;

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015 yılından itibaren Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

Erzurum doğumlu olan Songül Duman, Erzurum Lisesinden mezun olduktan sonra, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna, 2010 yılında Doçentlik kadrosuna ve 2015 yılında aynı üniversitede Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 5 Şubat 2016 tarihinden itibaren Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde Bölüm Başkanı ve 21 Eylül 2016 tarihinden itibaren de Rektör Yardımcısı olarak Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Dr. Duman'ın araştırma alanları yarıiletken malzemelerin büyütülmesi; yarıiletken malzemelerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi; metal/yarıiletken, metal/yalıtkan/yarıiletken, metal/organik/yarıiletken yapılar ve güneş pilleridir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 90 civarında yayını mevcuttur. Dr. Duman, SCI indekslerinde taranan çok sayıda dergide (Materials Chemistry and Physics, Materials Science in Semiconductor Processing, Journal of Alloys and Compounds, Materials Research Bulletin, Current Applied Physics, Microelectronic Engineering, Electrochemical and Solid-State Letters, Physica Status Solidi, Indian Journal of Physics, Turkish Journal of Physics, Journal of Modern Physics, Silicon) hakemlik yapmıştır.

1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Üç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde mikroiktisat asistanı olarak göreve başladı. Aynı fakültede 1984 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

1984-1986 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Yabancı Sermaye Başkanlığı’nda Başkan Müşaviri olarak görev yaptı. İktisat Teorisi Anabilim Dalında 1988 yılında doçent ve 1994 yılında profesör oldu. 1993-1995 yılları arasında Bayburt MYO’da üç yıl kurucu müdür olarak görev yaptı.

1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Roger Williams Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu’nda görev aldı.

‘İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi’ ve ‘Mikroiktisat’ adlı iki telif eseri ve Mikroiktisat alanında bir kitap çevirisinin yanı sıra ‘Yatırım Teşvik Politikalarının Alternatif Bir Yaklaşımı’ konulu bir de araştırması bulunmaktadır.

Ayrıca proje lideri olduğu bir ekiple altmış üniversiteyi kapsayan ‘Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili’, ‘Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentileri’ ve ‘Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları’ konularında geniş çaplı üç ayrı çalışması bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra birçok makalesi ve kongre/sempozyumlarda yayınlanmış çok sayıda bildirisi mevcuttur.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

1- Elektrik Motorları ile Tahrik Edilen Otomatik Yönlendirmeli Bir Aracın Optimum Yörünge Kontrolünün Gerçekleştirilmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

2- Manyetik Nanoakışkanların Sentezlenmesi Termofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mikro Gövde Borulu Isı Değiştiricide Termal Performanslanrın İncelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

3- Benzinli Motor Elektronik Kontrollü Soğutma Sistemi Tasarımı ve Üretimi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

4- Mikro kanal içerisindeki akışkana enjekte edilmiş manyetik alana duyarlı nano partiküllerin manipülasyonunu sağlayacak elektromanyetik alan kontrollü bir sistemin tasarımı ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

5- Esnek Paralel Bir Mekanizmanın Tasarımı ve Kontrolü ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

1- Best Paper Award , 2017, IARES, TÜRKİYE

1- İş geliştirme Direktörü , 2004, 2010,

1- Bir Otonom Elektrikli Tekerlekli Sandalyenin Hesaplamali Tork Kontrol Yöntemiyle Yörünge Kontrolünün Gerçekleştirilmesi , TR DİZİN, DUMLU AHMET,AYTEN KAĞAN KORAY, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2018

2- A combined control approach for industrial process systems using feed-forward and adaptive action based on second order sliding mode controller design , SCI-Expanded, DUMLU AHMET,AYTEN KAĞAN KORAY, Transactions of the Institute of Measurement and Control,2018

3- Real-time implementation of self-tuning regulator control technique for coupled tank industrial process system , SCI-Expanded, AYTEN KAĞAN KORAY,DUMLU AHMET,KALELİ ALİRIZA, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering,2018

4- Design of a fractional-order adaptive integral sliding mode controller for the trajectory tracking control of robot manipulators , SCI-Expanded, DUMLU AHMET, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering,2018

5- A comparative study of two model-based control techniques for the industrial manipulator , SCI-Expanded, DUMLU AHMET,ERENTÜRK KÖKSAL,KALELİ ALİRIZA,AYTEN KAĞAN KORAY, Robotica,2017

6- Real time optimum trajectory generation for redundant/hyper-redundant serial industrial manipulators , SCI, AYTEN KAĞAN KORAY,Sahinkaya M. Necip,DUMLU AHMET, International Journal of Advanced Robotic Systems,2017

7- Real time fractional-order control technique for coupled tank liquid level control process , ESCI: Emerging Sources Citation Index, DUMLU AHMET,AYTEN KAĞAN KORAY, International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES,2017

8- Single image dehazing based on multiscale product prior and application to vision control , SCI-Expanded, KAPLAN NUR HÜSEYİN,AYTEN KAĞAN KORAY,DUMLU AHMET, Signal, Image and Video Processing,2017

9- Trajectory Tracking Control for a 3 DOF Parallel Manipulator Using Fractional Order , SCI-Expanded, DUMLU AHMET,ERENTÜRK KÖKSAL, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS,2013

10- Detailed Analysis of SCARA-Type Serial Manipulator on a Moving Base with LabView , SCI-Expanded, KALELİ ALİRIZA,DUMLU AHMET,ÇORAPSIZ MUHAMMED FATİH,ERENTÜRK KÖKSAL, International Journal of Advanced Robotic Systems,2013

11- Modeling and trajectory tracking control of 6 DOF RSS type parallel manipulator , SCI-Expanded, DUMLU AHMET,ERENTÜRK KÖKSAL, ROBOTICA,2013

1- IEEE , 2012, , Üye

2- Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi , 2015, , Yönetim Kurulu Üyesi

1- Uluslararası , Özet bildiri, Design of an Electromagnetic Field Controlled System for Paramagnetic Microparticles, DUMLU AHMET, TÜRKİYE, EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences - III, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2- Ulusal , Tam metin bildiri, Hareketli Tabana Yerleştirilmiş RRP Seri Manipülatörünün Kinematik ve Dinamik Davranış Analizi, DUMLU AHMET,KALELİ ALİRIZA,ERENTÜRK KÖKSAL, TÜRKİYE, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Niğde TOK 2012, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3- Ulusal , Tam metin bildiri, Kablo Tabanlı ParalelManipülatör Dizaynı ve İleri Kinematik Probleminin Sylvester EliminasyonYöntemi ile Çözümü, DUMLU AHMET,ERENTÜRK KÖKSAL, TÜRKİYE, Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Bilgisayar Sempozyumu, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4- Uluslararası , Özet bildiri, Design and linear quadratic optimal regulator LQR control of 6 dof RSS parallel manipulator, DUMLU AHMET,ERENTÜRK KÖKSAL, , 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED MECHANICS AND MECHATRONICS ENGINEERING (AMME 2015), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Mekatronik Mühendisliği

5- Ulusal , Tam metin bildiri, RSS Kinematik Zincir Mimarisine Sahip Altı Serbestlik Dereceli Stewart Platformunun Tasarımı ve Kontrolü, DUMLU AHMET,ERENTÜRK KÖKSAL, TÜRKİYE, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı KOCAELİ 2014, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

6- Uluslararası , Özet bildiri, A Robot Application for Fatigue Tests to Estimate Life Time of Metal Parts, ERKAYMAN BURAK,DUMLU AHMET, ÇİN HALK CUMHURİYETİ, The 5th International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Energy (5th ICMEME2016), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

7- Uluslararası , Özet bildiri, Real Time Fractional Order Control Technique for Coupled Tank Liquid Level Control Process, DUMLU AHMET,AYTEN KAĞAN KORAY, VİETNAM, 2 nd International Conference on Electrical Engineering and Electronics Communication System (ICEEECS 2016), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, Optimum Trajectory Generation for Redundant Hyper Redundant Manipulators, AYTEN KAĞAN KORAY,ŞAHİNKAYA NECİP,DUMLU AHMET, İNGİLTERE, 7th IFAC Symposium on Mechatronic Systems MECHATRONICS 2016, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

9- Uluslararası , Tam metin bildiri, Model-based sliding mode control technique for the stewart platform mechanism, DUMLU AHMET,KALELİ ALİRIZA,ERENTÜRK KÖKSAL,AYTEN KAĞAN KORAY, TÜRKİYE, 2017 International Conference on Engineering and Technology (ICET), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, Real-time trajectory tracking control for electric-powered wheelchairs using model-based multivariable sliding mode control, AYTEN KAĞAN KORAY,DUMLU AHMET,KALELİ ALİRIZA, ROMANYA, 2017 5th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, Design and control of intelligent cooling system for IC engine, KALELİ ALİRIZA,KALTAKKIRAN GALİP,DUMLU AHMET,AYTEN KAĞAN KORAY, TÜRKİYE, 2017 International Conference on Engineering and Technology (ICET), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

12- Uluslararası , Tam metin bildiri, Sensorless model reference adaptive system control for mobile robot, DUMLU AHMET,AYTEN KAĞAN KORAY, ROMANYA, 2017 5th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

13- Uluslararası , Tam metin bildiri, Optimal synchronizing speed control of multiple DC motors, GÜZEY HACI MEHMET,DUMLU AHMET,GÜZEY NURBANU,Alpay Adil, , 2018 4th International Conference on Optimization and Applications (ICOA), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

14- Uluslararası , Tam metin bildiri, Real-time Dehazing via Multiscale Products for Vision Control, KAPLAN NUR HÜSEYİN,AYTEN KAĞAN KORAY,DUMLU AHMET, , The International Conference on Engineering and Technology 2017, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

15- Uluslararası , Tam metin bildiri, Design Analysis and Real Time Forward Kinematics of a Cable Based Parallel Manipulator, Dumlu Ahmet, Erentürk Köksal, , 9th International Conference on Electronics, Computer and Computation, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik

16- Ulusal , Tam metin bildiri, Elektrik Motoru ile Tahrik Edilen Dört Çubuk Mekanizmasının Hesaplamalı Tork Kontrol Yöntemiyle Kontrolünün Gerçekleştirilmesi, Dumlu Ahmet, Erentürk Köksal, Gündoğdu Ömer, TÜRKİYE, Ulusal Makine Teorisi Konferansı, Türkçe, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik

1- Otomatik Kontrol Laboratuvarı , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 2

2- Matlab ve Simulink ile Sistem Simülasyon Teknikleri , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

3- Matlab ve Simulink ile Sistem Simülasyon Teknikleri , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

4- Ölçme Tekniği ve Uygulama Laboratuvarı , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

5- Ölçme Tekniği ve Uygulama Laboratuvarı , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

6- Ölçme Tekniği ve Uygulama Laboratuvarı , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

7- Ölçme Tekniği ve Uygulama Laboratuvarı , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

8- Otomatik Kontrol II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

9- Otomatik Kontrol I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

1- Bölüm Başkan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ,, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 2017

2- Daire Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK,, , 2014

3- Bölüm Bşk.. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ,, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 2014

1- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği , TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES, Dergi, İngilizce,

2- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği , ROBOTICA, Dergi, İngilizce,

3- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği , ISA TRANSACTIONS, Dergi, İngilizce,

4- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği , TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, Dergi, İngilizce,

5- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği , IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, Dergi, İngilizce,

6- Mühendislik Temel Alanı->Mekatronik Mühendisliği , ROBOTICA, Dergi, İngilizce,

7- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Transactions of the Institute of Measurement and Control, Dergi, İngilizce,

8- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği , ISA TRANSACTIONS, Dergi, İngilizce,

2014 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ