FA RU | AR | EN | Tercih Rehberi | E-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
;

    Bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşayan ülkemizde karşı karşıya olunan temel ihtiyaçlardan birisi bilimsel ve eleştirel düşüncenin yaygınlaştırılmasını sağlayacak, toplumsal gelişim ve dönüşüme öncülük edecek, vizyonu geniş, disiplinli, entelektüel, teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen ve özgür fikir sahibi bireylerin yetiştirilmesidir. Bu niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesine öncülük etmek amacıyla ETÜ İİBF konvansiyonel eğitim anlayışının ötesinde öğrenci merkezli bir eğitim sistemi benimsemiştir. Bu modern eğitim sistemi ana hatlarıyla; nitelikli akademisyenleri, çok iyi fiziksel imkânları, donanımlı bir müfredatı, zengin bir seçmeli ders havuzunu, müfredata gömülmüş proje yazma ve uygulamaya dönük eğitimleri, 4 yıla yayılmış zorunlu İngilizce dersleri ve öğrenci değişim programlarını kapsamaktadır. Öğrenci kontenjanımızın azlığı ayrıca bu yapıyı etkin kılan diğer bir unsurdur çünkü kalabalık olmayan öğrenci kitlemiz bahsi geçen imkânlardan verimli bir şekilde yararlanabilmektedir. Özetle, öğrencileri bir kalıba sokmak yerine onların ihtiyaçlarına göre esneyebilen modern eğitim sistemimizden layıkıyla istifade eden öğrencilerimiz üretken bireylere dönüşebilmektedirler. Bu üretkenlik, mezunlarımızı bir yandan iyi girişimcilere dönüştürecek diğer yandan ise kamuda ve özel sektörde  çok iyi yerlere taşıyacaktır.