKAN HAKKI POLAT,YAKUT AHMET, Earthquake Spectra,2012

11- An alternative frame shear wall model continuum formulation , SCI-Expanded, KAZAZ İLKER,GÜLKAN HAKKI POLAT, The Structural Design of Tall and Special Buildings,2012

12- Süneklik düzeyi yüksek betonarme perdelerdeki hasar sınırları , SCI-Expanded, KAZAZ İLKER, GÜLKAN POLAT, Teknik Dergi,2012

13- Spectral Ground Motion Intensity Based on Capacity and Period Elongation , SCI, KADAŞ KORAY,YAKUT AHMET,KAZAZ İLKER, Journal of Structural Engineering,2011

14- Finite element analysis of shear critical reinforced concrete walls , SCI-Expanded, KAZAZ İLKER, Computers and Concrete,2011

15- Evaluation of approximate nonlinear procedures for observed response of a shear wall structure , SCI, KAZAZ İLKER,YAKUT AHMET,GÜLKAN HAKKI POLAT, Springer Science Business Media,2006

16- Numerical simulation of dynamic shear wall tests A benchmark study , SCI, KAZAZ İLKER,YAKUT AHMET,GÜLKAN HAKKI POLAT, Computers & Structures,2006

17- Seismic response assessment of a stiff structure , SCI, KAZAZ İLKER,YAKUT AHMET,GÜLKAN HAKKI POLAT, EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS,2006

1- TMMOB TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI , 2012, , Üye

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Çelik Levhalı Perde Duvarlarda Çekme Alanı Eğim AçısınınBelirlenmesi, GÜRBÜZ MUHAMMED,KAZAZ İLKER,KOCAMAN İRFAN, , ULUSLARARASI 7. ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, The Effects of Thermal Cycle and Nanostructure Reinforcement on the Shear Load in Adhesively Bonded Joints, KAZAZ İLKER,AKPINAR SALİH,ÖZEL ADNAN, PORTEKİZ, 4th International Conference onStructural Adhesive Bonding (AB 2017), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, STATİK İTME YÖNTEMİNİN TARİHİ YIĞMA YAPILARDA UYGULANMASI, KAZAZ İLKER,KOCAMAN İRFAN, TÜRKİYE, Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, TARİHİ YAPILARIN SİSMİK YÜK KAPASİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: LALA PAŞA CAMİ ÖRNEĞİ, KOCAMAN İRFAN,KAZAZ İLKER,GÜRBÜZ MUHAMMED, , 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, EVALUATION OF DEFORMATION LIMITS IN CODES FORREINFORCED CONCRETE (RC) COLUMNS, ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER,ÖZKAYA SUAT GÖKHAN, TÜRKİYE, 4rd International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (4ICEES), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, TARİHİ YIĞMA YAPILARIN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ HESABINDA GEREKLİ MALZEME ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM ÖNERİSİ, KOCAMAN İRFAN,OKUYUCU DİLEK,KAZAZ İLKER, TÜRKİYE, Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, A New Approach Based On Image Processing for Measuring Compressive Strength of Structures, BAYGIN MEHMET,ÖZKAYA SUAT GÖKHAN,ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER, TÜRKİYE, International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’17), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, An analytical investigation on the plastic hinge length of rectangular reinforced concrete columns, ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER,ÖZKAYA SUAT GÖKHAN, TÜRKİYE, International Congress on Advanced Earthquake Resistant Structures (AERS 2016), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

9- Ulusal , Tam metin bildiri, KEMERLİ YIĞMA KÖPRÜNÜN SİSMİK DAVRANIŞININ SONLU ELEMAN YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ, ÖZKAYA SUAT GÖKHAN,KAZAZ İLKER,OKUYUCU DİLEK, TÜRKİYE, 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle DevredilmesiSempozyumu, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

10- Ulusal , Tam metin bildiri, İnşaat Kaynaklı Yer Sarsıntısının Tarihi Yapılara Etkisi, KAZAZ İLKER,KAZAZ EMRİYE, TÜRKİYE, 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle DevredilmesiSempozyumu, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

11- Ulusal , Tam metin bildiri, DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARIN DENEYSEL VE HESAP DEFORMASYON KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, ÖZDEMİR MUHAMMED ALPEREN,KAZAZ İLKER, TÜRKİYE, Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

12- Ulusal , Tam metin bildiri, BETONARME PERDELER İÇİN BİRLEŞİK DEFORMASYON LİMİTLERİ, KAZAZ İLKER,Sertkaya Mahinur, TÜRKİYE, Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği

1- Uluslararası , Dergi, Editör, Journal of the Institute of Science and Technology (JIST), KAZAZ İLKER, Türkçe, 2017,

1- Yapı Statiği II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

2- Deprem Mühendisliği , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

3- MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

4- YAPI STATİĞİ I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

5- Dinamik , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

6- Statik , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

7- Mühendislik Matematiği , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

8- Yapı Statiği 1 , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

9- YAPI STATİĞİ I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

10- BETONARME II , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

11- BETONARME I , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Dikdörtgen kesitli olmayan perdelerin davranışı ve tasarım esasları, HALİT ERDEM, Tamamlandı, HALİT ERDEM ÇOLAKOĞLU, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Patlatma kaynaklı yer sarsıntısının sonlu eleman yöntemiyle modellenmesi, MEHMET, Tamamlandı, MEHMET ÖZEL, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Tarihi yığma yapıların dinamik davranışlarının hesabında gerekli malzeme özelliklerinin tayini, İRFAN, Tamamlandı, İRFAN KOCAMAN, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Betonarme Perdelerde Hasar Sınır Değerlerinin Analitik Olarak Belirlenmesi, MAHİNUR, Devam Ediyor, MAHİNUR SERTKAYA, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

1- Bölüm Bşk.. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ,, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 2014

1- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING-ASCE, Dergi, İngilizce,

3- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , The Structural Design of Tall and Special Buildings, Dergi, İngilizce,

4- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , Structural Design of Tall and Special Buildings, Dergi, İngilizce,

2013 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2010 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2002 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ