;

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015 yılından itibaren Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

Erzurum doğumlu olan Songül Duman, Erzurum Lisesinden mezun olduktan sonra, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna, 2010 yılında Doçentlik kadrosuna ve 2015 yılında aynı üniversitede Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 5 Şubat 2016 tarihinden itibaren Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde Bölüm Başkanı ve 21 Eylül 2016 tarihinden itibaren de Rektör Yardımcısı olarak Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Dr. Duman'ın araştırma alanları yarıiletken malzemelerin büyütülmesi; yarıiletken malzemelerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi; metal/yarıiletken, metal/yalıtkan/yarıiletken, metal/organik/yarıiletken yapılar ve güneş pilleridir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 90 civarında yayını mevcuttur. Dr. Duman, SCI indekslerinde taranan çok sayıda dergide (Materials Chemistry and Physics, Materials Science in Semiconductor Processing, Journal of Alloys and Compounds, Materials Research Bulletin, Current Applied Physics, Microelectronic Engineering, Electrochemical and Solid-State Letters, Physica Status Solidi, Indian Journal of Physics, Turkish Journal of Physics, Journal of Modern Physics, Silicon) hakemlik yapmıştır.

1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Üç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde mikroiktisat asistanı olarak göreve başladı. Aynı fakültede 1984 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

1984-1986 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Yabancı Sermaye Başkanlığı’nda Başkan Müşaviri olarak görev yaptı. İktisat Teorisi Anabilim Dalında 1988 yılında doçent ve 1994 yılında profesör oldu. 1993-1995 yılları arasında Bayburt MYO’da üç yıl kurucu müdür olarak görev yaptı.

1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Roger Williams Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu’nda görev aldı.

‘İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi’ ve ‘Mikroiktisat’ adlı iki telif eseri ve Mikroiktisat alanında bir kitap çevirisinin yanı sıra ‘Yatırım Teşvik Politikalarının Alternatif Bir Yaklaşımı’ konulu bir de araştırması bulunmaktadır.

Ayrıca proje lideri olduğu bir ekiple altmış üniversiteyi kapsayan ‘Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili’, ‘Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentileri’ ve ‘Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları’ konularında geniş çaplı üç ayrı çalışması bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra birçok makalesi ve kongre/sempozyumlarda yayınlanmış çok sayıda bildirisi mevcuttur.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

1- Proje No: 1059B191300615 ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, ULUSAL

2- Havacılık Uygulamalarında Kullanılan Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik Davranışlarının İncelenmesi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

3- Farklı Yüzey Paternlerinin Yapıştırma Bağlantılarının Dayanımı Üzerine Etkisi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

4- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Laboratuvarı Projesi 1 Aşama ,Tamamlandı, BAP, Yönetici, ULUSAL

5- Termik ve Mekanik Yüklemelere Maruz Çok Tabakalı Kompozit Malzemelerde Gerilme Analizi Atatürk Üniversitesi ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

6- Alüminyum Çelik Kompozit Malzeme Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

7- Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

8- Çevre Faktörlerinin Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi ,Tamamlandı, BAP, Araştırmacı, ULUSAL

9- Eko İnovasyon Girişimciliği Proje Genç İstihdamının Destekelenmesi Hibe Programı TR08H1 01 01 188 ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Danışman, ULUSLARARASI

10- İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Prog ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Uzman, ULUSLARARASI

11- Avrupa Birliği Projeleri Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Eğitimin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi LLP LDV VETPRO 07 TR 0815 ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Araştırmacı, ULUSLARARASI

1- Mechanical behaviour of adhesively repaired pipes subject to internal pressure , SCI-Expanded, ÇİTİL ŞERİF,AYAZ YAŞAR,TEMİZ ŞEMSETTİN,AYDIN MURAT DEMİR, International Journal of Adhesion and Adhesives,2017

2- Layer Effects of Multi Layered Face to Face Adhesively Bonded Composite Pipes Subjected to Internal Pressure , EBSCO PUBLISHING, SÜLÜ İSMAİL YASİN,TEMİZ ŞEMSETTİN,AYDIN MURAT DEMİR, Academic Journal Of Science,2015

3- KAYMA YÜKÜNE MARUZ YAPIŞTIRMA BAĞLANTILARINDAN YAPISAL YAPIŞTIRICILARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ , EBSCO PUBLISHING, AYDIN MURAT DEMİR,AKPINAR SALİH,ÖZEL ADNAN,ERDOĞAN SADIK, MÜHENDİS VE MAKİNA,2015

4- 3 D non linear stress analysis on the adhesively bonded composite joint under bending moment , SCI-Expanded, AKPINAR SALİH,AYDIN MURAT DEMİR, International Journal of Mechanical Sciences,2014

5- A study on the strength of adhesively bonded joints with different adherends , SCI-Expanded, ÖZEL ADNAN,Betül YAZICI,AKPINAR SALİH,AYDIN MURAT DEMİR,TEMİZ ŞEMSETTİN, Composites Part B: Engineering,2014

6- The strength of the adhesively bonded T joints with embedded supports , SCI-Expanded, AYDIN MURAT DEMİR,AKPINAR SALİH, International Journal of Adhesion and Adhesives,2014

7- The effect of the spew fillet on an adhesively bonded single lap joint subjected to bending moment , SCI-Expanded, AKPINAR SALİH,Muhammet Onur Doru,ÖZEL ADNAN,AYDIN MURAT DEMİR,Hamed Ghaffarzadeh Jahanpasand, Composites Part B: Engineering,2013

8- A study on 3 D stress distributions in the bi adhesively bonded T joints , SCI-Expanded, AKPINAR SALİH,AYDIN MURAT DEMİR,ÖZEL ADNAN, Applied Mathematical Modelling,2013

9- Effect of the Spew Fillet on Adhesively Bonded Single Lap Joint Subjected to Tensile Loading Experimental and 3 D Non Linear Stress Analysis , SCI-Expanded, Muhammet Onur Doru,ÖZEL ADNAN,AKPINAR SALİH,AYDIN MURAT DEMİR, The Journal of Adhesion,2013

10- 3 D non linear stress analysis on the adhesively bonded T joints with embedded supports , SCI-Expanded, AKPINAR SALİH,AYDIN MURAT DEMİR,TEMİZ ŞEMSETTİN,ÖZEL ADNAN, Composites Part B: Engineering,2013

11- Increasing single lap joint strength by adherend curvature induced residual stresses , SCI-Expanded, AKPINAR SALİH,TEMİZ ŞEMSETTİN,AYDIN MURAT DEMİR,SANCAKTAR Erol, Journal of Adhesion Science and Technology,2013

12- Effect of protrusion at the ends of bondline in single lap joints under tension and bending , SCI-Expanded, AKPINAR SALİH,TEMİZ ŞEMSETTİN,AYDIN MURAT DEMİR,ÖZEL ADNAN, Journal of Adhesion Science and Technology,2012

13- 3 D Nonlinear Stress Analysis on Adhesively Bonded Single Lap Composite Joints with Different Ply Stacking Sequences , SCI-Expanded, AYDIN MURAT DEMİR, The Journal of Adhesion,2008

14- Effect of Curing Pressure on the Strength of Adhesively Bonded Joints , SCI-Expanded, AYDIN MURAT DEMİR,TEMİZ ŞEMSETTİN,ÖZEL ADNAN, The Journal of Adhesion,2007

15- Stress analysis of shrink fitted joints for various fit forms via finite element method , SCI-Expanded, ÖZEL ADNAN,TEMİZ ŞEMSETTİN,AYDIN MURAT DEMİR,ŞEN SADRİ, Materials Design,2005

16- The effect of adherend thickness on the failure of adhesively bonded single lap joints , SCI-Expanded, AYDIN MURAT DEMİR,TEMİZ ŞEMSETTİN,ÖZEL ADNAN, Journal of Adhesion Science and Technology,2005

17- Effect of overlap length on durability of joints bonded with a pressure sensitive adhesive , SCI-Expanded, ÖZEL ADNAN,TEMİZ ŞEMSETTİN,AYDIN MURAT DEMİR, Journal of Adhesion Science and Technology,2005

18- Non linear stress and failure analyses of adhesively bonded joints subjected to a bending moment , SCI-Expanded, AYDIN MURAT DEMİR,ÖZEL ADNAN,TEMİZ ŞEMSETTİN, Journal of Adhesion Science and Technology,2004

19- A study on durability of joints bonded with pressure sensitive adhesives , SCI-Expanded, ,ÖZEL ADNAN,AYDIN MURAT DEMİRTEMİZ ŞEMSETTİN, Journal of Adhesion Science and Technology,2004

20- The effects of overlap length and adherend thickness on the strength of adhesively bonded joints subjected to bending moment , SCI-Expanded, ÖZEL ADNAN,AYDIN MURAT DEMİR,TEMİZ ŞEMSETTİN, Journal of Adhesion Science and Technology,2004

21- FE stress analysis of thick composite laminates with a hole in bending , SCI-Expanded, TEMİZ ŞEMSETTİN,ÖZEL ADNAN,AYDIN MURAT DEMİR, APPLIED COMPOSITE MATERIALS,2003

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, THE STRESS ANALYSIS ON TWO DIFFERENT ADHESIVELY BONDED T-JOINTS WITH EMBEDDED SUPPORTS VIA 3D NONLINEAR FINITE ELEMENT METHOD, ÇELEBİ ELANUR,AYDIN MURAT DEMİR, TÜRKİYE, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, THE STRESS ANALYSIS ON TWO DIFFERENT ADHESIVELY BONDED T-JOINTS VIA 3D NONLINEAR FINITE ELEMENT METHOD, AYDIN MURAT DEMİR,ÇELEBİ ELANUR, TÜRKİYE, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, A STUDY ON THE PREDICTION OF FAILURE IN ADHESIVELY BONDED JOINTS, AYDIN MURAT DEMİR,ÇELEBİ ELANUR, TÜRKİYE, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, The Effect of Different Surface Patterns On The Joint Under Four Poınt Bending Test, GÜNAYDIN KADİR,AYDIN MURAT DEMİR, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, ASME IMECE 2017, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, The Effect of Different Surface Patterns on the Joint Strength, GÜNAYDIN KADİR,AYDIN MURAT DEMİR, ÇİN HALK CUMHURİYETİ, 24th International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-24), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Layer effects of multı layered, SÜLÜ İSMAİL YASİN,TEMİZ ŞEMSETTİN,AYDIN MURAT DEMİR, , Academic journal of science and, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

7- Ulusal , Tam metin bildiri, Yüzey çatlaklarının yorulmaya etkisi GAP IV Mühendislik Kongresi Uluslararası Katılımlı Cilt 1 309 316 Şanlıurfa 2002, Özel. A, Temiz. Ş, Aydın. MD, TÜRKİYE, GAP IV. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, 2002., Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, The Effect of Composite Adherends and Aluminum Adherends of Different Thickness on Failure Load of Adhesively Bonded Single Lap Joints, Akpinar S, Aydin MD, Ghaffarzadeh Jahanpasand, Yazıcı, B, Özel A. and Temiz Ş, , International Conference on Structural Adhesive Bonding (AB-2013)-Porto, Portugal, 7-8 July, 2013., İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

9- Uluslararası , Tam metin bildiri, 3 D Non Linear Stress Analysis of Adhesively Bonded Single Lap Composite Joints Under Tensile Loading, Çitil Ş, Temiz Ş, Aydin MD, Özel A, , International Conference on Structural Adhesive Bonding (AB-2011)-Porto, Portugal, 7-8 July, 2011., İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, 3 D Non Linear Stress Analysis of Adhesively Bonded Single Lap Composite Joints Under a Bending Moment, Aydin M D, Temiz Ş, Akpinar S, , 5th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting (ACE-X 2011) – Algarve, Portugal 3-6 July, 2011., İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, Yapıştırma Bağlantılarının Dayanımı Üzerine Kürleşme Basıncının Etkisi, Aydın. MD, Temiz. Ş, Özel. A, , 8th International Fracture Conference, İstanbul-Turkey, November 2007., İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

12- Uluslararası , Tam metin bildiri, Yapıştırma Bağlantılarının Dayanımı ve Hasarı Üzerine Yapıştırılan Malzeme Kalınlığının Etkisi, Aydın. MD, Temiz. Ş, Özel. A, , 7th International Fracture Conference, Kocaeli-Turkey, October 2005., İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

13- Ulusal , Tam metin bildiri, Tabakalı Kalın Kompozit Plaklarda Sonlu Eleman Yöntemi İle Elastik Plastik Gerilme Analizi, Alar. G, Aydın. MD, Temiz. Ş, TÜRKİYE, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, III. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, 2005., Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

14- Ulusal , Tam metin bildiri, Yapıştırma Bağlantılarında lineer olmayan gerilme ve hasar analizi, Aydın. MD, Temiz. Ş, Alar. G, Özel, A, TÜRKİYE, TMMOB Makine Mühendisleri Odası III. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, 2005., Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

15- Ulusal , Tam metin bildiri, Nemli ortamlara maruz yapısal yapıştırıcıların dayanımı, Temiz. Ş, Aydın. MD, Alar. G, TÜRKİYE, TMMOB Makine Mühendisleri Odası IX. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Bursa, 2005., Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

16- Ulusal , Tam metin bildiri, Yapısal yapıştırıcıların mekanik davranışlarının belirlenmesi için deneysel yöntemler, AYDIN. MD, Özel. A, Temiz. Ş, TÜRKİYE, GAP IV. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Şanlıurfa, 2002., Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği

1- MUKAVET II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

2- STATİK , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

3- KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİĞİ , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

4- DİNAMİK , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

5- MEKANİK TİTREŞİMLER , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

6- MAKİNE TASARIM I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

7- MAKİNE TASARIM II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

8- MAKİNE TASARIM I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

9- KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİĞİ , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

10- MUKAVET II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

11- STATİK , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

12- DİNAMİK , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

13- MEKANİK TİTREŞİMLER , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

14- Mukavet II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 1

15- İleri Mukavemet , Yüksek Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

16- Elastisite Teorisi , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

17- Makina Dinamiği , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

18- Mekanik Titreşimler , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 1

19- Mekanik Titreşimler , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 1

20- Dinamik , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

21- Dinamik , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

22- Statik , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

23- Statik , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

24- Bilgisayar Bütünleşik Üretim , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

25- KATI CİSİMLER MEKANİĞİ , Doktora, 2011-2012, Türkçe, 3

26- ELASTİSİTE TEORİSİ , Yüksek Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

27- ELASTİSİTE TEORİSİ , Yüksek Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

28- İLERİ MUKAVEMET , Yüksek Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

29- SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ , Doktora, 2011-2012, Türkçe, 3

30- BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

31- BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

32- BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

33- BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

34- BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

35- BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

36- BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

37- BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

38- BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I , Önlisans, 2009-2010, Türkçe, 4

39- TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 3

40- TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL , Önlisans, 2008-2009, Türkçe, 3

41- TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 3

42- TERSİNE MÜHENDİSLİK , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 3

43- TERSİNE MÜHENDİSLİK , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 3

44- TERSİNE MÜHENDİSLİK , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 3

45- MUKAVEMET , Önlisans, 2009-2010, Türkçe, 3

46- MUKAVEMET , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 3

47- MUKAVEMET , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 3

48- MUKAVEMET , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 3

49- MUKAVEMET , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 3

50- CNC FREZE TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

51- CNC FREZE TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

52- CNC FREZE TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

53- CNC TORNA TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

54- CNC TORNA TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2011-2012, Türkçe, 4

55- CNC TORNA TEKNOLOJİSİ , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

56- SAYISAL YÖNTEMLER , Lisans, 2006-2007, Türkçe, 2

57- MALZEME , Lisans, 2006-2007, Türkçe, 4

58- AKIŞKANLAR MEKANİĞİ , Lisans, 2006-2007, Türkçe, 4

59- TEKNİK RESİM , Lisans, 2006-2007, Türkçe, 4

60- Bilgisayar Destekli Çizim , Önlisans, 2008-2009, Türkçe, 4

61- Bilgisayar Destekli Çizim , Önlisans, 2009-2010, Türkçe, 4

62- Bilgisayar Destekli Çizim , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

63- Bilgisayar Destekli Çizim , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

64- Bilgisayar Destekli Üretim , Önlisans, 2007-2008, Türkçe, 4

65- Bilgisayar Destekli Üretim , Önlisans, 2008-2009, Türkçe, 4

66- Bilgisayar Destekli Üretim , Önlisans, 2009-2010, Türkçe, 4

67- Makine elemanları , Önlisans, 2004-2005, Türkçe, 4

68- Makine elemanları , Önlisans, 2007-2008, Türkçe, 4

69- Makine elemanları , Önlisans, 2009-2010, Türkçe, 4

70- Makine elemanları , Önlisans, 2010-2011, Türkçe, 4

71- Makine elemanları , Önlisans, 2005-2006, Türkçe, 4

72- Makine elemanları , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

1- Doktora , Yapıştırıcıyla birleştirilmiş T bağlantılarda üç boyutlu gerilme analizi, SALİH, Tamamlandı, SALİH AKPINAR, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Farklı yüzey paternlerinin yapıştırma bağlantılarının dayanımı üzerine etkisi, SUPHİ, Tamamlandı, SUPHİ YAVUZ, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Yapıştırma bağlantılarının mekanik davranışlarının dijital görüntü korelasyon tekniği ile incelenmesi, ELANUR, Tamamlandı, ELANUR ÇELEBİ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

1- Erasmus Koordinatörü . , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK,, , 2015

2- Fakülte Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ,, , 2015

3- Yönetim Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK,, , 2015

4- Bölüm Bşk.. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ,, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 2015

5- Bölüm Bşk.. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU,, MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ, 2010

1- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES MATERIALS, Dergi, İngilizce,

2- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Journal of Sandwich Structures and Materials, Dergi, İngilizce,

3- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , journal of energy, Dergi, İngilizce,

4- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Dergi, Türkçe,

5- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , COMPOSITES PART B-ENGINEERING, Dergi, İngilizce,

6- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği , JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Dergi, İngilizce,