;

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015 yılından itibaren Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

Erzurum doğumlu olan Songül Duman, Erzurum Lisesinden mezun olduktan sonra, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna, 2010 yılında Doçentlik kadrosuna ve 2015 yılında aynı üniversitede Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 5 Şubat 2016 tarihinden itibaren Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde Bölüm Başkanı ve 21 Eylül 2016 tarihinden itibaren de Rektör Yardımcısı olarak Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Dr. Duman'ın araştırma alanları yarıiletken malzemelerin büyütülmesi; yarıiletken malzemelerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi; metal/yarıiletken, metal/yalıtkan/yarıiletken, metal/organik/yarıiletken yapılar ve güneş pilleridir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 90 civarında yayını mevcuttur. Dr. Duman, SCI indekslerinde taranan çok sayıda dergide (Materials Chemistry and Physics, Materials Science in Semiconductor Processing, Journal of Alloys and Compounds, Materials Research Bulletin, Current Applied Physics, Microelectronic Engineering, Electrochemical and Solid-State Letters, Physica Status Solidi, Indian Journal of Physics, Turkish Journal of Physics, Journal of Modern Physics, Silicon) hakemlik yapmıştır.

1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Üç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde mikroiktisat asistanı olarak göreve başladı. Aynı fakültede 1984 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

1984-1986 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Yabancı Sermaye Başkanlığı’nda Başkan Müşaviri olarak görev yaptı. İktisat Teorisi Anabilim Dalında 1988 yılında doçent ve 1994 yılında profesör oldu. 1993-1995 yılları arasında Bayburt MYO’da üç yıl kurucu müdür olarak görev yaptı.

1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Roger Williams Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu’nda görev aldı.

‘İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi’ ve ‘Mikroiktisat’ adlı iki telif eseri ve Mikroiktisat alanında bir kitap çevirisinin yanı sıra ‘Yatırım Teşvik Politikalarının Alternatif Bir Yaklaşımı’ konulu bir de araştırması bulunmaktadır.

Ayrıca proje lideri olduğu bir ekiple altmış üniversiteyi kapsayan ‘Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili’, ‘Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentileri’ ve ‘Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları’ konularında geniş çaplı üç ayrı çalışması bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra birçok makalesi ve kongre/sempozyumlarda yayınlanmış çok sayıda bildirisi mevcuttur.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

1- Kallus Stabilizasyonu’nda Optimum Vida Konfigürasyonunun Belirlenerek Distraktör Miniplaklarının Topolojik Optimizasyon Yöntemiyle Tasarlanması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

2- Anatomik Total Diz Protezi Tasarımı Ve Deneysel Olarak Performansının Incelenmesi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

3- Geleneksel ve Kişiye Özel Total Diz Protezlerinin Kemik ProtezTemas Yüzeyi Şekilleri Açısından Teorik ve Deneysel OlarakKarşılaştırılması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

4- Gu venilir Bir Mu hendislik Tasarımı I c in Yorulma C atlak Bas langıcının Deneysel ve Teorik Olarak Belirlenmesi ,Tamamlandı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici,

5- Developing an Effective Methodology Based on Response Surface Method to Alleviate the Difficulties of Reliability Based on Structural Optimization ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, ULUSAL

6- Plazma I le Nitru rlene Kalc a Protezinin Mekanik O zelliklerinin Deneysel ve Teorik I ncelenmesi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

7- Hızlı U st C ene Genis letmesinde Yeni Tedavi Yaklas ımlarının Kranio fasiyal Yapılara Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi Yo ntemiyle Deg erlendirilmesi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

8- TÜBITAK 110M055 Hastaya Özel Implant Seçimi ve Olasilik Esasli Sonlu Elemanlar Yöntemiyle ilgili Etkenlerin Degerlendirilmesi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, ULUSAL

1- Determining the Patient-Specific Optimum Osteotomy Line for Severe Mandibular Retrognathia Patients , SCI, ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN,ERTAŞ ÜMİT,KİKİ ALİ, Journal of Craniofacial Surgery,2018

2- Fatigue Behavior of X40CrMoV 51 at High Temperatures , SCI, YEŞİLDAL RUHİ,ŞEN SADRİ,KAYMAZ İRFAN, Journal of Materials Engineering and Performance,2018

3- An Analysis of Mandibular Symphyseal Graft Sufficiency for Alveolar Cleft Bone Grafting , SCI, KILINÇ ADNAN,SARUHAN NESRİN,ERTAŞ ÜMİT,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN, Journal of Craniofacial Surgery,2017

4- Comprehensive analysis of the volume of bone for grafting that can be harvested from iliac crest donor sites , SCI, KILINÇ ADNAN,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,KILINÇ ZEKİYE,DAYI ERTUNÇ,KANTARCI ABDULMECİT, British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,2017

5- An Analysis of Mandibular Symphyseal Graft Sufficiencyfor Alveolar Cleft Bone Grafting , SCI-Expanded, KILINÇ ADNAN,SARUHAN NESRİN,ERTAŞ ÜMİT,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN, The Journal of Craniofacial Surgery,2017

6- Comprehensive analysis of the volume of bone for grafting that can be harvested from iliac crest donor sites , SCI-Expanded, KILINÇ ADNAN,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,KILINÇ ZEKİYE,DAYI ERTUNÇ,KANTARCI ABDULMECİT, British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,2017

7- An Analysis of Mandibular Symphyseal Graft Sufficiency for Alveolar Cleft Bone Grafting , SCI-Expanded, KILINÇ ADNAN,SARUHAN NESRİN,ERTAŞ ÜMİT,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN, Journal of Craniofacial Surgery,2017

8- Multi objective optimization of a honeycomb heat sink using Response Surface Method , SCI, SUBAŞI ABDUSSAMET,ŞAHİN BAYRAM,KAYMAZ İRFAN, International Journal of Heat and Mass Transfer,2016

9- Numerical investigation of mechanical effects caused by various fixation positions on a new radius intramedullary nail , SCI-Expanded, ÇELİK AYHAN,KOVACI HALİM,Gürsel Saka,KAYMAZ İRFAN, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering,2015

10- Failure analysis of the cement mantle in total hip arthroplasty with an efficient probabilistic method , SCI-Expanded, KAYMAZ İRFAN,BAYRAK ÖZGÜ,KARSAN ORHAN,ÇELİK AYHAN, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine,2014

11- Plain and fretting fatigue behavior of Ti6Al4V alloy coated with TiAlN thin film , SCI-Expanded, YILDIZ FATİH,YETİM ALİ FATİH,ALSARAN AKGÜN,ÇELİK AYHAN,KAYMAZ İRFAN,EFEOĞLU İHSAN, Tribology International,2013

12- An improved response surface method for reliability analysis of structures , SCI, BAŞAĞA HASAN BASRİ,BAYRAKTAR ALEMDAR,KAYMAZ İRFAN, Structural Engineering and Mechanics,2012

13- Fretting fatigue properties of plasma nitrided AISI 316L stainless steel Experiments and finite element analysis , SCI, YILDIZ FATİH,YETİM ALİ FATİH,ALSARAN AKGÜN,ÇELİK AYHAN,KAYMAZ İRFAN, Tribology International,2011

14- Deposition and Adhesion Characterization of Ti BN MoS2 Based Composite Thin Films Prepared by Closed Field Unbalanced Magnetron Sputtering , SSCI, Yetim Ali Fatih, Efeoglu Ihsan, Celik Ayhan, Alsaran Akgün, Kaymaz Irfan, Journal of Adhesion Science and Technology,2011

15- Effects of plasma nitriding on mechanical and tribological properties of CoCrMo alloy , SSCI, Çelik A., Bayrak Ö., Alsaran A., Kaymaz İ., Yetim A.F., Surface and Coatings Technology,2008

16- Reliability based design optimization for elastoplastic mechanical structures , SSCI, Kaymaz Irfan, Marti Kurt, Computers & Structures,2007

17- Reliability analysis for elastoplastic mechanical structures under stochastic uncertainty , SSCI, Marti K., Kaymaz I., ZAMM,2006

18- A response surface method based on weighted regression for structural reliability analysis , SSCI, KAYMAZ İRFAN,Mcmahon Chris, Probabilistic Engineering Mechanics,2005

19- Application of kriging method to structural reliability problems , SSCI, KAYMAZ İRFAN, Structural Safety,2005

20- A repair process for fatigue damage using plasma nitriding , SSCI, Alsaran Akgün, Kaymaz Irfan, Çelik Ayhan, Yetim Fatih, Karakan Mehmet, Surface and Coatings Technology,2004

21- Improvements of fatigue behaviour in 2014 Al alloy by solution heat treating and age hardening , SSCI, Sadeler R., Totik Y., Gavgalı M., Kaymaz I., Materials & Design,2004

22- A probabilistic design system for reliability based design optimization , SSCI, Kaymaz I., McMahon C.A., Structural and Multidisciplinary Optimization,2004

23- The investigation of hot workability of AA 6063 SiC composites withdifferent SiC particulate volume fraction , SSCI, Totik Y , Sadeler R , Gavgali M , Kaymaz I, SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS,1900

24- Fatigue Behavior of X40CrMoV 51 at High Temperatures , SSCI, Yesildal Ruhi, Sen Sadri, Kaymaz Irfan, Journal of Materials Engineering and Performance,1900

25- The effect of the microsructural difference between surface and centeron the hot workability of AA 6063 homogenized ingot , SSCI, Totik Y , Gavgali M , Sadeler R , Kaymaz I, JOURNAL OF ADVANCED MATERIALS,1900

1- Amerika Makine Mühendisleri Odası (ASME) , 2013, , Üye

2- TMMOB Makine Mühendisleri Odası , 2001, , Üye

1- Uluslararası , Özet bildiri, Patient Specific Functional Bone Modeling, KAYMAZ İRFAN,AKPINAR NESİMİ, , 2. International Conference on Advanced Engineering Technologies Symposium, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

2- Uluslararası , Özet bildiri, a comprehensive analysis of the iliac crest donor site in terms of bone graft volume thatcan be harvested, KILINÇ ADNAN,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,kılınç zekiye,DAYI ERTUNÇ,kantarcı abdülmecit, , ACBID 2017, İngilizce, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

3- Uluslararası , Özet bildiri, Effect of Femoral Stem Surface Roughness on the Biomechanical Stability of Hip Implant : A Finite Element Study, ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN, , 2. International Conference on Advanced Engineering Technologies Symposium, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

4- Uluslararası , Özet bildiri, Is It Possible to Prevent The Adjacent Segment Disease Using Flexible Rods for Spinal Implants? : A Finite Element Analysis, ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN, , International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

5- Uluslararası , Özet bildiri, Effect of chewing characteristics on mandibular callus stability, ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN, , International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

6- Uluslararası , Özet bildiri, Does stair-step mandibular osteotomy on angulus region positively affect the callus stability?, ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN, , 2. International Conference on Advanced Engineering Technologies Symposium, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

7- Uluslararası , Özet bildiri, Kalça Protezi İçin Malzeme Seçimi, ŞENSOY ABDULLAH TAHİR,KAYMAZ İRFAN,FINDIK FEHİM,ÇOLAK MURAT, , 2. International Conference on Advanced Engineering Technologies Symposium, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

8- Uluslararası , Özet bildiri, A comprehensive analysis of the iliac crest donor site in terms of bone graft volume that can be harvested, KILINÇ ADNAN,KORKMAZ İSMAİL HAKKI,KAYMAZ İRFAN,KILINÇ ZEKİYE,DAYI ERTUNÇ,KANTARCI ABDULMECİT, TÜRKİYE, 11th ACBID International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, İngilizce, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

9- Uluslararası , Sözlü Bildiri, Experiences Using New Online Teaching Technologies at Erzurum Technical University, KAYMAZ İRFAN, , II. International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

1- Bilgisayar Destekli Mühendislik , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

2- Makine Elemanları I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

3- Engineering Optimization , Doktora, 2016-2017, İngilizce, 3

4- İstatistik ve Olasılık , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 1

5- Bilgisayar Destekli Mühendislik , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

6- Makine Elemanları II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

7- Makine Elemanları I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

8- Engineering Optimization , Doktora, 2015-2016, İngilizce, 3

9- Engineering Optimization , Doktora, 2014-2015, İngilizce, 3

10- İstatistik ve Olasılık , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

11- Makine Elemanları-I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

12- Makine Elemanları-I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 1

13- Optimizasyon Teknikleri , Doktora, 2009-2010, Türkçe, 1

14- Optimizasyon Teknikleri , Doktora, 2008-2009, Türkçe, 1

15- Optimizasyon Teknikleri , Doktora, 2007-2008, Türkçe, 1

16- Optimizasyon Teknikleri , Doktora, 2006-2007, Türkçe, 1

17- Optimizasyon Teknikleri , Doktora, 2005-2006, Türkçe, 1

18- Optimizasyon Teknikleri , Doktora, 2004-2005, Türkçe, 1

19- Optimizasyon Teknikleri , Doktora, 2003-2004, Türkçe, 1

20- Optimizasyon Teknikleri , Doktora, 2002-2003, Türkçe, 1

21- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB , Yüksek Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

22- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB , Yüksek Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

23- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB , Yüksek Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

24- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB , Yüksek Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

25- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB , Yüksek Lisans, 2007-2008, Türkçe, 3

26- Fen ve Mühendislik Uygulamalarında MATLAB , Yüksek Lisans, 2006-2007, Türkçe, 3

27- İstatistik ve Olasılık , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

28- İstatistik ve Olasılık , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

29- İstatistik ve Olasılık , Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

30- Computer Programming with MATLAB , Lisans, 2012-2013, İngilizce, 3

31- Computer Programming with MATLAB , Lisans, 2013-2014, İngilizce, 3

32- Computer Programming with MATLAB , Lisans, 2013-2014, İngilizce, 3

33- Computer Programming with MATLAB , Lisans, 2012-2013, İngilizce, 3

34- Statistics and Probability , Lisans, 2012-2013, İngilizce, 3

35- Statistics and Probability , Lisans, 2011-2012, İngilizce, 3

36- Makine Elemanları-II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 1

37- Makine Elemanları-II , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 1

38- Makine Elemanları-II , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 1

39- Makine Elemanları-II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

40- Makine Elemanları-II , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

41- Makine Elemanları-II , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

42- Makine Elemanları-I , Lisans, 2004-2005, Türkçe, 3

43- Makine Elemanları-I , Lisans, 2005-2006, Türkçe, 3

44- Makine Elemanları-I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

45- Makine Elemanları-I , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

46- Makine Elemanları-I , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

47- Makine Elemanları-I , Lisans, 2006-2007, Türkçe, 3

48- Makine Elemanları-I , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

49- Makine Elemanları-I , Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

50- Makine Elemanları-I , Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

51- Makine Elemanları-I , Lisans, 2007-2008, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Güvenirlik analizi için yeni bir yanıt yüzey metodunun geliştirilmesi (ADAPRES), EDA, Tamamlandı, EDA KARADİŞOĞULLARI, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Yanıt Yüzey Metodu'nun güvenirlik esaslı optimizasyona uygulanışı, ÇİĞDEM, Tamamlandı, ÇİĞDEM UĞURLU, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Protez tasarımlarında olasılığa dayalı tasarım yönteminin kullanılması, MAHMUT, Tamamlandı, MAHMUT BİNGÖL, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Mini vida monte edilmiş mandiblaya ait sonlu elemanlar modelinin elde edilmesi ve dayanımının/stabilitesinin araştırılması, ZİHNİ ALP, Tamamlandı, ZİHNİ ALP ÇEVİK, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Kişiye özel bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle diz protezinin modellenmesi ve sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi, İSMAİL HAKKI, Tamamlandı, İSMAİL HAKKI KORKMAZ, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

6- Yüksek Lisans , Bilgisayarlı tomografi görüntülerinden üç boyutlu kemik modelin elde edilmesi, NESİMİ, Tamamlandı, NESİMİ AKPINAR, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

7- Yüksek Lisans , Hastaya özel omur implantının modellenmesi ve analizi, ERKAN, Tamamlandı, ERKAN ÖZYILMAZ, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

8- Yüksek Lisans , Mühendislik statiği için web tabanlı öğrenim materyallerin hazırlanması, ELÇİN, Tamamlandı, ELÇİN ERCİŞ, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

9- Yüksek Lisans , Hastaya özel implant seçiminde olasılık esaslı sonlu elemanlar yönteminin kullanılması, FATİH, Tamamlandı, FATİH MEDETALİBEYOĞLU, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

10- Yüksek Lisans , Distraksiyon osteogenezisinde sanal tedavi, ABDULLAH TAHİR, Tamamlandı, ABDULLAH TAHİR ŞENSOY, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

11- Doktora , Kişiye özel diz protezinin olasılığa dayalı analiz yardımıyla tasarımı ve deneysel olarak doğrulanması, İSMAİL HAKKI, Tamamlandı, İSMAİL HAKKI KORKMAZ, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

1- Dekan. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ,, , 2014

2- Rektör Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK,, , 2012

3- Dekan Yardımcısı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ,, , 2008

1- Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği , STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, Dergi, İngilizce,

2- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Mathematical Problems in Engineering, Dergi, İngilizce,

3- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, Dergi, İngilizce,

4- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , RELIABILITY ENGINEERING SYSTEM SAFETY, Dergi, İngilizce,

5- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Probabilistic Engineering Mechanics, Dergi, İngilizce,

6- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Dergi, Türkçe,

7- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Shock and Vibration, Dergi, İngilizce,

8- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Advances in Engineering Software, Dergi, İngilizce,

9- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Reliability Engineering & System Safety, Dergi, İngilizce,

10- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Engineering Optimization, Dergi, İngilizce,