;

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015 yılından itibaren Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

Erzurum doğumlu olan Songül Duman, Erzurum Lisesinden mezun olduktan sonra, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna, 2010 yılında Doçentlik kadrosuna ve 2015 yılında aynı üniversitede Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 5 Şubat 2016 tarihinden itibaren Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde Bölüm Başkanı ve 21 Eylül 2016 tarihinden itibaren de Rektör Yardımcısı olarak Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Dr. Duman'ın araştırma alanları yarıiletken malzemelerin büyütülmesi; yarıiletken malzemelerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi; metal/yarıiletken, metal/yalıtkan/yarıiletken, metal/organik/yarıiletken yapılar ve güneş pilleridir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 90 civarında yayını mevcuttur. Dr. Duman, SCI indekslerinde taranan çok sayıda dergide (Materials Chemistry and Physics, Materials Science in Semiconductor Processing, Journal of Alloys and Compounds, Materials Research Bulletin, Current Applied Physics, Microelectronic Engineering, Electrochemical and Solid-State Letters, Physica Status Solidi, Indian Journal of Physics, Turkish Journal of Physics, Journal of Modern Physics, Silicon) hakemlik yapmıştır.

1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Üç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde mikroiktisat asistanı olarak göreve başladı. Aynı fakültede 1984 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

1984-1986 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Yabancı Sermaye Başkanlığı’nda Başkan Müşaviri olarak görev yaptı. İktisat Teorisi Anabilim Dalında 1988 yılında doçent ve 1994 yılında profesör oldu. 1993-1995 yılları arasında Bayburt MYO’da üç yıl kurucu müdür olarak görev yaptı.

1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Roger Williams Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu’nda görev aldı.

‘İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi’ ve ‘Mikroiktisat’ adlı iki telif eseri ve Mikroiktisat alanında bir kitap çevirisinin yanı sıra ‘Yatırım Teşvik Politikalarının Alternatif Bir Yaklaşımı’ konulu bir de araştırması bulunmaktadır.

Ayrıca proje lideri olduğu bir ekiple altmış üniversiteyi kapsayan ‘Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili’, ‘Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentileri’ ve ‘Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları’ konularında geniş çaplı üç ayrı çalışması bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra birçok makalesi ve kongre/sempozyumlarda yayınlanmış çok sayıda bildirisi mevcuttur.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

1- Üniversite Gençliğinin Gelir Harcama Kalıpları Araştırması ,Tamamlandı, BAP, Proje Koordinatörü, ULUSAL

2- Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentilerinin Araştırılması ,Tamamlandı, BAP, Proje Koordinatörü, ULUSAL

3- Üniversite Gençliğinin Sosyo Ekonomik Profili Araştırması ,Tamamlandı, BAP, Proje Koordinatörü, ULUSAL

4- Web Derslik ile Akademik Etki Projesi ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, , ULUSLARARASI

1- Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentilerinin Araştırılması , Bilimsel Kitap, Ulusal, TÜRKİYE, Editörler:

2- Üniversite Gençliğinin Gelir Harcama Kalıpları Araştırması , Bilimsel Kitap, Ulusal, TÜRKİYE, Editörler:

3- Üniversite Gençliğinin Sosyo Ekonomik Profili Araştırması , Bilimsel Kitap, Ulusal, TÜRKİYE, Editörler:

4- İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi , Bilimsel Kitap, Ulusal, TÜRKİYE, Editörler:

5- Mikroiktisat Problemleri Örnek Olaylar ve Uygulamalar , Kitap Tercümesi, Ulusal, TÜRKİYE, Editörler:

6- Mikroiktisat , Ders Kitabı, Ulusal, TÜRKİYE, Editörler:

1- Havayolu Ulaşımında Tüketici Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi , EBSCO, YAYLALI MUAMMER,DİLEK ÖNDER, Uluslararsı Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi,2017

2- Analyzing key socio economic and socio demographic drivers of domestic passengers airline choice behavior in Turkey using multinomial and mixed logit , SSCI, YAYLALI MUAMMER,ÇELİK ALİ KEMAL,DİLEK ÖNDER, Transportation Letters,2016

3- Türkiye Hava Ulaşımında Tüketici Tercihinin Çok Durumlu Logit Modeli Analizi , ESCO, YAYLALI MUAMMER,DİLEK ÖNDER,ÇELİK ALİ KEMAL, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2015

4- Türkiye’xxde Dogrudan Yabanci Yatırımlar ile Karbondioksit Emisyonu Arasındaki İlişkinin ARDL Yaklaşımı ile Araştırılması , EBSCOhost, Econlit, YAYLALI MUAMMER,DOĞAN EBÜL MUHSİN,YILMAZ VİLDAN MERVE,KARACA ZEYNEP, Alphanumeric Journal,2015

5- Konut Sektörünün Elektrik Talebi Türkiye İçin Talep Tahmini ve Öngörü , TR DİZİN, YAYLALI MUAMMER,LEBE FUAT, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2014

6- Türk Otomotiv Endüstrisinde Maliyet ve Toplam Faktör Verimliliği , ASOS, YAYLALI MUAMMER,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2014

7- Türkiye de Araştırma Geliştirme Harcamaları ile Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi Sınır Testi Yaklaşımı , ASOS, YAYLALI MUAMMER,KARACA ZEYNEP, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2014

8- İthal Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye’xxdeki Makro Ekonomik Aktiviteler Üzerine Etkisi , EBSCO, YAYLALI MUAMMER,LEBE FUAT, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2012

9- Sağlık Hizmetleri Talebi Erzurum İlinde Bir Araştırma , EconLit, ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Publishing, WorldWideScience, ProQuest, YAYLALI MUAMMER,KAYNAK SELAHATTİN,KARACA ZEYNEP, Ege Akademik Bakış Dergisi,2012

10- Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı , EBSCO, YAYLALI MUAMMER,ÖZER HÜSEYİN,DİLEK ÖNDER, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,2011

11- Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme Arasındaki Ampirik Analizi , EBSCO, YAYLALI MUAMMER,LEBE FUAT, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2011

12- Türkiye de ArGe Yatırım Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik İlişkisi: 1990–2009 , EBSCO, YAYLALI MUAMMER,AKAN YUSUF,IŞIK CEM, The Journal of Knowledge Economy Knowledge Management,2010

13- Erzurum da Yolcuların Havayolu Ulaşım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti , EBSCOHOST ECONLIT, DİLEK ÖNDER,YAYLALI MUAMMER, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2009

14- Bilgi Toplumunda Geçiş Sürecinde Bilgi Ekonomisi ve Bilgi İndeksi Modeli ile Türkiye Üzerine Bir Uygulama , EBSCOHOST ECONLIT, YAYLALI MUAMMER,OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF,KAYNAK SELAHATTİN, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2009

15- Türkiye ve Avrupa Birligi ne Üye Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Performanslarının Veri Zarflama Analizi Metoduyla Karşılaştırılması , EBSCOHOST, ECONLIT, YAYLALI MUAMMER,OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF,KAYNAK SELAHATTİN, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi,2007

16- Kişi Başına Düşen GSYİH Değerlerine Göre Türkiye deki Coğrafi Bölgelerin ve GSYİH yı Oluşturan Sektörlerin Kümelenmesi , EBSCOHOST, YAYLALI MUAMMER,OKTAY ERKAN,AKAN YUSUF, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2006

17- Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini , SSCI, AKTÜRK ERGÜN, ÖZER HÜSEYİN, AKAN YUSUF, YAYLALI MUAMMER, İktisat İşletme ve Finans,2004

18- Kablolu Televizyon Abonelik Olasılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama , EBSCOHOST, YAYLALI MUAMMER,AKAN YUSUF,ÖZER HÜSEYİN,EROĞLU SADRETTİN, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,2003

19- Verimler Yasasına Göre Kısa ve Uzun Dönemlerde Firmaların Ürün ve Masraf Eğrileri Yaklaşımı , Endekste taranmıyor, YAYLALI MUAMMER, Planlama Dergisi,1988

20- Mikroiktisat’ta Örnek Olaylar , Endekste taranmıyor, YAYLALI MUAMMER, Planlama Dergisi,1988

21- Üretimde Kalite Kontrolü , Endekste taranmıyor, YAYLALI MUAMMER, Planlama Dergisi,1986

22- Esneklik , Endekste taranmıyor, YAYLALI MUAMMER, Planlama Dergisi,1986

1- İstatistik Derneği , 2004, , Üye

2- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği , 2004, , Üye

1- Uluslararası , Özet bildiri, Research and Development and Foreign Direct Investment Relationship in Turkey A Bound Testing Approach, YAYLALI MUAMMER,KARACA ZEYNEP, , 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

2- Uluslararası , Özet bildiri, The Examination of Relationship Between Foreign Direct Investment and Carbondioxide Emissions in Turkey with ARDL Approach, YAYLALI MUAMMER,YILMAZ VİLDAN MERVE,KARACA ZEYNEP, , 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Hayat Boyu Öğrenmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi, YAYLALI MUAMMER,ÖZER HÜSEYİN,DOĞAN EBÜL MUHSİN,AKTÜRK ERGÜN,DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,AYDEMİR AHMET FATİH, , Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

4- Ulusal , Tam metin bildiri, Bilgi Ekonomisinin Beraberinde Ortaya Çıkan Sorunlar, YAYLALI MUAMMER, AKAN YUSUF, DOĞAN EBÜL MUHSİN, KAYNAK SELAHATTİN, TÜRKİYE, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF ve Avrupa Araştırmalar Merkezi, Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Economic Crisis in Turkey under the Consideration of Macro Economic Variables, YAYLALI MUAMMER, AKAN YUSUF, ASLAN İBRAHİM, ÇEVİK FİLİZ, , International Conference on Business Management and Economics, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi 1938 2007, LEBE FUAT, YAYLALI MUAMMER, , Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

1- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2009-2010, Türkçe, 3

2- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2008-2009, Türkçe, 3

3- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2007-2008, Türkçe, 3

4- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2004-2005, Türkçe, 3

5- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2005-2006, Türkçe, 3

6- Genel Denge ve Refah Ekonomisi , Doktora, 2006-2007, Türkçe, 3

7- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2009-2010, Türkçe, 3

8- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2008-2009, Türkçe, 3

9- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2007-2008, Türkçe, 3

10- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2006-2007, Türkçe, 3

11- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2005-2006, Türkçe, 3

12- Faktör Piyasası Analizleri , Doktora, 2004-2005, Türkçe, 3

13- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

14- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

15- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

16- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2005-2006, Türkçe, 3

17- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2004-2005, Türkçe, 3

18- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2007-2008, Türkçe, 3

19- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2003-2004, Türkçe, 3

20- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2002-2003, Türkçe, 3

21- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2001-2002, Türkçe, 3

22- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2000-2001, Türkçe, 3

23- Mikro İktisat II , Yüksek Lisans, 2006-2007, Türkçe, 3

24- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

25- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

26- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2001-2002, Türkçe, 3

27- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2002-2003, Türkçe, 3

28- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2004-2005, Türkçe, 3

29- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2003-2004, Türkçe, 3

30- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2000-2001, Türkçe, 3

31- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

32- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2007-2008, Türkçe, 3

33- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2006-2007, Türkçe, 3

34- Mikro İktisat I , Yüksek Lisans, 2005-2006, Türkçe, 3

35- Mikro İktisat II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

36- Mikro İktisat II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

37- Mikro İktisat II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

38- Mikro İktisat II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

39- Mikro İktisat II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

40- Mikro İktisat II , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

41- Mikro İktisat II , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

42- Mikro İktisat II , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

43- Mikro İktisat II , Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

44- Mikro İktisat II , Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

45- Mikro İktisat II , Lisans, 2007-2008, Türkçe, 3

46- Mikro İktisat II , Lisans, 2006-2007, Türkçe, 3

47- Mikro İktisat II , Lisans, 2005-2006, Türkçe, 3

48- Mikro İktisat II , Lisans, 2004-2005, Türkçe, 3

49- Mikro İktisat II , Lisans, 2003-2004, Türkçe, 3

50- Mikro İktisat II , Lisans, 2001-2002, Türkçe, 3

51- Mikro İktisat II , Lisans, 2002-2003, Türkçe, 3

52- Mikro İktisat II , Lisans, 2000-2001, Türkçe, 3

53- Mikro İktisat I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

54- Mikro İktisat I , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

55- Mikro İktisat I , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

56- Mikro İktisat I , Lisans, 2009-2010, Türkçe, 3

57- Mikro İktisat I , Lisans, 2007-2008, Türkçe, 3

58- Mikro İktisat I , Lisans, 2008-2009, Türkçe, 3

59- Mikro İktisat I , Lisans, 2006-2007, Türkçe, 3

60- Mikro İktisat I , Lisans, 2005-2006, Türkçe, 3

61- Mikro İktisat I , Lisans, 2004-2005, Türkçe, 3

62- Mikro İktisat I , Lisans, 2003-2004, Türkçe, 3

63- Mikro İktisat I , Lisans, 2002-2003, Türkçe, 3

64- Mikro İktisat I , Lisans, 2001-2002, Türkçe, 3

65- Mikro İktisat I , Lisans, 2000-2001, Türkçe, 3

66- Mikro İktisat I , Lisans, 2010-2011, Türkçe, 3

67- Mikro İktisat I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

68- Mikro İktisat I , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

69- Mikro İktisat I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

70- Mikro İktisat I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Tüketici fiyatları indeksi ve Erzurum'da bir uygulama, M.DURSUN, Tamamlandı, M.DURSUN KAYA, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Erzurum'da sanayi sektörü -yapısı ve gelişme sorunları-, ERTUĞRUL, Tamamlandı, ERTUĞRUL DELİKTAŞ, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

3- Yüksek Lisans , Erzurum'da tüketim harcamalarının ekonometrik analizi, HÜSEYİN, Tamamlandı, HÜSEYİN ÖZER, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Van ilinin tarımsal üretimi ve tarıma yönelik teşvik uygulamaları, HAKKI, Tamamlandı, HAKKI ÇİFTÇİ, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

5- Doktora , Erzurum Alt Bölgesi`nin ekonomik analizi (1848-1993), EBÜL MUHSİN, Tamamlandı, EBÜL MUHSİN DOĞAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

6- Yüksek Lisans , Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yapısal değişiminin hizmet ve harcamalar yönünden incelenmesi -Erzurum'daki uygulamaları-, FERİT, Tamamlandı, FERİT AYTATLI, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

7- Yüksek Lisans , Telekomünikasyon hizmetlerinde otomatikleşmeye geçişin hizmet, gelir ve harcamalar yönünden incelenmesi, SADRETTİN, Tamamlandı, SADRETTİN EROĞLU, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

8- Yüksek Lisans , Erzurum'daki mahalli basın kuruluşlarının birer işletme olarak incelenmesi, İSMAİL, Tamamlandı, İSMAİL BİNGÖL, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

9- Yüksek Lisans , Daphan Ovasının bugünkü ekonomik durumu ve Kuzgun barajı uygulaması ile beklenen gelişmeler, HASAN, Tamamlandı, HASAN GÜLLÜCE, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

10- Yüksek Lisans , Ölçek ekonomileri ve imalat sanayii üzerine bir uygulama, YUSUF, Tamamlandı, YUSUF AKAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

11- Doktora , Monopol piyasası ve fiyat farklılaştırması: Erzurum Büyükşehir Belediyesi su fiyatlaması üzerine bir uygulama, ERTUĞRUL, Tamamlandı, ERTUĞRUL DELİKTAŞ, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

12- Yüksek Lisans , İhracatın gelişmesinde ihracatçı birliklerinin rolü ve bölge ekonomisine katkıları, TURGUT, Tamamlandı, TURGUT TURHAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

13- Doktora , Ölçek ekonomileri açısından Türk imalat sanayiinin ampirik bir analizi, YUSUF, Tamamlandı, YUSUF AKAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

14- Doktora , Kablolu televizyon talep tahmini: Erzurum için bir uygulama, SADRETTİN, Tamamlandı, SADRETTİN EROĞLU, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

15- Yüksek Lisans , Kayıtdışı ekonomi ve Türkiye üzerine bir uygulama, ERGÜN, Tamamlandı, ERGÜN AKTÜRK, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

16- Yüksek Lisans , Şehirlerarası havayolu talep tahmini: Erzurum üzerine bir uygulama, ÖNDER, Tamamlandı, ÖNDER DİLEK, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

17- Doktora , Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilgi ekonomisi ve Türkiye üzerine bir uygulama, SELAHATTİN, Tamamlandı, SELAHATTİN KAYNAK, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

18- Yüksek Lisans , Erzurum'da sağlık hizmetleri talep tahmini, ZEYNEP, Tamamlandı, ZEYNEP KARACA, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

19- Doktora , Türkiye şeker sanayinin etkinlik ve verimlilik analizi, HÜSEYİN, Tamamlandı, HÜSEYİN DAŞTAN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

20- Doktora , Türkiye'de enerji piyasası ve enerji talebi: Elektrik ve doğal gaz enerjisi için ekonometrik bir uygulama, FUAT, Tamamlandı, FUAT LEBE, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

21- Yüksek Lisans , Doğalgaz talep tahmini: Bayburt ili üzerine bir uygulama, GÜLDEN, Tamamlandı, GÜLDEN ŞENGÜN, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

22- Doktora , Türk otomotiv endüstrisinde maliyet ve toplam faktör verimliliği, GÜRKAN, Tamamlandı, GÜRKAN ÇALMAŞUR, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

23- Doktora , Türkiye hava ulaşımında tüketici tercihi analizi, ÖNDER, Tamamlandı, ÖNDER DİLEK, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

24- Doktora , "TRA1 (Erzurum-Erzincan-Bayburt) Alt Bölgesi İmalat Sanayinin Etki Analizi: Hesaplanabilir Genel Denge Modeli İle Bir İnceleme", ZEYNEP, Devam Ediyor, ZEYNEP KARACA, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

25- Doktora , ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE GİRİŞİMCİLİK: KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ-İZMİR ÖRNEĞİ, ŞERAFETTİN, Devam Ediyor, ŞERAFETTİN TUĞ, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

26- Doktora , Bölgesel kalkınmada yatırım ve verimlilik: TRA1 bölgesi için hesaplanabilir genel denge modeli analizi, ZEYNEP, Tamamlandı, ZEYNEP KARACA, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

1- Rektör. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK,, , 2014

2- Rektör. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK,, , 2010

3- Bölüm Bşk.. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ,, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2004

4- Anabilim Dalı Başkanı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ,, İKTİSAT BÖLÜMÜ, İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI 1989

5- MYO/Yüksekokul Müdürü. , BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU,, , 1993